• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
 • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Potencialiai pavojingi įrenginiai

 1.  Nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros licencijos. Licencijų informacinėje sistemoje (Licencijų paieška: Licencijuojama veikla - Potencialiai pavojingų įrenginių nuolatinė priežiūra)
 1. Valstybinės darbo inspekcijos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuo 2018-10-01 išduotos licencijos. Pavojingų įrenginių priežiūros paslaugų licencijų registravimo žurnalas
 1.  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iki 2018-10-01 išduotos licencijos. Pavojingų įrenginių priežiūros paslaugų licencijų registravimo žurnalas
 1.  Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos išduotos licencijos: Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros licencijų registracijos žurnalas IPL ir Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos išduotos licencijos: Nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros licencijų registras (nuo 2016 m.).
 1.  Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos išduotos licencijos:

  UAB „GEA Grasso“ licencijos Nr. 32-2, išduota Ūkio ministro 2008 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 4-541 „Dėl licencijos išdavimo“. UAB „GEA Grasso“ įmonės kodas 111624781, suteikta teisė vykdyti slėginių indų ir jų įrangos (išskyrus energetikos įrenginius) ir pavojingų medžiagų slėginių vamzdynų bei jų įrangos (išskyrus energetikos įrenginius) nuolatinę priežiūrą.

 2. Įrangos, prietaisų ir priemonių, reikalingų nuolatinei potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrai vykdyti, sąrašas.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgaliotos įstaigos
1. VšĮ „Technikos priežiūros tarnyba“ (2001-09-26 įsakymas Nr.125; 2001-12-22 įsakymas Nr.176) suteikti įgaliojimai tikrinti: pavojingų medžiagų talpyklas ir jų įrangą (4 grupė); liftus ir jų įrangą (5 grupė); lynų kelius, funikulierius ir jų įrangą (6 grupė); eskalatorius ir jų įrangą (7 grupė); kėlimo įrenginius ir jų įrangą (8 grupė); pramoginius įrenginius ir jų įrangą (10 grupė). 
2. VšĮ „Kėlimo įrenginių priežiūros tarnyba“ (2001-09-26 įsakymas Nr.125, 2002-01-24 įsakymas Nr.10) suteikti įgaliojimai tikrinti: liftus ir jų įrangą (5 grupė); lynų kelius, funikulierius ir jų įrangą (6 grupė); eskalatorius ir jų įrangą (7 grupė); kėlimo įrenginius ir jų įrangą (8 grupė). 
3Lietuvos ir Vokietijos UAB „Tuvlita“ (2010-11-11 potvarkis Nr.A3-146) suteikti įgaliojimai tikrinti: pavojingų medžiagų talpyklas ir jų įrangą (4 grupė); liftus ir jų įrangą (5 grupė); keleivinius lynų kelius ir jų įrangą (6 grupė); eskalatorius ir jų įrangą (7 grupė); kėlimo įrenginius ir jų įrangą (8 grupė); pramoginius įrenginius ir jų įrangą (10 grupė). 
4. UAB „Kiwa Inspecta“ įmonės kodas – 302515952 (2010-11-11 potvarkis Nr.A3-146(Įgaliojimas UAB Kiwa Inspecta) suteikti įgaliojimai tikrinti: pavojingų medžiagų talpyklas ir jų įrangą (4 grupė); liftus ir jų įrangą (5 grupė); keleivinius lynų kelius ir jų įrangą (6 grupė 6.1. kategorija); eskalatorius ir jų įrangą (7 grupė); kėlimo įrenginius ir jų įrangą (8 grupė); pramoginius įrenginius ir jų įrangą (10 grupė). 
5. Ribotos atsakomybės bendrovė „BalticRailTest“ (2013-01-10 potvarkis Nr.A3-2) suteikti įgaliojimai tikrinti: pavojingų medžiagų mobilias talpyklas ir jų įrangą (4 grupė).
Ūkio ministerijos įgaliotos įstaigos
1. VšĮ „Technikos priežiūros tarnyba“ (2001-12-06 įsakymas Nr. 366 ir 2004-12-21 įsakymas Nr. 4-458)suteikti įgaliojimai tikrinti: visų kategorijų garo ir vandens šildymo katilus ir jų įrangą (1 grupė); visų kategorijų slėginius indus ir jų įrangą (2 grupė); visų kategorijų pavojingų medžiagų slėginius vamzdynus, slėginius garotiekius ir karšto vandens vamzdynus bei jų įrangą (3 grupė); visų kategorijų degiąsias dujas naudojančius pramoninius įrenginius ir jų įrangą (11 grupė).
2. Lietuvos ir Vokietijos UAB „Tuvlita“ (2010-11-26 įsakymas Nr.4-873) suteikti įgaliojimai tikrinti: slėginius indus ir jų įrangą (2 grupė); pavojingų medžiagų slėginius vamzdynus (3 grupė, 3.1 kategorija); degiąsias dujas naudojančius pramoninius įrenginius ir jų įrangą (11 grupė).
3. UAB „Kiwa Inspecta“ (2010-11-26 įsakymas Nr.4-873) suteikti įgaliojimai tikrinti: slėginius indus ir jų įrangą (2 grupė), pavojingų medžiagų slėginius vamzdynus (3 grupė, 3.1 kategorija ir 3.3 kategorija), degiąsias dujas naudojančius pramoninius įrenginius ir jų įrangą (11 grupė).
Energetikos ministerijos įgaliotos įstaigos 
1. Lietuvos ir Vokietijos UAB „Tuvlita“ Technikos kontrolės tarnyba (2010-10-13 įgaliojimas Nr.1) suteikti įgaliojimai tikrinti: garo ir vandens šildymo katilus bei jų įrangą (1 grupė; 1 kategorija), slėginių garotiekių ir karšto vandens vamzdynus bei jų įrangą (3 grupė; 3.2 kategorija).
2. UAB „Kiwa Inspecta“ įmonės kodas – 302515952 (įsakymas 2018-09-11, Nr. 1-250) suteikti įgaliojimai tikrinti garo ir vandens šildymo katilų bei jų įrangos (1 grupės; 1.1 kategorijos), slėginių garotiekių ir karšto vandens vamzdynų bei jų įrangos (3 grupės; 3.2 kategorijos) potencialiai pavojingų įrenginių techninę būklę.

