• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
 • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Neblaivaus darbo pavojai ir rizikos

(Surašyti N-1 formos aktai; 2017-07-05 duomenimis)

Eil. Nr.

Įmonės pavadinimas

Ekonominė
veikla

Darbuotojų skaičius

Nukentėjusiojo profesija

Nustatytas nukentėjusiojo kraujyje etilo alkoholio kiekis (promilėmis)

Trumpos aplinkybės

1.

UAB „Dominari logistika“
(Panevėžio r.)

Sandėliavimas ir saugojimas

137

Elektrinio krautuvo vairuotojas

0,46

Krautuvo vairuotojas nukrito nuo sandėliavimo konteinerio iš maždaug 5–6 m aukščio ir mirtinai susižalojo.

2.

I. Burinskio personalinė įmonė
(Vilnius)

Transportas

5

Autobuso vairuotojas

0,45

Užvedęs autobuso variklį, vairuotojas keitė autobuso galinį ratą. Vairuotojui pasilenkus prie keičiamo rato, galimai buvo įtraukti jo drabužiai; darbuotojas sunkiai sužalotas.

3.

Akcinė bendrovė „Šiaulių energija“

Garo tiekimas
ir oro kondicionavimas

275

Katilinių ir dulkių apdorojimo įrangos remonto šaltkalvis

1,12

Šaltkalvis, norėdamas paimti įkritusį kronšteiną, užlipo ant transporterio viršaus ir, atsukęs varžtus, nuėmė transporterio uždengimo metalinį skydą (0,5 m x 1 m). Bandžiusį pro angą nuo transporterio juostos paimti kronšteiną darbuotoją įtraukė judanti transporterio juosta ir mirtinai sužalojo.

Valstybinės darbo inspekcijos atliktų nelaimingų atsitikimų darbe tyrimų duomenimis, per pastarųjų kelerių metų laikotarpį nelaimių darbe, kai nukentėjusieji asmenys buvo neblaivūs, skaičius nuosekliai mažėja: 2014 m. įvyko 27 sunkūs ir mirtini nelaimingi atsitikimai darbuotojams, kurie nelaimingo atsitikimo metu buvo neblaivūs, o 2015 ir 2016 m. – po 14 atvejų (2016 m. – 7 sunkūs ir 7 mirtini nelaimingi atsitikimai).
Statistika.
4 mirtini nelaimingi atsitikimai darbe 2016 m. vyko apdirbamosios gamybos įmonėse (po 1 atvejį – trąšų ir azoto junginių gamybos įmonėje, medienos pjaustymo ir obliavimo, baldų gamybos, maisto produktų gamybos), 2 – statybos ir 1 – miškininkystės įmonėje. 3 nelaimingi atsitikimai darbe, kurių metu neblaivūs darbuotojai nukentėjo sunkiai, įvyko statybos įmonėse, 2 – prekybos, po 1 – meninės pramoginės ir poilsio organizavimo veiklos bei medienos ruošos įmonėse.
Daugiausiai, būdami neblaivūs, darbuotojai traumas patyrė arba nukrisdami iš aukštai, arba nugriūdami. Tarp nukentėjusių neblaivių darbuotojų – sunkiai ir mirtinai sužalotieji veikiančio įrenginio, krentančio pjaunamo medžio, gyvūno, įmonės vidaus kelių transporto priemonės, vienu atveju darbuotojas mirtinai užduso azoto dujomis. Neblaivių darbuotojų kraujyje buvo nustatyta nuo 0,46 iki 2,82 promilės etilo alkoholio. Daugiau kaip trečdalio (5 iš 14-os) sunkiai ir mirtinai sužalotų neblaivių darbuotojų darbo stažas įmonėje buvo iki vienerių metų.
Neblaivumas darbe – ypatinga grėsmė.
Akcentuotina, kad neblaivumas darbe sąlygoja ypatingą grėsmę nelaimingiems atsitikimams įvykti ne tik pačiam darbuotojui, bet ir kartu ar šalia dirbantiesiems. Sužalojimus ir žūtis gali lemti sulėtėjusi neblaivaus darbuotojo reakcija, dažnai neadekvatus jo elgesys, kai neįvertinama situacija bei pavojai dirbant aukštyje, su veikiančiais mechanizmais, atliekant miško kirtimo darbus ir pan.
Prielaidas darbuotojams pažeidinėti lokalinių darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimus, įmonės vidaus darbo tvarką (kai darbuotojas darbo vietoje yra neblaivus) ir tuo pačiu sąlygas nelaimei darbe įvykti sudaro nepakankama saugos ir sveikatos darbe vidinė kontrolė įmonėje.
Užkirsti kelią nelaimėms darbe, kai nukentėjusieji asmenys neblaivūs, veiksmingiausiai padėtų nepakantumo atmosferą neblaiviam darbuotojui įmonėje, vykdoma nuolatinė neblaivumo ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų stebėseną.
Numatytos nuobaudos.
Pagal naująjį Administracinių nusižengimų kodeksą, įsigaliojusį nuo 2017 m. sausio 1 d., už pažeidimus darbo srityje, susijusius su neblaivumu, numatytos ir atitinkamos nuobaudos. Jei neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų darbuotojas yra darbo vietoje, juridinių asmenų patalpose ar teritorijoje darbo metu arba pasibaigus darbo laikui, taip pat jei darbuotojas vengia pasitikrinti dėl neblaivumo ar apsvaigimo, jis gali būti baudžiamas nuo 30 iki 90 eurų.
Tokios būklės darbuotoją privalu nušalinti nuo darbo; už šios pareigos nevykdymą darbdaviams ar kitiems atsakingiems asmenims numatyta bauda nuo 140 iki 440 eurų. Jei nuo darbo nenušalinamas pavojingus darbus dirbantis apsvaigęs darbuotojas, bauda padidėja nuo 550 iki 1500 eurų.
Taip pat primintina, kad nuo 2017 m. sausio 1 dienos įsigaliojo Transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo ar apsvaigimo nustatymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 452 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gegužės 18 d. nutarimo Nr. 503 redakcija).

(Surašyti N-1 formos aktai; 2017-01-16 duomenimis)

Eil. Nr.

Įmonės pavadinimas

Ekonominė veika

Darbuotojų skaičius

Nukentėjusiojo profesija

Nustatytas nukentėjusiojo kraujyje etilo alkoholio kiekis (promilėmis)

Trumpos aplinkybės

1.

AB „Achema“ (Jonavos r.)

Trąšų ir azoto junginių gamyba (Apdirbamoji gamyba)

1452

Cheminio ir panašaus apdorojimo įrenginio operatorius

1,07

Azoto dujomis mirtinai apsinuodijo 24 metrų aukštyje esančioje sintezės kolonos aptarnavimo aikštelėje deguonies ir degių dujų mėginį iš sintezės kolonos ėmęs operatorius.

2.

UAB „Elitėja“
(Panevėžio r.)

Medienos pjaustymas ir obliavimas (Apdirbamoji gamyba)

91

Medienos pjovimo staklių operatorius

2,33

Besisukanti gaterio pjovimo juosta įtraukė dirbančio operatoriaus drabužius; darbuotojas mirtinai sužalotas.

3.

UAB „Axis Power“
(Kaunas)

Elektros sistemų įrengimas
(Statyba)

267

Statybininkas

2,29

Nuo pastato konstrukcijų, maždaug iš 21 metro aukščio, nukrito ir sunkiai susižalojo statybininkas.

4.

Biržų kultūros centras
(Biržai)

Meno įrenginių eksploatavimo veikla
(Meninė, pramogi-
nė ir poilsio organi-
zavimo veikla)

72

Sargas

2,12

Būdamas neblaivus nuo laiptų nukrito ir sunkiai susižalojo sargas.

5.

UAB „Progresyvi statyba“
(Vilniaus r.)

