• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

Konkursai į darbo vietas   2021-08-11

Informuojame, kad Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje paskelbtas konkursas Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos teritorinio skyriaus vyriausiojo darbo inspektoriaus pareigoms užimti - http://portalas.vtd.lt/lt/vtdtemplatevtdkonkursai-319-319.html

KONKURSO APRAŠYMAS

Skelbimo nr.:

48103

Skelbimo data:

2021-08-05

Skelbimas galioja iki:

2021-08-19

Konkursą inicijuojanti įstaiga:

Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Konkursą organizuojanti įstaiga:

Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigos:

Klaipėdos teritorinio skyriaus vyriausiasis darbo inspektorius (Pareiginės algos koeficientas - 8; Darbo vieta Klaipėdoje) (karjeros valstybės tarnautojas)

Pareiginės algos koeficientas:

8.00

Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo:

1,416.00

Darbo vieta (miestas):

Klaipėda

 

 

Pareigybės aprašymas:

VALSTYBINĖS DARBO INSPEKCIJOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

KLAIPĖDOS TERITORINIO SKYRIAUS

VYRIAUSIASIS DARBO INSPEKTORIUS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS
3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. priežiūra ir kontrolė.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. stebėsena ir analizė;
4.2. administracinių paslaugų teikimas.
III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo teisės priežiūra ir kontrolė ūkio subjektuose.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. stebėsena ir analizė darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo teisės srityse;
6.2. Konsultavimas darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo teisės klausimais.
IV SKYRIUS
FUNKCIJOS
7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
9. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
10. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
11. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
12. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
13. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
14. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
15. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.
16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
17. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
17.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
17.2. studijų kryptis – saugos inžinerija (arba);
17.3. studijų kryptis – mechanikos inžinerija (arba);
17.4. studijų kryptis – statybos inžinerija (arba);
17.5. studijų kryptis – visuomenės sveikata (arba);
arba:
17.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
17.7. darbo patirties sritis – darbuotojų saugos ir sveikatos srities patirtis;
17.8. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;
18. Transporto priemonių pažymėjimai:
18.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).
VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS
19. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
19.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;
19.2. organizuotumas - 3 lygis;
19.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
19.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
19.5. komunikacija - 3 lygis.
20. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
20.1. informacijos valdymas - 3 lygis;
20.2. konfliktų valdymas - 3 lygis;
20.3. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 3 lygis.


Dokumentų pateikimo būdas:

el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

 

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos:

Atrankų skyriaus Mentorius (specialistas)

Vardas, Pavardė:

Arūnas Bulota

Telefonas:

+37052196829; +37067285830

El. paštas:

arunas.bulota@vtd.lt

Adresas:

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2