Potencialiai pavojingų įrenginių įgaliotų techninės būklės tikrinimo įstaigų sąrašas:

 • VšĮ „Technikos priežiūros tarnyba“ (suteikti įgaliojimai tikrinti pavojingų medžiagų talpyklas ir jų įrangą, liftus ir jų įrangą, lynų kelius, funikulierius ir jų įrangą, eskalatorius ir jų įrangą, kėlimo įrenginius ir jų įrangą, pramoginius įrenginius ir jų įrangą);
 • VšĮ „Kėlimo įrenginių priežiūros tarnyba“ (suteikti įgaliojimai tikrinti liftus ir jų įrangą, lynų kelius, funikulierius ir jų įrangą, eskalatorius ir jų įrangą, kėlimo įrenginius ir jų įrangą);
 • Lietuvos ir Vokietijos UAB „Tuvlita“ (suteikti įgaliojimai tikrinti pavojingų medžiagų talpyklas ir jų įrangą, liftus ir jų įrangą, keleivinius lynų kelius ir jų įrangą, eskalatorius ir jų įrangą, kėlimo įrenginius ir jų įrangą, pramoginius įrenginius ir jų įrangą);
 • UAB „Kiwa Inspecta“ įmonės kodas – 302515952 (suteikti įgaliojimai tikrinti pavojingų medžiagų talpyklas ir jų įrangą, liftus ir jų įrangą, keleivinius lynų kelius ir jų įrangą, eskalatorius ir jų įrangą, kėlimo įrenginius ir jų įrangą, pramoginius įrenginius ir jų įrangą);
 • Ribotos atsakomybės bendrovė „BalticRailTest“ (suteikti įgaliojimai tikrinti pavojingų medžiagų mobilias talpyklas ir jų įrangą).