Statyba

17

Stalius

2,82

Kraunamos į vilkiką medinės konstrukcijos, virto, prispaudė ir sunkiai sužalojo stalių.

6.

UAB „Utenos prekyba“
(Utena)

Mažmeninė prekyba

369

Santechnikas

1,55

Darbo vietoje nugriuvo ir sunkiai susižalojo santechnikas.

7.

UAB „Medis“
(Kretinga)

Baldų gamyba
(Apdirbamoji gamyba)

61

Medinių baldų surinkėjas

2,1

Ant automobilio kėbulo krašto sėdėjęs baldų surinkėjas nukrito ir mirtinai susižalojo.

8.

UAB „Valdo ranga“
(Telšių r.)

Medienos ruoša
(Miškininkystė)

27

Medkirtys

2,6

Medkirtį kliudė ir mirtinai traumavo krentanti pjaunamo medžio dalis.

9.

UAB „Sistem“
(Kaunas)

Statyba

125

Statybos darbininkas

0,91

Traukdamas vežimėlį iš blokelių paletės apačios darbuotojas maždaug iš 15 m aukščio nukrito nuo neaptverto balkono ir mirtinai susižalojo.

10.

UAB „Kedmela“
(Kėdainių r.)

Statyba

30

Savivarčio vairuotojas

2,13

Mirtinai sužalojo skaldą atvežęs savivartis.

11.

UAB „Utenos mėsa“
(Utena)

Maisto produktų gamyba
(Apdirbamoji gamyba)

624

Galvijų ūkio darbininkas

2,43

Gyvulių varymo take mirtinai sužalojo jautis.

12.

Kooperatinė bendrovė „Kėdainių aruodai“
(Kėdainiai)

Didmeninė prekyba

27

Grūdų džiovyklos operatorius

0,83

Sraigtinis transporteris įtraukė atliekas valiusio operatoriaus ranką ir sunkiai sužalojo.

13.

Žydrūno Jagmino individuali veikla
(Raseinių r.)

Medienos ruoša
(Miškininkystė)

18

Miško darbininkas

1,02

Krisdama sausa pušis užvirto ir sunkiai sužalojo iš pavojingos zonos pasitraukti nespėjusį darbininką.

14.

UAB „Conresta“
(Vilnius)

Statyba

378

Pagalbinis darbininkas

0,46

Maždaug iš 1,3 m aukščio šokdamas žemyn nuo rampos darbuotojas atsitrenkė į pagrindą ir sunkiai sužalojo koją.

Valstybinė darbo inspekcija informuoja

Neblaivus darbuotojas – papildoma rizika

Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) atliktų nelaimingų atsitikimų tyrimų duomenimis, per pastarųjų penkerių metų laikotarpį nelaimių darbe, kai nukentėjusieji asmenys buvo neblaivūs, skaičius nuosekliai mažėja: mirtinų – nuo 29 atvejų 2007 m. iki 8 atvejų 2011 m. (arba atitinkamai 29 proc. ir 17 proc. nuo visų mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe skaičiaus); sunkių – nuo 37 atvejų 2007 m. iki 10 atvejų 2011 m. (arba atitinkamai 19 proc. ir 8 proc. nuo visų sunkių nelaimingų atsitikimų darbe skaičiaus).
Pernai Lietuvos įmonėse (preliminariais duomenimis) įvyko 57 mirtini ir 140 sunkių nelaimingų atsitikimų darbe (2011 m. per tą patį laikotarpį įvyko atitinkamai 53 ir 126). Iš VDI inspektorių ištirtų 49 mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe 8 atvejais (16 proc.) ir iš ištirtų 132 sunkių nelaimingų atsitikimų darbe 16 atvejų (12 proc.) žuvusieji arba sunkiai sužalotieji buvo neblaivūs. Visgi nelaimingų atsitikimų darbe, kurių metu žuvo neblaivūs darbuotojai, dažnumo rodiklis, skaičiuojamas 100 tūkst. darbuotojų, per metus nukrito nuo 0,7 iki 0,6.
Manytina, kad sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe, kai nukentėjusieji asmenys buvo neblaivūs, skaičius mažėja ir įvairių valstybės institucijų bei įstaigų vykdomos alkoholio vartojimo prevencinės kampanijos dėka.

Daugiausiai neblaivių nukentėjusiųjų – statybose

Mirtini nelaimingi atsitikimai darbe neblaiviems darbuotojams 2012 m. įvyko šiose įmonėse: AB „Panevėžio statybos trestas“ filialas „Gerbusta“ (Panevėžys), UAB „VZV Kasyba“ (Vilnius), UAB „Naresta“ (Vilnius), UAB „Baltic fields“ (Panevėžio r.), UAB „Viekšnių malūnas“ (Akmenės r.), Kalnųjų žemės ūkio bendrovė (Raseinių r.), UAB „Pakruojo komunalininkas“ (Pakruojis), UAB „Marijola“ (Šiaulių r.).
Pabrėžtina, kad 3 iš 8 pernai darbe žuvusių ir 10 iš 16 sunkiai susižalojusių neblaivių darbuotojų buvo statybos įmonių darbininkai; beveik visi jie traumas patyrė nukritę iš aukštai. Tai betonuotojai, mūrininkai, apdailininkai, suvirintojai, ekskavatorių mašinistai, pagalbiniai darbininkai ir kt. Dažniausiai tai nuo 45 metų amžiaus ir vyresni vyrai, kurių kraujyje buvo nustatyta nuo 0,46 iki 5,35 promilės etilo alkoholio. Dar 6 iš sunkiai ar mirtinai nukentėjusiųjų dirbo su vienokiu ar kitokiu transportu susijusį darbą.

Nušalinimas nuo darbo neturi būti tik formalus

Visais minėtais atvejais, be kitų nelaimingų atsitikimų darbe priežasčių, buvo nustatyta ir saugos ir sveikatos darbe vidinės kontrolės įmonėse stoka. Neblaiviems darbuotojams, kurie kėlė ir kitiems, ir sau pavojų susižaloti, buvo leista dirbti - nebuvo nušalinti nuo darbo, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 123 straipsnis. Bet dar blogiau, kai pats darbų vadovas darbe būna neblaivus – nebelieka moralinės teisės nušalinti neblaivų darbuotoją nuo darbo.
Kartais neblaivaus darbuotojo nušalinimas nuo darbo būna tik žodinis, formalus, neįsitikinama, ar neblaivus darbuotojas tikrai išėjo iš įmonės. Paminėtinas atvejis, kai žemės ūkio bendrovėje fermos vedėja pastebėjusi, kad gyvulių šėrikas darbe neblaivus, jį nušalino nuo darbo, tačiau neįsitikino, ar tikrai jis išėjo iš fermos. Tuo tarpu darbininkas, veikiant mėšlo šalinimo transporteriui, pakėlė metalinį duobę dengusį atitvarą ir dėl girtumo galimai neišlaikęs pusiausvyros įkrito į mėšlo surinkimo duobę – ten jį mirtinai sužalojo transporteris.
Kitu atveju statybos įmonės vadovas pastebėjęs, kad ant pastolių dirbantis dažytojas yra neblaivus, liepė jam nulipti ir važiuoti namo. Direktoriui išvykus iš objekto, neblaivus darbininkas sugrįžo į tą pačią darbo vietą ant pastolių ir dirbo toliau. Pastoliuose kopėčios nebuvo įrengtos, todėl jis žemyn leidosi pastolių vidinės pusės stovu, paslydo ir nukrito ant žemės, sunkiai susižalodamas krūtinės ląstą.
Nepakankama saugos ir sveikatos darbe vidinės kontrolė įmonėje sudaro prielaidas darbuotojams pažeidinėti lokalinių darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimus, įmonės vidaus darbo tvarką bei sąlygas nelaimei darbe įvykti. Išimčių čia negali būti - kai jau kartą buvo leista dirbti neblaiviam ir „nieko neatsitiko“, tai pažeidimas tampa įpročiu. Kontrolės tikslas – sumažinti riziką susižaloti.
Akcentuotina, kad neblaivumas darbe sąlygoja ypatingą grėsmę nelaimingiems atsitikimams įvykti. Sulėtėja reakcija, neblaivaus darbuotojo elgesys dažnai būna neadekvatus, neįvertinama situacija bei pavojai, kurie tyko dirbant aukštyje, su veikiančiais mechanizmais ir pan.
Nušalinant neblaivų darbuotoją nuo darbo siūlome vadovautis 2008-05-07 Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymu Nr. V-132 patvirtintomis Nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų metodinėmis rekomendacijomis (Žin., 2008, Nr.55-2113).

