• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

DSS teisės aktų paieška:
Teisės akto kategorijaInstitucijaTeisės akto pavadinimasPaieška pagal raktažodžiusDokumento dataDok. Nr.Seimo DBSuvestinė redakcija
select
select
    
Data pager
Data pager
Puslapis 1 iš 48, viso įrašų 473
Potencialiai pavojingų įrenginių naudojimą ir priežiūrą reglamentuojantys teisės aktaiEnergetikos ministrasĮgaliojimas tikrinti potencialiai pavojingų įrenginių techninę būklępotencialiai pavojingi įrenginiai; garo šildymo katilai; vandens šildymo katilai; slėginių garotiekiai; karšto vandens vamzdynai 2017-10-3017-24 >> >>>
Įdarbinimą reglamentuojantys teisės aktaiVyriausiasis valstybinis darbo inspektoriusĮsakymas "Dėl informavimo apie trečiojoje valstybėje įsteigtos įmonės atsiųsto laikinai dirbti į įmonę Lietuvos Respublikoje užsieniečio darbą tvarkos aprašo patvirtinimo“užsienietis; darbuotojas; laikinai dirbti; informavimas; užsieniečio darbas2017-09-04EV-170 >> >>>
Profesinių ligų tyrimą ir prevenciją reglamentuojantys teisės aktaiSocialinės apsaugos ir darbo ministrasĮsakymas "Dėl Draudėjų priskyrimo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifų grupėms metodikos patvirtinimo“ draudimas nuo nelaimingų atsitikimų darbe; nelaimingas atsitikimas darbe; draudimo išmoka; draudėjai; draudimo įmokos tarifo grupė2017-07-07A1-387 >> >>>
Darboviečių įrengimą reglamentuojantys teisės aktaiVyriausybėNutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 501 „Dėl Buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimų“ pakeitimo"buties patalpos; sanitarinės patalpos; poislio patalpos; drabužių laikymo vietos; prausyklos; dušai; tualetai; maitinimo patalpos2017-07-05550 >> >>>
Darbo laiką reglamentuojantys teisės aktaiSocialinės apsaugos ir darbo ministrasĮsakymas „Dėl Metinių vidutinio mėnesio darbo dienų ir vidutinio mėnesio darbo valandų skaičių 2017 metais patvirtinimo“ darbo diena; metinis koeficientas; 5 darbo dienų savaitė; 6 darbo dienų savaitė2017-07-05A1-362 >> >>>
Darbo sutarties turinį, jos sudarymą ir pasibaigimą reglamentuojantys teisės aktaiVyriausiasis valstybinis darbo inspektoriusĮsakymas "Dėl Darbo sutarties pasibaigimo, kai darbdavio (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) ar darbdavio atstovų buvimo vietos nustatyti neįmanoma arba kai darbdavys (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) yra miręs, tvarkos aprašo, Pažymos apie darbo santykių pasibaigimą formos VDI-DSPP-17 ir Prašymo dėl darbo santykių pasibaigimo konstatavimo formos VDI-DSPS-17 patvirtinimo" darbo santykiai; darbo inspekcija; darbdavys; darbdavio atstovas; pažyma apie darbo santukių pasibaigimą; prašymas dėl darbo santykių pasibaigimo2017-06-30EV-95 >> >>>
Nacionalinę, šakos ir teritorinę kolektyvinę sutartį reglamentuojantys teisės aktaiSocialinės apsaugos ir darbo ministrasĮsakymas "Dėl Kolektyvinių sutarčių registravimo ir viešo skelbimo tvarkos aprašo patvirtinimo" kolektyvinė sutartis; viešas skelbimas; profesinės sąjungos; registravimas2017-06-29A1-334 >> >>>
Darbuotojų mokymą ir instruktavimą reglamentuojantys teisės aktaiSocialinės apsaugos ir darbo ministrasĮsakymas "Dėl Reikalavimų darbuotojų, kuriems pavesta atlikti potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrą ar juos pertvarkyti, ir darbų su potencialiai pavojingais įrenginiais vadovų kvalifikacijai arba specialioms žinioms ir įgūdžiams patvirtinimo"reikalavimai; kvalifikacija; specialios žinios; potencialiai pavojingi įrenginiai; įgūdžiai; įrenginių priežiūra2017-06-29A1-333 >> >>>
Darbo įstatymų laikymosi kontrolę, darbo teisių įgyvendinimą ir gynimą reglamentuojantys teisės aktaiSocialinės apsaugos ir darbo ministrasĮsakymas "Dėl Darbo ginčų komisijos nuostatų, Darbo ginčų komisijos darbo reglamento, Darbo ginčų komisijos narių atlygio mokėjimo ir kelionės išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir šių išlaidų dydžio nustatymo"darbo ginčų komisija; darbo ginčas; komisija; darbo reglamentas; užmokestis; kelionės išlaidos2017-06-29A1-344 >> >>>
Darbo sutarties turinį, jos sudarymą ir pasibaigimą reglamentuojantys teisės aktaiSocialinės apsaugos ir darbo ministrasĮsakymas "Dėl Pavyzdinės darbo sutarties formos patvirtinimo" darbo laikas; darbdavys; darbovietė, darbo sutartis; darbo funkcijos; sutarties rūšis; sutarties terminas2017-06-29A1-343 >> >>>