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija „Apie įgaliojimų tikrinti potencialiai pavojingų įrenginių techninę būklę suteikimą“Informaciniai pranešimai, Nr.6, 2013-01-18.
Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2001 09 26 įsakymas Nr.125 „Dėl įgaliojimų tikrinti potencialiai pavojingų įrenginių būklę suteikimo“. Žin. 2001, Nr.85-2979, pakeitimai Žin.2001, Nr.111-4050Žin. 2002, Nr.12-445.
Ūkio ministro 2001 12 06 įsakymas Nr.366 „Dėl įgaliojimų suteikimo tikrinti potencialiai pavojingų įrenginių techninę būklę“. Informaciniai pranešimai, 2001, Nr.97-464.
Ūkio ministro 2004-12-21 įsakymas Nr.4-458 „Dėl įgaliojimų tikrinti potencialiai pavojingų įrenginių techninę būklę suteikimo“. Informaciniai pranešimai, 2004, Nr.99-914.
Energetikos ministerijos 2010 10 13 įgaliojimas Nr. 1 „Tikrinti potencialiai pavojingų įrenginių techninę būklę“. Informaciniai pranešimai, 2010, Nr.79(1)-959.
Energetikos ministerijos 2018-09-11 įsakymas Nr. 1-250 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. 1-295 „Dėl įgaliojimų suteikimo tikrinti garo ir vandens šildymo katilų ir jų įrangos, slėginių garotiekių ir karšto vandens vamzdynų bei jų įrangos techninę būklę“ pakeitimo“. Užregistruota TAR 2018-09-13, Identifikacinis kodas 2018-14497 .
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija „Apie sprendimą dėl įgaliojimų tikrinti potencialiai pavojingų įrenginių techninę būklę suteikimo“.   Informaciniai pranešimai, 2010, Nr.89 (1) ir (Įgaliojimas UAB Kiwa Inspecta).
Ūkio ministro 2010-11-26 įsakymas Nr.4-873 „Dėl įgaliojimų tikrinti potencialiai pavojingų įrenginių ir jų įrangos techninę būklę suteikimo“. Informaciniai pranešimai, 2010, Nr.91 (1)-1085.

Registro valdytojas ir tvarkytojas yra Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Registro paskirtis – registruoti registro Nuostatuose nurodytus registro objektus ir tvarkyti registro duomenis.

Registro objektas – potencialiai pavojingi įrenginiai, nurodyti valstybės institucijų, atsakingų už atskirų kategorijų įrenginių priežiūros organizavimą, patvirtintuose įgaliotų įstaigų prižiūrimų ir valstybės registre registruojamų potencialiai pavojingų įrenginių (su nurodytais jų parametrais) sąrašuose.

INFORMACIJA

Juridiniais registro naudojimo ir duomenų teikimo klausimais:
Raimonda Sneigienė, tel.: (8 5) 2139777; el. paštas: ppireg@vdi.lt
Gabrielius Sereika, tel.: (8 5) 2139777; el. paštas: ppireg@vdi.lt

Prieigos prie registro ir jo administravimo klausimais:
Raimondas Barkauskas, tel.: (8 5) 2104410; el. paštas: raimondas.barkauskas@vdi.lt 
Valerija Mačiulienė, tel.: (8 5) 2139763; el. paštas: valerija.maciuliene@vdi.lt

Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas (Valstybės žinios, 1996-05-17, Nr. 46-1116)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 29 d. nutarimas Nr. 817 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ (Valstybės žinios, 2001-07-04, Nr. 57-2053)

Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 9 d. nutarimu Nr. 645 (Valstybės žinios, 2002-05-14, Nr. 48-1844) Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. 973 redakcija (Valstybės žinios, 2013-10-30, Nr. 113-5653)

Įgaliotų įstaigų prižiūrimų ir valstybės registre registruojamų potencialiai pavojingų įrenginių (nurodant jų parametrus) sąrašas, patvirtintas Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 11 09 įsakymu Nr.A1-246 (Valstybės žinios, 2004-11-16, Nr. 166-6070)

Įgaliotų įstaigų prižiūrimų ir valstybės registre registruojamų potencialiai pavojingų įrenginių (nurodant jų parametrus) sąrašas, patvirtintas Ūkio ministro 2004-12-21 įsakymu Nr.4-457 (Valstybės žinios, 2004-12-23, Nr. 184-6801)

Įgaliotų įstaigų prižiūrimų ir valstybės registre registruojamų potencialiai pavojingų įrenginių (nurodant jų parametrus) sąrašas, patvirtintas Energetikos ministro 2010-10-11 įsakymu Nr.1-291 (Valstybės žinios, 2010-10-14, Nr. 122-6231)

Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro duomenų saugos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2010 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. V-227 (Valstybės žinios, 2010-07-24, Nr. 88-4688)

Registruojamų potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre, nurodant jų parametrus, sąrašas-klasifikatorius, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2006 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. 1-178 (Žin.,2009, Nr. 87-3438)
Pakeitimas: 2009 m. rugsėjo 2 d. įsakymas Nr.V-266 (Žin.,2009, Nr.106-4464).
Pakeitimas: 2016 m. sausio 28 d. įsakymas Nr.EV-29 (TAR, 2016-01-29, Nr. 1808).

Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro duomenų teikimo dokumentai (Išrašas iš potencialiai pavojingo įrenginio techninių dokumentų) patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2002 05 31 d. įsakymu Nr.122 (Žin., 2002, Nr.56-2287).
Pakeitimas: 2011m. spalio 13 d. įsakymas Nr. V-246 (Žin., 2011, Nr. 126-6010)

1. Garo ir vandens šildymo katilams ir jų įrangai:
1. kūrenami arba kitaip šildomi slėginiai įrenginiai, skirti garui ir perkaitintam vandeniui gaminti, ir jų įranga (šiai kategorijai taip pat priskiriami katilai boileriai, katilai utilizatoriai, perkaitintuvai, šildytuvai) – 1.1 kategorija:
1.1. didesnio kaip 0,5 bar slėgio Ps garo katilai, kurių Ps ir V sandauga viršija 3500 bar×l, – 01 pogrupis;
1.2. aukštesnės kaip 110 °C temperatūros vandens šildymo katilai, kurių Ps ir V sandauga viršija 10000 bar×l, – 02 pogrupis.

1. Techniniai parametrai:
1. leistinas slėgis (bar);
2. tūris (m³);
3. temperatūra (°C);
4. galia (kW);
5. našumas (t/h);
6. kuro rūšis.

 

2 grupė – slėginiai indai ir jų įranga – SI:
1. slėginiai indai ir jų įranga, skirti 1 grupės takiosioms medžiagoms – 2.1 kategorija:
1.1. didesnio kaip 0,5 bar slėgio, didesnio kaip 25 litrų talpos indai ir jų įranga, skirti 1 grupės takiosioms medžiagoms, kai Ps ir V sandauga viršija 500 bar×l, išskyrus mažesnio kaip 250 litrų talpos gamtinių dujų, suskystintų naftos dujų ir techninių dujų balionus bei jų įrangą, – 01 pogrupis;
2. slėginiai indai ir jų įranga, skirti 2 grupės takiosioms medžiagoms – 2.2 kategorija:
2.1. didesnio kaip 0,5 bar slėgio ir didesnio kaip 1000 litrų talpos indai ir jų įranga, skirti 2 grupės takiosioms medžiagoms (dujoms), kai Ps ir V sandauga viršija 10000 bar×l, – 02 pogrupis.

2. Techniniai parametrai:
1. leistinas slėgis (bar);
2. tūris (m³);
3. darbinės terpės pavadinimas;
4. darbinės terpės temperatūra (°C);
5. vidiniai indo įrenginiai.

 

3 grupė – pavojingų medžiagų slėginiai vamzdynai, slėginiai garotiekiai ir karšto vandens vamzdynai bei jų įranga – VL:
1. slėginiai vamzdynai ir jų įranga, skirti 1 grupės takiosioms medžiagoms – 3.1 kategorija:
1.1. didesnio kaip 0,5 bar slėgio, didesnio kaip 80 mm sąlyginio skersmens DN vamzdynai ir jų įranga, skirti 1 grupės takiosioms medžiagoms, kai Ps ir DN sandauga viršija 3500 bar×mm, – 01 pogrupis;
1.2. didesnio kaip 100 bar slėgio vamzdynai ir jų įranga, skirti 1 grupės takiosioms medžiagoms nepriklausomai nuo DN, – 02 pogrupis;
2. slėginiai vamzdynai ir jų įranga, skirti 2 grupės takiosioms medžiagoms (slėginiai garotiekiai ir karšto vandens vamzdynai) – 3.2 kategorija:
2.1. didesnio kaip 100 milimetrų sąlyginio skersmens DN perkaitinto ir sotaus vandens garo bei aukštesnės kaip 110°C temperatūros karšto vandens vamzdynai, kai terpės slėgis didesnis kaip 16 bar, – 03 pogrupis;
3. vamzdynai ir jų įranga, skirti 1 grupės takiosioms medžiagoms transportuoti į pakrantėje ar jūroje esantį įrenginį (laivą) arba iš jo – 3.3 kategorija:
3.1. didesnio kaip 0,5 bar slėgio vamzdynai, neatsižvelgiant į jų sąlyginį skersmenį DN, ir jų įranga, skirti 1 grupės takiosioms medžiagoms transportuoti į pakrantėje ar jūroje esantį įrenginį (laivą) arba iš jo, – 04 pogrupis.

