• Konsultacijų ir pranešimų apie nelegalų darbą tel. (8 5) 213 9772

 

 

Įvykiai darbe ir profesinės ligos

NA ir PL tyrimas

Įvykių darbe ir profesinių ligų tyrimo teisinis reglamentavimas

NA darbe apžvalga

Nelaimingų atsitikimų darbe pagal ekonominių veiklų sektorius pagrindinių rodiklių analizė

 

NA formos

Pranešimo apie įvykį darbe forma. NA darbe aktas, forma N-1. NA pakeliui į/iš darbo, forma N-2

NA statistika

Mirtinų ir sunkių nelaimingų atsitikimų darbe pasiskirstymas pagal įvairius parametrus

Nelaimingi atsitikimai darbe

Nelaimingų atsitikimų darbe paieška, ištirtos jų aplinkybės ir aprašytos priežastys