Neblaivios aukos darbe šiais metais

Iki šių metų vidurio, iš ištirtų 46 sunkių nelaimingų atsitikimų darbe, 6 atvejais darbe sunkiai sužaloti darbuotojai buvo neblaivūs; ištyrus 14 mirtinų atvejų darbe, nustatyta, kad neblaivūs buvo 2 žuvusieji. Pastebėtina, kad visi sunkiai susižaloję neblaivūs darbuotojai traumas patyrė nukritę iš aukščio; beveik visi jie – reiškinys ir šiais metais kartojasi – dirbo statybos darbus. Abu žuvusieji neblaivūs darbe yra irgi statybos įmonės darbuotojai, tačiau šiuo atveju jų žūtis gaisro darbe metu itin ryškiai liudija, kad darbe trūko vidinės kontrolės.

Nelaimių darbe, kai buvo sunkiai sužaloti ar žuvo neblaivūs darbuotojai, šių metų kronika:

 • UAB „Ritista“ (Gineitiškės, Vilniaus r.) pagalbinėse patalpose kilus gaisrui žuvo šios įmonės stalius I. Š. ir vairuotojas A. A. Tą dieną vairuotojas, nuvežęs įmonės vadovą į namus, grįždamas sutiko darbuotoją I. Š. ir jie kartu vėl atvažiavo į bendrovę. Čia, po darbo, galimai, šie du darbuotojai vartojo alkoholinius gėrimus ir neatsargiai elgėsi su ugnimi. Žuvusiųjų kraujyje rasta 2,69 promilės ir 2,0 promilės alkoholio.
 • UAB „Conresta“ (Vilnius) betonuotojas M. B., vykdydamas meistro nurodytą darbą nuplėšti nuo baigiamo rekonstruoti pastato vidinės sienos statybinę apsauginę plėvelę, darbui aukštyje naudojo mobilų su fiksuojamais ratukais pastolių bokštelį. Darbuotojas, galimai neužfiksavęs mobilaus pastolių bokštelio ratukų, plėšdamas plėvelę nuo sienos, atsirėmė į ją. Pasislinkus bokšteliui, jis neišlaikė pusiausvyros ir nukrito ant betoninių grindų, sunkiai susižalodamas galvą. Nukentėjusiojo kraujyje rasta 1,42 promilės etilo alkoholio.
 • UAB „Laukgusta“ (Varėna) darbuotojui A. S. nuėjus pakabinamomis skardinėmis lubomis kelis metrus, vieno iš skardos lakštų kampas išsprūdo iš po kito lakšto, nuo A. S. svorio nulinko ir, lubose atsivėrus plyšiui, A. S. iš 4,4 m aukščio nukrito ant betoninių grindų. Sunkiai traumuoto darbuotojo kraujyje rasta 2,17 promilės etilo alkoholio.
 • UAB „Strektė“ (Šiauliai) darbuotojas V. M., dirbęs glaistymo darbus, dėdamas glaisto kibirą ant pastolių pakloto, užlipo ant pastolių įstrižainių ir paslydęs nukrito, susitrenkdamas galvą į betonines grindis. Sunkiai nukentėjusiojo kraujyje nustatyta 2,14 promilės etilo alkoholio.
 • Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos elektrikas A. K. užlipęs ant stogelio, esančio virš gimnazijos valgyklos lauko durų, keisti elektros lemputės neišlaikė pusiausvyros, nukrito maždaug iš 3 m aukščio ir sunkiai susižalojo. Nukentėjusiojo kraujyje nustatyta 2,14 promilės etilo alkoholio.
 • UAB „VA Statyba“ (Alytus) statybininkas A. L. nukrito nuo pastato laiptų maždaug iš 2,6 m aukščio ir sunkiai susižalojo. Darbuotojo kraujyje rasta 2,09 promilės alkoholio.
 • AB „Šiaulių grūdai“ (Radviliškis) neblaivus vairuotojas ekspeditorius V. Š. leido vairuoti sunkiasvorį automobilį įmonės darbuotojui V. R., neturinčiam tam teisės. Pastarasis, taip pat būdamas neblaivus, vairuodamas šią transporto priemonę atbuline eiga, nepastebėjo šalia buvusio V. Š. ir jį sunkiai traumavo. Nukentėjusiojo kraujyje nustatyta 2,37 promilės etilo alkoholio.

Valstybinė darbo inspekcija primena, kad su nelaimingų atsitikimų darbe aplinkybėmis bei jų priežastimis galima išsamiau susipažinti jos interneto svetainėje www.vdi.lt, rubrikoje INFORMACIJA APIE NELAIMINGUS ATSITIKIMUS DARBE. Svetimų nelaimių pavyzdžiai gal padės išvengti bent vieno nelaimingo atsitikimo darbe.

(Surašyti N-1 formos aktai. 2015-04-29 duomenys)

Eil. Nr.

Įmonės pavadinimas

Ekonominė veika

Darbuotojų skaičius

Nukentėjusiojo profesija

Nustatytas nukentėjusiojo kraujyje etilo alkoholio kiekis (promilėmis)

Trumpos aplinkybės

1.

AB „Lesto“
(Vilnius)

Elektros paskirstymas

2419

Elektromonteris

2,48

Iškrito iš autobokštelio ir žuvo vietoje.

2.

UAB „Apsaugos komanda“
(Vilnius)

Privati apsauga

790

Apsaugos darbuotojas

2,84

Žuvo eismo įvykio metu.

3.

Smalininkų technologijų ir verslo mokykla
(Jurbarko r.)

Techninis ir profesinis vidurinis mokymas

115

Katilinės kūrikas

2,92

Mirtinai sužalojo veikiantis transporteris. 

4.

UAB „Omniteksas“
(Kaunas)

Apatinių drabužių siuvimas

223

Sandėlininkas

0,56

Sunkiai susižalojo šokdamas nuo kopėčių.

5.

UAB „VP Service“
(Vilnius)

Kita transportui būdingų paslaugų veikla

201

Pagalbinis darbininkas

1,77

Sunkiai susižalojo atbuline eiga važiuodamas elektriniu vežimėliu.

6.

UAB „Stogų projektai“
(Kauno r.)

Stogų dengimas

14

Stogdengys

1,77

Lipdamas kopėčiomis nuo remontuojamo pastato stogo nukrito ir nuo patirtų sužalojimų mirė.

7.

Griškabūdžio ŽŪB
(Šakių r.)

Žemės ūkis

87

Žemės ūkio darbininkas

1,78
(iškvepiamame ore (ne kraujyje)

Nugriuvo ir sunkiai susižalojo pervarydamas gyvulius iš gardo į traktoriaus priekabą.

8.

Ribotos atsakomybės bendrovės „TILTS“ filialas „MO-24“
(Vilnius)

Tiltų ir tunelių statyba

52

Betonuotojas

1,32

Kliudė ir sunkiai sužalojo griūdama kranu keliama sija.

9.