3. Techniniai parametrai:
1. ilgis (m);
2. vamzdžio skersmuo (DN);
3. vamzdžio sienelės storis (mm);
4. leistinas slėgis (bar);
5. darbinės terpės pavadinimas;
6. darbinės terpės temperatūra (°C);
7. kontroliuojamų vietų (ruožų) skaičius.

 

4 grupė – pavojingų medžiagų talpyklos ir jų įranga – TA:
1. stacionariosios talpyklos ir jų įranga – 4.1 kategorija:
1.1. stacionariosios talpyklos didesnio kaip 50 m³ tūrio ir jų įranga – 01 pogrupis;
2. mobiliosios talpyklos ir jų įranga – 4.2 kategorija:
2.1. didesnio kaip 1 m³ tūrio cisternos ir jų įranga – 02 pogrupis.

4. Techniniai parametrai:
1. pavojingos medžiagos pavadinimas;
2. talpyklos tipas;
3. tūris (m³).

 

5 grupė – liftai ir jų įranga – LF:
1. liftai žmonėms kelti ir jų įranga – 5.1 kategorija:
1.1. visų tipų ir parametrų keleiviniai liftai ir jų įranga – 01 pogrupis;
1.2. visų tipų ir parametrų keleiviniai-krovininiai liftai ir jų įranga – 01 pogrupis;
2. krovininiai liftai bei jų įranga – 5.2 kategorija:
2.1. visų tipų ir parametrų krovininiai lydimieji liftai ir jų įranga – 02 pogrupis;
2.2. krovininiai nelydimieji liftai, kurių nors vienas kabinos matmuo didesnis už šiuos dydžius: grindų plotas – 1 m2, plotis –1 m, aukštis –1,2 m, ir jų įranga – 02 pogrupis;
3. mašininės pavaros keltuvai žmonėms ir kroviniams kelti bei jų įranga – 5.3 kategorija:
3.1. visų tipų ir parametrų mašininės pavaros statybiniai keltuvai žmonėms ir kroviniams kelti bei jų įranga – 03 pogrupis.
3.2. mašininės pavaros vertikaliojo kėlimo neįgaliųjų keltuvai (išskyrus asmeniniam naudojimui skirtus neįgaliųjų keltuvus), kurių kėlimo aukštis didesnis kaip 1,50 m, ir jų įranga – 03 pogrupis.

5. Techniniai parametrai:
1. vardinė keliamoji galia (kg);
2. vardinis kabinos greitis (m/s);
3. sustojimų skaičius;
4. valdymo būdas;
5. pavaros tipas;
6. saugos įtaisai.

 

6 grupė – lynų keliai, funikulieriai ir jų įranga – LK:
1. keleiviniai lynų keliai ir jų įranga – 6.1 kategorija:
1.1. visų tipų ir parametrų mašininės pavaros keleiviniai lynų keliai ir jų įranga – 01 pogrupis;
2. krovininiai lynų keliai ir jų įranga – 6.2 kategorija:
2.1. visų tipų ir parametrų kabamieji krovininiai lynų keliai ir jų įranga – 02 pogrupis;
3. funikulieriai ir jų įranga – 6.3 kategorija:
3.1. visų tipų ir parametrų funikulieriai ir jų įranga – 03 pogrupis.

6. Techniniai parametrai:
1. pavaros tipas;
2. vardinė keliamoji galia (kg);
3. vardinis judėjimo greitis (m/s);
4. sustojimų skaičius;
5. traukos jėga (kN).

 

7 grupė – eskalatoriai ir jų įranga – ES:
1. tarpaukštiniai ir tuneliniai eskalatoriai ir jų įranga – 7.1 kategorija:
1.1. visų tipų ir parametrų tarpaukštiniai ir tuneliniai eskalatoriai ir jų įranga – 01 pogrupis;
2. judamieji takai ir jų įranga – 7.2 kategorija:
2.1. visų tipų ir parametrų judamieji takai ir jų įranga – 02 pogrupis.

