• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos administracinių paslaugų teikimo aprašymai   2018-10-15

Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos
ADMINISTRACINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO APRAŠYMAI

Administracinė procedūra Nr. 01
Administracinės paslaugos Nr. 01 teikimo schema.
Rekomendacinė prašymo forma

Potencialiai pavojingų įrenginių registravimas Nr. 02
Administracinės paslaugos Nr. 02 teikimo schema.

Asmenų konsultavimas žodžiu ir raštu Nr. 04
Administracinės paslaugos Nr. 04 teikimo schema.

Pažyma apie darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo teisės aktų vykdymo būklę Nr. 05
Administracinės paslaugos Nr. 05 teikimo schema.
Prašymo dėl viešųjų pirkimų pažymos forma

Darbo santykių pasibaigimo pažymos išdavimas Nr. 06
Administracinės paslaugos Nr. 06 teikimo schema.

DSS žinių tikrinimas VDI ir šį faktą patvirtinančių duomenų pateikimas Nr. 07
Administracinės paslaugos Nr. 07 teikimo schema.

Nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros licencijos išdavimas ir pakeitimas Nr. 08
Administracinės paslaugos Nr. 08 teikimo schema.
Prašymas dėl nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros licencijos išdavimo, patikslinimo, pakeitimo, galiojimo sustabdymo, sustabdymo panaikinimo ar galiojimo panaikinimo
Įrangos, prietaisų ir priemonių, reikalingų nuolatinei potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrai vykdyti, sąrašas.

Išankstinio sutikimo įrengti liftą, naudojant kitas prispaudimo rizikai išvengti tinkamas priemones, išdavimas Nr. 09
Prašymas dėl išankstinio sutikimo įrengti liftą, naudojant kitas prispaudimo rizikai išvengti tinkamas priemones, išdavimo
Administracinės paslaugos Nr. 09 teikimo schema.

Sprendimo įtraukti įmonę ar ne į laikinojo įdarbinimo įmonių sąrašą priėmimas ir kasmetinio atitikimo nustatytiems kriterijams tikrinimas bei sprendimo priėmimas Nr. 10
Administracinės paslaugos Nr. 10 teikimo schema

Informacijos apie VDI valdomose informacinėse sistemose tvarkomus duomenų subjektų asmens duomenis teikimas
VDI valdomose informacinėse sistemose tvarkomų asmens duomenų sąrašas
Prašymo pateikti informaciją forma
Informacijos teikimą reglamentuojantys teisės aktai:
Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje taisyklės
Asmens duomenų tvarkymo Valstybinėje darbo inspekcijoje taisyklės


Apklausa: VDI paslaugų kokybė