UAB „Lisiplast“
(Alytus)

Plastikinių pakuočių gamyba

84

Plastikų ekstruzijos mašinų operatorius

Neblaivus

Kliudė ir mirtinai sužalojo nuo krautuvo šakių virsdamas plastiko rulonas (svoris apie 900 kg).

10.

ŽŪB „Šušvė“
(Radviliškio r.)

Žemės ūkis

42

Kvalifikuotas fermos darbininkas

0,87

Ganykloje mirtinai sužalojo bulius.

11.

AB „Lietuvos geležinkeliai“
(Vilnius)

Krovininis geležinkelio transportas

10772

Refrižeratorinių vagonų sekcijos mechanikas

1,84

Krisdamas iš vagono pateko po manevruojančio sąstato ratais ir žuvo.

12.

Kauno „Atžalyno vidurinė mokykla“
(Kaunas)

Vidurinis ugdymas

114

Kiemsargis

0,62

Nukrito nuo šiukšlių konteinerio ir sunkiai susižalojo.

13.

UAB „Mega Invest“
(Vilnius)

Statyba

11

Pagalbinis darbininkas

1,58

Šokdamas nuo sumūrytos sienelės užšoko (ar nugriuvo) ant metalinio armatūros strypo ir sunkiai susižalojo.

14.

UAB „Garantas“
(Vilnius)

Statyba

98

Betonuotojas

1,44

Nukrito nuo pastato stogo ir sunkiai susižalojo.

15.

AB „Ukmergės gelžbetonis“
(Ukmergė)

Plastikinių plokščių, lakštų, vamzdžių gamyba

137

Sunkvežimio vairuotojas

0,81

Nuslydus transporto pneumatinės sistemos jungiamoms žarnoms, galva atsitrenkė į automobilio galą ir sunkiai susižalojo.

16.

SĮ Kretingos komunalininkas
(Kretinga)

Kita valymo veikla

81

Pagalbinis darbininkas

1,21

Tempdamas nupjautų medžių šakas įkrito į pamatų duobę ir sunkiai susižalojo.

17.

UAB „Kretingos vandenys“
(Kretinga)

Vandens surinkimas, valymas, tiekimas

83

Avarinių ir atnaujinimo darbų šaltkalvis

0,76

Sunkiai sužalojo į tranšėją griūvantis šlaito gruntas.

18.

Ūkininkė Ona Skersienė
(Panevėžio r.)

Žemės ūkis

8

Traktorininkas

2,38

Mirtinai sužalojo nuo tranšėjos virsdamas silosą slėgęs traktorius.

19.

UAB „Irdaiva“
(Vilnius)

Statyba

248

Pagalbinis darbininkas

1,08

Prispaudė ir mirtinai sužalojo griūdama demontuojama sienelė.

20.

UAB „Kriautė“
(Panevėžys)

Statyba

149

Katilinės operatorius

1,37

Įkrito į piltuvo formos bunkerį, kuriame buvo pjuvenų, ir sunkiai susižalojo.

21.

Ūkininkė Birutė Plenaitienė
(Šiaulių r.)

Žemės ūkis

11

Galvijų šėrikas

1,64

Suklupo ir sunkiai susižalojo šokdamas per gyvulių šėryklą (lovį).

22.

Ūkininkas Jonas Pakalnis
(Kupiškio r.)

Žemės ūkis

17

Kvalifikuotas javų ūkio darbininkas

1,18

Mirtinai sužalojo ant galvos užkritęs grūdais pripildytas metalinis vamzdis.

23.

UAB „Taktukas“
(Jonavos r.)

Administracinė ir aptarnavimo veikla

13

Pagalbinis darbininkas

0,56

Sunkiai sužalojo iš rietuvės griūvantys ryžių maišai.

24.

AB „Naujoji Rūta“
(Šiauliai)

Maisto produktų gamyba

215

Konditeris

0,85

Įkrito į lifto šachtą ir sunkiai susižalojo.

25.

Žeimelio ŽŪB
(Pakruojo r.)

Žemės ūkis

98

Sunkvežimio vairuotojas

2,15

Nukrito nuo puspriekabėje sukrautų cukrinių runkelių ir sunkiai susižalojo.

26.

AB „Montuotojas“ filialas – montavimo firma Vilniuje

Metalų apdorojimas

116

Šaltkalvis

0,55

Nukrito kartu su lopšinio keltuvo lopšiu ir sunkiai susižalojo.

27.

Vytauto Didžiojo universitetas
(Kaunas)

Švietimas

1400

Elektrikas

0,53

Kopėčioms nugriuvus, darbuotojas rankomis griebėsi už palubėje esančių metalinių konstrukcijų, neišsilaikė ir, nušokęs maždaug iš 3,6 m aukščio, sunkiai susižalojo.

ALKOHOLIO IR TABAKO KONTROLĖS 2012-2014 METŲ PROGRAMOS (TARPINSTITUCINIO VEIKLOS PLANO) 3.7 PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO VALSTYBINĖJE DARBO INSPEKCIJOJE 2012 METAIS ATASKAITA

Vykdant Alkoholio ir tabako kontrolės 2012-2014 metų programos (tarpinstitucinio veiklos plano) 3.7 priemonės įgyvendinimo Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje 2012 metais programos priemonių planą, buvo įgyvendintos šios plane numatytos bei papildomos priemonės:

1. Informacinės kampanijos. Surengtos dvi informacinės kampanijos „Nevartok alkoholio – nerizikuok viskuo!“. Kampanijų metu (balandžio 23-27 dienomis ir gruodžio 17-21 dienomis) rengiamuose seminaruose / konsultacijose darbo inspektoriai daug dėmesio skyrė alkoholio vartojimo ir nelaimingų atsitikimų darbe, išprovokuotų dėl neblaivumo, problemai. Seminaruose / konsultacijose buvo naudojamasi specialiai tam parengta informacine medžiaga bei skaidrėmis. Taip pat buvo platinami leidiniai šia tema.

2. Statistikos analizė.

2.1. Parengtos keturios lyginamosios analizės (ketvirčiais, lyginant su 2011 m. statistika), nustatant nelaimingų atsitikimų darbe, kai nukentėjusieji buvo neblaivūs, dinamiką. Ši informacija buvo skelbiama Valstybinės darbo inspekcijos interneto svetainėje, rubrikoje „Neblaivus darbuotojas – papildoma rizika“.

2.2. Parengtos trys 2002-2012 metais mirtinų ir sunkių nelaimingų atsitikimų darbe, kai nukentėjusieji buvo neblaivūs, duomenų lyginamosios ataskaitos ir paskelbtos Valstybinės darbo inspekcijos interneto svetainėje, rubrikoje „Neblaivus darbuotojas – papildoma rizika“.

Viešinimas. Valstybinės darbo inspekcijos interneto svetainėje įdėti aprašymai visų per 2012 m. įvykusių nelaimingų atsitikimų darbe, kai nukentėjusieji buvo neblaivūs. Valstybinės darbo inspekcijos interneto svetainėje skelbta ir nuolat atnaujinta išplėstinė informacija, parengta remiantis ketvirtinėmis nelaimingų atsitikimų darbe, kai nekentėjusieji buvo neblaivūs, ataskaitomis. Taip pat išplatinti 3 pranešimai žiniasklaidai alkoholio vartojimo darbe prevencijos tema.

Įmonių sąrašas. Valstybinės darbo inspekcijos interneto svetainėje paskelbtas ir nuolat atnaujinamas sąrašas įmonių, kuriose įvyko nelaimingi atsitikimai darbe, kai nukentėjusieji buvo neblaivūs.

Laiškai darbdaviams. Apie nelaimingus atsitikimus, kai darbe nukentėjo neblaivūs asmenys, neblaivumo darbe padarinius ir atsakomybę už šį pažeidimą elektoriniais laiškais buvo informuojami atitinkamų ekonominių veiklų darbdaviai.