7. Techniniai parametrai:
1. pavaros tipas;
2. pervežamų keleivių skaičius (asmenų/h);
3. vardinis greitis (m/s);
4. stabdymo kelias (m);
5. posvyrio kampas (laipsniais);
6. atstumas tarp atramų (tako ilgis) (m);
7. vardinis plotis (m).

 

8 grupė – kėlimo įrenginiai ir jų įranga – KR:
1. mašininės pavaros kėlimo kranai ir jų įranga – 8.1 kategorija:
1.1. 5 tonų ir didesnės keliamosios galios tiltinio, kabelinio tipo kranai, gembiniai kranai bei kranai rietuvai nepriklausomai nuo valdymo būdo ir jų įranga – 01 pogrupis;
1.2. mažesnės kaip 5 tonų keliamosios galios tiltinio, kabelinio tipo kranai, gembiniai kranai bei kranai rietuvai su valdymo kabina ir jų įranga – 01 pogrupis;
1.3. didesnės kaip 1 tonos keliamosios galios strėlinio tipo kranai su įrengtais strėlės siekio keitimo ir/arba posūkio mechanizmais ir jų įranga – 01 pogrupis;
2. kėlimo platformos ir jų įranga – 8.2 kategorija:
2.1. visų tipų ir parametrų iš kabinos ar platformos valdomi mašininės pavaros kabamieji bei pastatomieji platforminiai įrenginiai ir jų įranga – 02 pogrupis;
2.2. visų tipų ir parametrų mobilios darbinės kėlimo platformos – 02 pogrupis.

8. Techniniai parametrai:
1. vardinė keliamoji galia (kg);
2. krovinio kėlimo aukštis/gylis (m);
3. strėlės siekis arba angos plotis (m);
4. bėgių kelio ilgis (m).

 

10 grupė – pramoginiai įrenginiai ir jų įranga – AT:
1. pasivažinėjimo atrakcionai ir jų įranga – 10.1 kategorija:
1.1. pasivažinėjimo atrakcionai, judantys apie vieną ašį, kurių judesio pagreitis didesnis kaip 1 m/s², ir jų įranga – 01 pogrupis;
1.2. pasivažinėjimo atrakcionai, darantys du ir daugiau judesių apie skirtingas ašis nepriklausomai nuo pagreičio, ir jų įranga – 02 pogrupis;
1.3. sudėtingo judesio pasivažinėjimo atrakcionai, kurių nors vieno judesio pagreitis didesnis kaip 1 m/s², ir jų įranga – 03 pogrupis;
2. apžvalgos ratai ir jų įranga – 10.2 kategorija:
2.1. visų tipų ir parametrų apžvalgos ratai ir jų įranga – 04 pogrupis.

10. Techniniai parametrai:
1. linijinis greitis (m/s);
2. didžiausias pagreitis (m/s²);
3. įsodinimo vietų skaičius;
4. keleivių vietų skaičius;
5. keleivio vietos keliamoji galia (kg).

 

11 grupė – degiąsias dujas naudojantys pramoniniai įrenginiai ir jų įranga – DD:
1. degiąsias dujas naudojantys pramoniniai įrenginiai ir jų įranga – 11.1 kategorija:
1.1. dujinį kurą deginantys technologiniai įrenginiai, kurių nominali šilumos galia didesnė kaip 400 kW, ir jų įranga – 01 pogrupis.

11. Techniniai parametrai:
1. galia (kW);
2. deginamų dujų rūšis;
3. dujų slėgis prieš degiklius (Pa);
4. degiklių tipas ir skaičius;
5. oro padavimo būdas.

Išrašas iš Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro nuostatų (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. 973 redakcija)

