• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

DSS teisės aktų paieška:
Teisės akto kategorijaInstitucijaTeisės akto pavadinimasPaieška pagal raktažodžiusDokumento dataDok. Nr.Seimo DBSuvestinė redakcija
select
select
    
Data pager
Data pager
Puslapis 1 iš 47, viso įrašų 468
Darbo laiką reglamentuojantys teisės aktaiSocialinės apsaugos ir darbo ministrasĮsakymas „Dėl metinių vidutinio mėnesio darbo dienų ir vidutinio mėnesio darbo valandų skaičių 2019 metais patvirtinimo“ darbo diena; metinis koeficientas; 5 darbo dienų savaitė; 6 darbo dienų savaitė2018-11-29A1-686 >> >>>
Darbo užmokestį reglamentuojantys teisės aktaiVyriausybėNutarimas „Dėl Minimaliojo darbo užmokesčio” darbo užmokestis; minimalus darbo užmokestis; valandinis atlygis2018-10-161025 >> >>>
Kiti darbuotojų saugą reglamentuojantys teisės aktaiVyriausybėNutarimas "Dėl Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo įgyvendinimo". Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimo taisyklės. Paliktųjų radioaktyviųjų šaltinių, paliktųjų branduolinio kuro ciklo medžiagų, paliktųjų branduolinių ir daliųjų medžiagų ir radioaktyviosiomis medžiagomis užterštų objektų tvarkymo taisyklės. spinduliuotė; spinduliuotės šaltiniai; radioaktyvios medžiagos; užteršti objektai; jonizuojanti spinduliuotė2018-09-12918 >> >>>
Potencialiai pavojingų įrenginių naudojimą ir priežiūrą reglamentuojantys teisės aktaiVyriausiasis valstybinis darbo inspektoriusĮsakymas "Dėl Nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros licencijų išdavimo,jų patikslinimo, pakeitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo ir įrangos, prietaisų ir priemonių, reikalingų nuolatinei potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrai vykdyti, sąrašo tvirtinimo"techninė priežiūra; nuolatinė priežiūra; potencialiai pavojingi įrenginiai; įranga2018-09-10EV-230 >> >>>
Potencialiai pavojingų įrenginių naudojimą ir priežiūrą reglamentuojantys teisės aktaiVyriausybėNutarimas "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 817 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ pakeitimo"potencialiai pavojingi įrenginiai; potencialiai pavojingų įrenginių kategorijos; slėginiai indai, šildymo katilai; pavojingų meiagų talpyklos; liftai; lynų keliai; eskalatoriai2018-07-11673 >> >>>
Nėra duomenųKitiĮsakymas „Dėl Valstybės materialinės pagalbos Lietuvos Respublikos piliečiams, nukentėjusiems užsienio valstybėse, teikimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo"materialinė pagalba; nukentėję užsienyje; medicinos pagalba; pilietis; pagalba; valstybės pagalba; konsulatas2018-06-05V-146 >> >>>
Potencialiai pavojingų įrenginių naudojimą ir priežiūrą reglamentuojantys teisės aktaiEnergetikos ministrasĮsakymas "Dėl Slėginių vamzdynų naudojimo taisyklių patvirtinimo"vamzdynas; slėginis vamzdynas; veikiančio vamzdyno tikrinimas2018-05-171-148 >> >>>
Potencialiai pavojingų įrenginių naudojimą ir priežiūrą reglamentuojantys teisės aktaiVyriausiasis valstybinis darbo inspektoriusĮsakymas "Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valdomų informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo" registras; duomenų apsauga; duomenų bazė; informacinės sistemos; elektroninė informacija; potencialiai pavojingi įrenginiai2018-04-20EV-95 >> >>>
Darbo įrenginius reglamentuojantys teisės aktaiSocialinės apsaugos ir darbo ministrasDėl 2016 M. kovo 9 D. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/424 Dėl lynų kelio įrenginių, kuriuo panaikinama Direktyva 2000/9/EB, įgyvendinimolynų kelias; reglamentas; notifikuotos įstaigos; atitiktis; rinkos priežiūra2018-04-20A1-175 >> >>>
Darbuotojų saugą ir sveikatą darbe reglamentuojantys teisės aktai (pagrindai)Socialinės apsaugos ir darbo ministrasDėl 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 89/686/EEB, įgyvendinimosaugos įtaisas; techninis reglamentas; asmeninės apsaugos priemonės; standartas; sertifikavimas; rinkos priežiūra2018-04-19A1-171 >> >>>