Rekomendacijos. Parengtos ir Valstybinės darbo inspekcijos interneto svetainėje paskelbtos atmintinės: darbdaviams „Jei darbe – neblaivus darbuotojas“ bei darbuotojams „Neblaivus darbe – kokie padariniai?“. Atnaujintos „Rekomendacijos alkoholiui darbe kaip rizikos veiksniui šalinti šalies įmonėse, įstaigose ir organizacijose“ ir papildytos klausimynu darbdaviui pasitikrinti, kaip įmonėje įgyvendinamos su neblaivumu darbe susijusių nelaimingų atsitikimų darbe (avarijų) prevencijos priemonės.

Informaciniai leidiniai. Valstybinės darbo inspekcijos administracijos vestuose seminaruose platintos skrajutės apie neigiamus alkoholio vartojimo darbe padarinius.

Teisės aktai. Peržiūrėti ir pagal poreikį atnaujinti Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymai, susiję su alkoholio vartojimo darbe prevencija.

Aprašas. Parengtas ir Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus patvirtintas Mirtinų ir sunkių nelaimingų atsitikimų darbe, kai nukentėjusieji buvo neblaivūs, sisteminės analizės ir apibendrinimo tvarkos aprašas.

El. biuletenis. Apie 2012 m. įvykusius sunkius ir mirtinus nelaimingus atsitikimus darbe, kai nukentėjęs darbuotojas buvo neblaivus, Valstybinės darbo inspekcijos el. biuletenyje informuoti socialiniai partneriai (papildoma priemonė).

Papildytas klausimynas. Valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjekto patikrinimo bendrinis kontrolinis klausimynas papildytas klausimais neblaivumo darbe prevencijai (papildoma priemonė).

Bendradarbiavimas. Kreiptasi į Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą, Lietuvos nacionalinę vežėjų automobiliais asociaciją „Linava“, Lietuvos smulkių ir vidutinių vežėjų asociaciją, Lietuvos statybininkų asociaciją, prašant į jų svetaines įdėti Valstybinės darbo inspekcijos parengtas „Rekomendacijas alkoholiui darbe kaip rizikos veiksniui šalinti šalies įmonėse, įstaigose ir organizacijose“, papildytas klausimynu darbdaviui pasitikrinti, kaip įmonėje įgyvendinamos su neblaivumu darbe susijusių nelaimingų atsitikimų darbe (avarijų) prevencijos priemonės (papildoma priemonė).

Atsiskaitymas. Kiekvieną ketvirtį teiktos ataskaitos Valstybinės darbo inspekcijos monitoringo komisijai ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai apie Alkoholio ir tabako kontrolės 2012-2014 metų programos (tarpinstitucinio veiklos plano) 3.7 priemonės Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje 2012 metais programos priemonių plano įgyvendinimą.

Valstybinės darbo inspekcijos
Komunikacijos skyrius
Nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų skyrius>

NEBLAIVUS DARBE - KOKIE PADARINIAI? ATMINTINĖ DARBUOTOJUI
Neblaivumas darbe – viena iš didžiausių grėsmių įvykti nelaimingiems atsitikimams. Sulėtėja reakcija, neblaivaus darbuotojo elgesys dažnai būna neadekvatus, neįvertinama situacija bei pavojus savo ir kitų gyvybei. Valstybinės darbo inspekcijos specialistai parengė atmintinę darbuotojui apie neblaivumo darbe padarinius – kokiomis teisinėmis priemonėmis jie turėtų būti nušalinti nuo darbo.

AR AŠ GALIU Į DARBĄ ATEITI BŪDAMAS NEBLAIVUS?
Ne.
Jūs privalote laikytis darbovietėje nustatytos tvarkos. Tačiau, jei Jūs atėjote į darbą būdamas neblaivus ar alkoholį vartojote darbo vietoje, kurioje privalote atlikti darbines pareigas, ar darbo metu (kai privalote atlikti darbines pareigas), darbdavį atstovaujantis ar jo įgaliotas asmuo privalo Jus (darbuotoją) nušalinti nuo darbo ir tą dieną (pamainą) nemokėti Jums darbo užmokesčio. Nušalinimo terminui pasibaigus, Jūs turite būti nedelsiant grąžintas į ankstesnįjį darbą, jei dėl nušalinimo neatsirado pagrindas nutraukti darbo sutarties.

KOKIOMS APLINKYBĖMS ESANT DARBDAVYS GALI TIKRINTI JŪSŲ NEBLAIVUMĄ?
Požymiai, kuriems esant galima įtarti, kad asmuo yra neblaivus - iš burnos sklindantis alkoholio kvapas, neadekvati elgsena, nerišli kalba, nekoordinuoti judesiai, nestabili laikysena ir pan.

KOKIOMIS PRIEMONĖMIS DARBDAVYS GALI NUSTATYTI JŪSŲ NEBLAIVUMĄ DARBO VIETOJE?
Darbdavys neblaivumui nustatyti gali naudoti technines priemones (alkotesterį ir kt.), kai tai įrašyta įmonės kolektyvinėje sutartyje ar darbo tvarkos taisyklėse, ar su Jumis sudarytoje darbo sutartyje. Jeigu tokio susitarimo nėra, techninės priemonės gali būti naudojamos tik Jums sutikus.

KAIP DOKUMENTUOTAI ĮFORMINTŲ JŪSŲ NUŠALINIMĄ NUO DARBO?
Esant pagrįstam įtarimui, kad Jūs neblaivus ar apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų, darbdavį atstovaujantis ar jo įgaliotas asmuo turės nedelsiant surašyti Nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų aktą (toliau – Nušalinimo aktas).

AR JŪS TURĖTUMĖTE RAŠYTI PAAIŠKINIMĄ DĖL JUMS PATEIKTŲ ĮTARIMŲ DĖL NEBLAIVUMO?
Taip.

AR JŪS GALITE ATSISAKYTI PATEIKTI PAAIŠKINIMĄ?
Tokiu atveju darbdavys turės apie tai pažymėti Nušalinimo akte.

AR DARBDAVYS PRIVALĖTŲ JUS SUPAŽINDINTI SU NUŠALINIMO AKTU?
Taip, supažindinti būtina.
Jei Jus nušalintų nuo darbo dėl neblaivumo, Jums susipažinus su Nušalinimo aktu turi būti siūloma jame pasirašyti, nurodant apie savo sutikimą ar nesutikimą su šiuo nušalinimu.

AR JŪS GALĖTUMĖTE NESUTIKTI SU PATEIKTAIS ĮTARIMAIS?
Galite, tačiau tada Jūs turėtumėte įrodyti, kad esate blaivus.
Įmonės vadovas arba kitas darbdavio įgaliotas asmuo nedelsdamas turėtų surašyti Siuntimą dėl asmens neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatymo (toliau – Siuntimas), ir Siuntimą įteikęs Jums, pristatyti Jus į asmens sveikatos priežiūros įstaigą atlikti medicininės apžiūros.

AR NUŠALINIMO NUO DARBO ATVEJU JUS Į ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGĄ TURĖTŲ PRISTATYTI ĮMONĖS VADOVO ĮGALIOTAS ASMUO, AR JŪS PRIVALĖTUMĖTE TAI PADARYTI PATS?
Galimi abu būdai.
Rekomenduojama, kad nušalintą darbuotoją į asmens sveikatos priežiūros įstaigą su įmonės transportu lydėtų darbdavio įgaliotas asmuo, tačiau, jeigu nušalintas nuo darbo darbuotojas atsisako vykti įmonės transportu, nušalintam darbuotojui siūloma atvykti į asmens sveikatos priežiūros įstaigą pačiam per 1 valandą nuo to laiko, kai buvo surašytas Nušalinimo aktas, arba per laikotarpį, kurį nustato darbdavys, atsižvelgdamas į atstumą iki asmens sveikatos priežiūros įstaigos ir kitas svarbias aplinkybes, turinčias įtakos operatyviam medicininės apžiūros atlikimui.
>Rekomenduojama, kad darbuotojo atsisakymas vykti įstaigos transportu ir darbdavio sutikimas, kad darbuotojas pats nuvyktų į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, būtų patvirtinami darbuotojo ir darbdavio parašais Nušalinimo akte.