VII. Registro duomenų teikimas ir naudojimas
39. Registro duomenys teikiami:
39.1. registro duomenų teikėjams;
39.2. viešojo administravimo subjektams;
39.3. fiziniams ir juridiniams asmenims, įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turintiems teisę gauti registro duomenis.
40. Registro duomenys, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų ir (arba) Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus duomenų teikimo apribojimo atvejus, yra vieši ir teikiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.
41. Registro duomenys teikiami neatlygintinai.
42. Registro duomenys teikiami laikantis šios tvarkos:
42.1. savininkai arba jų įgalioti atstovai, paštu arba Nuostatų 17 punkte nustatytais būdais pateikę prašymą (vienkartinio duomenų teikimo atveju) registro tvarkytojui arba sudarę su registro tvarkytoju registro duomenų teikimo sutartį (daugkartinio duomenų teikimo atveju), registro duomenis apie jų vardu užregistruotus įrenginius gauna išrašo ar pažymos forma arba pagal registro duomenis parengtos, apibendrintos, susistemintos ar kitaip apdorotos informacijos forma (toliau – suvestinės); kitų registro objektų duomenis savininkai arba jų įgalioti atstovai gauna pateikę prašymą, kaip nurodyta Nuostatų 42.4 punkte;
42.2. įgaliotos įstaigos, sudariusios registro duomenų teikimo sutartį, registro duomenis apie įrenginius, su kurių savininkais sudarytos techninės būklės tikrinimo sutartys, gauna išrašo, pažymos ar suvestinės forma; kitų registro objektų duomenis įgaliotos įstaigos gauna pateikusios prašymą, kaip nurodyta Nuostatų 42.4 punkte;
42.3. viešojo administravimo subjektai, paštu arba Nuostatų 17 punkte nustatytais būdais pateikę prašymus (vienkartinio duomenų teikimo atveju) registro tvarkytojui ar sudarę su registro tvarkytoju registro duomenų teikimo sutartį (daugkartinio duomenų teikimo atveju), gauna registro duomenis suvestinės forma arba, jeigu to reikia jų kompetencijai priskirtoms funkcijoms atlikti, registro duomenis, apibūdinančius konkretų registro objektą, išrašo ar pažymos forma;
42.4. kiti fiziniai ir juridiniai asmenys, paštu arba Nuostatų 17 punkte nustatytais būdais pateikę registro tvarkytojui prašymus, gauna registro duomenis suvestinės forma arba, jeigu yra teisinis pagrindas, registro duomenis, apibūdinančius konkretų registro objektą, išrašo ar pažymos forma;
42.5. registro tvarkytojas per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo turi pateikti reikiamus registro duomenis arba įstatymų nustatytais atvejais atsisakyti teikti registro duomenis, nurodydamas atsisakymo teisinį pagrindą; duomenų gavėjas turi teisę apskųsti atsisakymą teikti registro duomenis Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;
42.6. duomenų gavėjo pasirinkimu registro duomenys teikiami raštu, žodžiu ir (arba) elektroninių ryšių priemonėmis.
43. Registro tvarkytojo ir registro duomenų gavėjo registro duomenų teikimo sutartyje nustatomos registro duomenų gavėjo teisės ir atsakomybė, registro duomenų (tarp jų asmens duomenų) apimtis, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, naudojimo tikslas, teikimo būdas ir terminai, teikiamų registro duomenų forma, informavimo apie klaidų ištaisymą tvarka ir terminai, sutarties keitimo tvarka.
44. Prašyme gauti registro duomenis nurodomas registro duomenų naudojimo tikslas, teikimo būdas, apimtis, gavimo būdai, teikiamų registro duomenų forma. Jeigu prašoma konkretų registro objektą apibūdinančių duomenų (tarp jų asmens duomenų), nurodomas ir teisinis pagrindas šiuos duomenis (tarp jų asmens duomenis) teikti ir gauti.
45. Iš registro gautų registro duomenų negalima naudoti kitaip ar kitokiu tikslu, negu nurodyta juos gaunant. Duomenis teikti tretiesiems asmenims galima tik duomenų teikimo sutarčių, pasirašytų su registro tvarkytoju, nustatyta tvarka. Ši nuostata netaikoma, kai fiziniai ir juridiniai asmenys naudoja iš registro gautus duomenis apie save.
46. Registro tvarkytojo interneto svetainėje pateikiama informacija apie registro objektą ir tikslus, registro tvarkytoją, registro tvarkymą, registrui teikiamus dokumentus ir duomenis, kokiu būdu jie turi būti pateikiami registro tvarkytojui ir kokius reikalavimus turi atitikti, netikslių duomenų ištaisymo tvarką, susijusius registrus ir valstybės informacines sistemas, registro duomenų teikėjus ir gavėjus, kuriems perduodami šio registro duomenys, asmenų teises gauti registro duomenis teisės aktų nustatyta tvarka. Suvestiniai registro duomenys pateikiami metinėje Valstybinės darbo inspekcijos rengiamoje darbuotojų saugos ir sveikatos būklės ir darbo įstatymų vykdymo ataskaitoje.
47. Registro duomenys į kitas valstybes teikiami Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatyta tvarka.