• Konsultacijų ir pranešimų apie nelegalų darbą tel. (8 5) 213 9772

 

Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos administracinių paslaugų teikimo aprašymai   2022-08-26