JEIGU JŪS ATSISAKYTUMĖTE IŠEITI IŠ DARBO ARBA VYKTI Į ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGĄ ATLIKTI MEDICININĖS APŽIŪROS? KAIP BŪTŲ ELGIAMASI TOKIU ATVEJU?
Tada darbdavys turės kreiptis į įmonės vidaus saugos tarnybą (jei tokia įmonėje yra), o jei tokios tarnybos nėra - į policijos pareigūnus, neatsižvelgiant į tai, ar Jūs elgiatės agresyviai, ar ne.
Atkreiptinas dėmesys, kad darbdavys, neturėdamas medicinos specialistų išvados, patvirtinančios darbuotojo neblaivumą, turi teisę darbuotojo neblaivumo faktą įrodinėti kitų darbuotojų paaiškinimais, liudytojų parodymais, rašytiniais įrodymais, daiktiniais įrodymais, apžiūrų protokolais, ekspertų išvadomis, nuotraukomis, vaizdo ir garso įrašais, padarytais nepažeidžiant įstatymų, ir kitomis įrodinėjimo priemonėmis.
Konstatuoti neblaivumo faktą galima tik tada, kai tokiai išvadai padaryti pakanka turimų įrodymų.

AR JŪS GALĖTUMĖTE BŪTI NUBAUSTAS PINIGINE BAUDA UŽ NEBLAIVUMĄ DARBE?
Jei Jūs darbo vietoje, įmonės, įstaigos, organizacijos patalpose ar teritorijoje darbo metu arba darbui pasibaigus būtumėte neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotinių ar toksinių medžiagų, jei vengtumėte pasitikrinti girtumą ar apsvaigimą – tokiu atveju Jums grėstų 28 -86 eurų bauda Administracinių teisės pažeidimų kodekso 41 str. 12 p.).

PRIMENAME!
Šiurkštus darbo pažeidimas. Jei darbuotojas darbo metu darbe yra neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių ar toksinių medžiagų, išskyrus atvejus, kai apsvaigimą sukėlė įmonėje vykstantys gamybos procesai, laikoma šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu (Darbo kodekso 235 straipsnio 2 dalies 8 punktas). Padarius darbuotojui šiurkštų darbo pareigų pažeidimą, darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį apie tai iš anksto neįspėjęs darbuotojo. (Darbo kodekso 136 straipsnio 3 dalies 2 punktas)
Bus privalu atlyginti visą žalą. Darbuotojas privalo atlyginti visą žalą, jei žala padaryta neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotinių ar toksinių medžiagų darbuotojo (Darbo kodekso 255 straipsnio 6 punktas).

SIŪLOME JUMS, pastebėjus kitą neblaivų darbuotoją, nedelsiant apie tai pranešti įmonės ar padalinio vadovui, o, esant reikalui, imtis priemonių užkirsti kelią galimai nelaimei.

KOKIE TEISĖS AKTAI REGLAMENTUOJA NEBLAIVAUS DARBUOTOJO
NUŠALINIMO NUO DARBO SAMPRATĄ?
Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569); 123 str. 1 d.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 452 patvirtintos Transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo taisyklės (Žin., 2006, Nr. 56-2000).
Valstybinės darbo inspekcijos 2008 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. V-132 patvirtintos Nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų metodinės rekomendacijos (Žin., 2008, Nr. 55-2113).

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vyriausiojo
valstybinio darbo inspektoriaus
2008 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. V?132

NUŠALINIMO NUO DARBO DĖL NEBLAIVUMO (GIRTUMO) AR APSVAIGIMO NUO PSICHIKĄ
VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ METODINĖS REKOMENDACIJOS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų metodinės rekomendacijos (toliau – šios Metodinės rekomendacijos) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569) 123 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 452 patvirtintomis „Transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo taisyklėmis“ (Žin., 2006, Nr. 56-2000), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. V?505 patvirtintomis Medicininės apžiūros neblaivumui (girtumui) ar apsvaigimui nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatyti (toliau – medicininė apžiūra) atlikimo ir Bendros asmens būklės įvertinimo metodikomis (Žin., 2006, Nr. 71-2641).
2. Šių Metodinių rekomendacijų tikslas – rekomenduoti darbdaviui procedūras, kaip nušalinti nuo darbo darbuotoją, kai darbuotojas darbo metu yra neblaivus (girtas) ar apsvaigęs nuo narkotinių ar toksinių medžiagų.
3. Šiose Metodinėse rekomendacijose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 452 patvirtintose „Transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo taisyklėse“, Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatyme (Žin., 1995, Nr. 44-1073), Lietuvos Respublikos narkologinės priežiūros įstatyme (Žin., 1997, Nr. 30-711) vartojamas sąvokas.

II. NUŠALINIMO NUO DARBO DĖL NEBLAIVUMO (GIRTUMO) AR APSVAIGIMO
NUO PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ PROCEDŪRA IR ĮFORMINIMAS

4. Jei darbuotojas pasirodė darbe neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių ar toksinių medžiagų, darbdavys tą dieną (pamainą) neleidžia jam dirbti ir nemoka jam darbo užmokesčio (Lietuvos Respublikos darbo kodekso 123 straipsnio 1 dalis).
5. Prieš pradedant nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo ir/ar apsvaigimo nuo narkotinių ar toksinių medžiagų (toliau – psichiką veikiančios medžiagos) procedūrą rekomenduojama įvertinti:
5.1. požymius, kuriems esant galima įtarti, kad asmuo yra neblaivus ar apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų:
5.1.1. iš burnos sklindantis alkoholio kvapas;
5.1.2. neadekvati elgsena (susijaudinęs, dirglus, agresyvus, vangus ir kiti požymiai);
5.1.3. nerišli kalba;
5.1.4. nekoordinuoti judesiai, nestabili laikysena;
5.1.5. kitus požymius.
5.2. techninių (alkotesterių ir kitų) priemonių neblaivumui ar apsvaigimui nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatyti (toliau – techninės priemonės) parodymus. Dėl techninių priemonių naudojimo gali būti susitarta darbo, kolektyvinėje sutartyje arba darbo tvarkos taisyklėse, o tokio susitarimo nesant, techninės priemonės galėtų būti naudojamos tik esant darbuotojo sutikimui;
5.3. ar darbuotojas galimai neblaivus ar apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų yra:
5.3.1. darbo vietoje, kurioje privalo atlikti darbines pareigas;
5.3.2. darbo metu (kai privalo atlikti darbines pareigas arba privalo laikytis darbovietėje nustatytos tvarkos);
5.4. ar apsvaigimo nesukėlė įmonėje vykstantys gamybos procesai arba kitas darbo aplinkos veiksnių, nepriklausančių nuo darbuotojo valios, poveikis.
6. Įvertinus šių Metodinių rekomendacijų 5 punkte nurodytas aplinkybes ir esant pagrįstam įtarimui, kad darbuotojas yra neblaivus ar apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų, rekomenduojama nedelsiant surašyti Nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų aktą (1 priedas) (toliau – Nušalinimo aktas).
7. Nušalinimo aktą rekomenduojama surašyti ir pasirašyti įmonės, įstaigos ar organizacijos (toliau – įmonės) vadovui arba kitam darbdavio įgaliotam asmeniui, dalyvaujant ne mažiau kaip dviem įmonės darbuotojams.
8. Nušalinimo akte rekomenduojama nurodyti:
8.1. pagrindą (pavyzdžiui, tarnybinis pranešimas ar kita informacija), dėl kurio kilo įtarimas, kad darbuotojas yra neblaivus ar apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų;
8.2. požymius, nurodytus šių Metodinių rekomendacijų 5.1 punkte ir kuriems esant kilo įtarimas, kad darbuotojas yra neblaivus ar apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų.
9. Rekomenduojama, kad nušalinamas darbuotojas įmonės vadovo arba kito darbdavio įgalioto asmens raštišku nurodymu nedelsdamas raštu pateiktų paaiškinimą dėl jam pateiktų įtarimų. Apie tai, kad darbuotojui pateiktas raštiškas nurodymas, raštu pateikti paaiškinimą dėl jam pateiktų įtarimų ir apie paaiškinimo pateikimą ar nepateikimą rekomenduojama pažymėti Nušalinimo akte.
10. Susipažinus su Nušalinimo aktu, nušalinamam darbuotojui siūloma jame pasirašyti nurodant apie savo sutikimą ar nesutikimą su nušalinimu nuo darbo dėl neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų.
11. Apie nušalinamo darbuotojo atsisakymą susipažinti su Nušalinimo aktu ir pasirašyti rekomenduojama pažymėti pačiame akte.
12. Jeigu darbuotojas nesutinka su nušalinimu (apie tai pažymi Nušalinimo akte ar nepasirašo Nušalinimo akto) arba nepateikia paaiškinimo dėl jam pateiktų įtarimų, kad jis yra neblaivus ar apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų, rekomenduojama, kad įmonės vadovas arba kitas darbdavio įgaliotas asmuo nedelsdamas surašytų Siuntimą dėl asmens neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatymo (2 priedas) (toliau – Siuntimas), jį įteiktų darbuotojui ir pastarąjį pristatytų į asmens sveikatos priežiūros įstaigą atlikti medicininės apžiūros. Siuntimo kopiją rekomenduojama saugoti įmonėje.
13. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 452 patvirtintų „Transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo taisyklių“ 23 punktu, Siuntime privaloma nurodyti:
13.1. asmens sveikatos priežiūros įstaigos, į kurią siunčiamas darbuotojas atlikti medicininės apžiūros, pavadinimą ir adresą;
13.2. pristatančiojo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą darbdavio atstovo ar kito įgalioto asmens vardą, pavardę, pareigas, taip pat įstaigos, kurioje dirba, pavadinimą, adresą ir kodą;
13.3. siunčiamojo darbuotojo vardą, pavardę ir gimimo datą;
13.4. siuntimo priežastį;
13.5. darbuotojo pristatymo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą datą ir tikslų laiką (valandą ir minutes).
14. Siuntime taip rekomenduojama nurodyti:
14.1. Siuntimo surašymo laiką;
14.2. darbdavio įsipareigojimą dėl medicininės apžiūros išlaidų atlyginimo pagal asmens sveikatos priežiūros įstaigos pateiktą sąskaitą.
15. Siuntimą dėl asmens neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatymo rekomenduojama surašyti ir į asmens sveikatos priežiūros įstaigą nušalintą darbuotoją pristatyti (nušalintam darbuotojui atvykti) per 1 valandą nuo to laiko, kai buvo surašytas Nušalinimo aktas, arba per laikotarpį, kurį nustato darbdavys, atsižvelgdamas į atstumą iki asmens sveikatos priežiūros įstaigos ir kitas svarbias aplinkybes, turinčias įtakos operatyviam medicininės apžiūros atlikimui.
16. Rekomenduojama, kad nušalinto darbuotojo pristatymą medicininei apžiūrai į asmens sveikatos priežiūros įstaigą darbdavio transporto priemonėmis organizuotų įmonės vadovas arba kitas darbdavio įgaliotas asmuo. Siūloma, kad nušalintą darbuotoją į asmens sveikatos priežiūros įstaigą lydėtų darbdavio įgaliotas asmuo.
17. Jeigu nuo darbo nušalintas darbuotojas atsisako medicininės apžiūros atlikimo, apie tai rekomenduojama pažymėti Nušalinimo akte.
18. Siuntimas pateikiamas asmens sveikatos priežiūros įstaigos medicinos specialistui, atliksiančiam pristatytojo darbuotojo medicininę apžiūrą.
19. Medicininės apžiūros išlaidos atlyginamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 452 patvirtintų „Transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo taisyklių“ 26 punkte nustatyta tvarka ir terminais.

III. NUŠALINTO DARBUOTOJO MEDICININĖ APŽIŪRA


20. Jeigu nušalintas darbuotojas atsisako vykti įstaigos transportu, įmonės vadovo arba kito darbdavio įgalioto asmens sutikimu, rekomenduojama, kad jis pats kreiptųsi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą per šių Metodinių rekomendacijų 15 punkte nurodytą laikotarpį. Rekomenduojama, kad darbuotojo atsisakymas vykti įstaigos transportu ir darbdavio sutikimas, kad darbuotojas pats nuvyktų į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, būtų patvirtinami darbuotojo ir darbdavio parašais Nušalinimo akte.
21. Medicininė apžiūra atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintomis Medicininės apžiūros neblaivumui (girtumui) ar apsvaigimui nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatyti atlikimo ir Bendros asmens būklės įvertinimo metodikomis.
22. Jeigu asmens sveikatos priežiūros įstaigos medicininės apžiūros akto išvada patvirtina, kad nušalintas nuo darbo darbuotojas buvo neblaivus ar apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų, medicininės apžiūros išlaidas Lietuvos Respublikos darbo kodekso XVII skyriuje nustatyta tvarka atlygina nušalintas darbuotojas.
23. Nušalinto dėl neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų darbuotojo medicininę apžiūrą atlikti (nustatyti neblaivumą (girtumą) ar apsvaigimą nuo psichiką veikiančių medžiagų) gali darbdavio turimi asmens sveikatos priežiūros specialistai.
24. Rekomenduojama paaiškinti darbuotojui, kad ne vėliau kaip per 1 valandą nuo medicininės apžiūros atlikimo arba nuo atsisakymo atlikti medicininę apžiūrą momento nušalintas darbuotojas turi teisę pats kreiptis į pageidaujamą asmens sveikatos priežiūros įstaigą ir prašyti jo lėšomis atlikti medicininę apžiūrą, jeigu jis atsisako darbdavio asmens sveikatos priežiūros specialistų arba siuntime nurodytos sveikatos priežiūros įstaigos specialistų atliekamos medicininės apžiūros ar nesutinka su jos rezultatais.

IV. DARBUOTOJŲ, VAIRUOJANČIŲ DARBDAVIUI PRIKLAUSANČIAS AR DARBO
TIKSLAIS NAUDOJAMAS ASMENINES TRANSPORTO PRIEMONES, NEBLAIVUMO (GIRTUMO)
IR APSVAIGIMO KONTROLĖ

25. Darbdaviai kontroliuoja savo darbuotojų, vairuojančių darbdaviui priklausančias ar darbo tikslais naudojamas asmenines transporto priemones, neblaivumą (girtumą). Darbdaviai privalo užtikrinti, kad prieš reisą būtų tikrinama, ar jų darbuotojai, vairuojantys transporto priemones, yra blaivūs ar neapsvaigę.
26. Darbuotojų, vairuojančių darbdaviui priklausančias ar darbo tikslais naudojamas asmenines transporto priemones, medicininė apžiūra neblaivumui (girtumui) ar apsvaigimui nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatyti atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų „Transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo taisyklių“ VI–VIII, X skyriuose nustatyta tvarka ir šiomis Metodinėmis rekomendacijomis.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

27. Šiomis Metodinėmis rekomendacijomis siūloma vadovautis darbdaviams (įmonėms, įstaigoms, organizacijoms ar kitoms organizacinėms struktūroms, nepaisant jų nuosavybės formos, rūšies, veiklos pobūdžio, taip pat tais atvejais, kai darbdavys yra fizinis asmuo), kolektyvinėse sutartyse, darbo tvarkos taisyklėse ar kituose vietiniuose (lokaliniuose) norminiuose teisės aktuose nustatant nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų tvarką.
28. Įmonės vadovo ar kito darbdavio įgalioto asmens raštišką nurodymą darbuotojui pateikti paaiškinimą dėl jam pateiktų įtarimų, kad jis yra neblaivus ar apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų, darbuotojo raštišką pasiaiškinimą dėl jam pateiktų įtarimų, Nušalinimo aktą, asmens sveikatos priežiūros įstaigos medicininės apžiūros akto išvadą rekomenduojama perduoti darbdavio atstovui ar kitam įgaliotam asmeniui, priimančiam sprendimą dėl drausminės atsakomybės.
29. Jeigu nušalinamas darbuotojas nesutinka pasirašyti Nušalinimo akto, Siuntimo arba atsisako vykti į asmens sveikatos priežiūros įstaigą atlikti medicininės apžiūros, darbdavys turi teisę darbuotojo neblaivumo faktą įrodinėti kitų darbuotojų paaiškinimais, liudytojų parodymais, rašytiniais įrodymais ir kitomis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 177 straipsnyje nustatytomis priemonėmis.
30. Medicinos, policijos įstaigų pateiktas pranešimas apie darbuotojo darbo metu nustatytą jo neblaivumo ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų faktą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksu, laikomas rašytiniu įrodymu, kurio pagrindu gali būti surašomas darbuotojo Nušalinimo aktas ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso XVI skyriuje nustatyta tvarka vykdoma drausminės atsakomybės taikymo procedūra.
31. Nušalinant darbuotoją dėl neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų rekomenduojama vadovautis Neblaivių ir apsvaigusių nuo psichiką veikiančių medžiagų darbuotojų nušalinimo nuo darbo schema (3 priedas).
______________


Nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų metodinių rekomendacijų
1 priedas

......................................................................................................
(įmonės, įstaigos, organizacijos pavadinimas)

NUŠALINIMO NUO DARBO DĖL NEBLAIVUMO (GIRTUMO) AR APSVAIGIMO NUO PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ AKTO

PAVYZDINĖ FORMA

200....m. .......................... d.   Nr. ............

.................. val. ....................min.

......................................................
(surašymo vieta)

Pagrindas

(tarnybinis pranešimas, kita informacija)

Darbuotojas

(vardas ir pavardė)

 

Pareigos

 

Darbo vieta

 

Požymiai, kuriems esant galima įtarti, kad asmuo yra neblaivus ir/ar apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų:

Iš burnos sklindantis alkoholio kvapas

 

(taip – 1, ne – 2)

Neadekvati elgsena (susijaudinęs, dirglus, agresyvus, vangus, kt.)

 

(taip – 1, ne – 2)

Nerišli kalba

 

(taip – 1, ne – 2)

Nekoordinuoti judesiai, nestabili laikysena

 

(taip – 1, ne – 2)

Alkoholio nustatymo iškvepiamame ore aparato (alkotesterio) rezultatai:

 

 

Kiti duomenys

 

 

Darbuotojui įteiktas raštiškas nurodymas pateikti paaiškinimą dėl pateiktų įtarimų, kad jis yra

neblaivus ar apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų

 

(taip – 1, ne – 2)

 

 

Nušalinamo darbuotojo paaiškinimas raštu

(pateikė, atsisakė pateikti, kita)

Siuntimas dėl neblaivumo ar apsvaigimo nustatymo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą

 

(įteiktas – 1, neįteiktas – 2)

Darbuotojas atsisakė medicininės apžiūros atlikimo

 

(taip – 1, ne – 2)
Darbuotojas atsisakė vykti darbdavio transportu ir darbdavio atstovas sutiko, kad

darbuotojas pats nuvyktų į asmens sveikatos priežiūros įstaigą

 

(taip – 1, ne – 2)

 

Nušalinimo aktą užpildė:

 

 

 

 

 

(pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

(pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

(pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

 

Nušalinamo darbuotojo įrašas ranka apie susipažinimą su nušalinimo aktu:
(susipažinau ir sutinku/nesutinku su nušalinimu nuo darbo dėl neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo)

 

 

 

 

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

(data)

 

 

 

 

Patvirtiname, kad darbuotojas atsisakė susipažinti su nušalinimo aktu*

 

 

 

 

 

 

(pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

(pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

(pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

* Pildoma, jei nušalinamas darbuotojas atsisako susipažinti su nušalinimo aktu.

 

Nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų metodinių rekomendacijų
2 priedas
___________________________________________________________________________________(įmonės, įstaigos, organizacijos pavadinimas,
___________________________________________________________________________________

adresas ir kodas)

SIUNTIMO

DĖL ASMENS NEBLAIVUMO (GIRTUMO) AR APSVAIGIMO NUO PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ NUSTATYMO PAVYZDINĖ FORMA

200.....m. .....................   ......d.   Nr. ...........
 .................val. ...............min.
_________________________
(surašymo vieta)

Darbuotojas


(vardas ir pavardė)

(gimimo data)

(darbo vieta)

 

siunčiamas į

(asmens sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas, adresas)

 

 

medicininei apžiūrai neblaivumui (girtumui) ar apsvaigimui nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatyti

 

Siuntimo priežastis

(įtarimas dėl asmens neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų)

 

 

 

Darbdavys pagal asmens sveikatos priežiūros įstaigos pateiktą sąskaitą įsipareigoja atlyginti

medicininės apžiūros išlaidas

.................................................      .....................................           ........................................................
(
darbdavio atstovo,
kito įgalioto asmens pareigos)              (parašas)                                                  (vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas, adresas, kodas)

 

Į asmens sveikatos priežiūros įstaigą darbuotojas atvyko (pristatytas):

200.....m. ......................   .....d. .................val. ...............min.
(pildo asmens sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojas)

Nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų metodinių rekomendacijų
3 priedas

NEBLAIVIŲ IR APSVAIGUSIŲ NUO PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ DARBUOTOJŲ NUŠALINIMO NUO DARBO SCHEMA

Tarnybinis pranešimas ar kita informacija

 

DARBDAVIO PAREIGA NUŠALINTI DARBUOTOJĄ NUO DARBO
(LR DK 123 STR.)
(darbdavys turi raštu pareikalauti, kad darbuotojas pasiaiškintų dėl darbo drausmės pažeidimo (LR DK 240 str.))

 ĮTARIMAS, KAD DARBUOTOJAS DARBE YRA NEBLAIVUS AR APSVAIGĘS, ESANT POŽYMIAMS:
 1. iš burnos sklinda alkoholio kvapas;
 2. neadekvati elgsena;
 3. nerišli kalba;
 4. nekoordinuoti judesiai ir kt.
 

DARBUOTOJAS NEPRIPAŽĮSTA, KAD YRA NEBLAIVUS AR APSVAIGĘS

DARBDAVYS SIUNČIA DARBUOTOJĄ  ATLIKTI MEDICININĖS APŽIŪROS

(surašomas siuntimas dėl asmens neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo)

 

NEBLAIVAUS AR APSVAIGUSIO DARBUOTOJO BUVIMO DARBE FAKTO FIKSAVIMAS:
surašomas nušalinimo nuo darbo aktas
(nurodomas pagrindas (tarnybinis pranešimas ar kita informacija), dėl kurio kilo įtarimas, kad darbuotojas yra neblaivus ar apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų, taip pat  požymiai,  kuriems esant kilo įtarimas, kad darbuotojas yra neblaivus ar apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų)