• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Teisės aktų sąvadas:
Teisės akto kategorijaInstitucijaTeisės akto pavadinimasPaieška pagal raktažodžiusDokumento dataDok. Nr.Seimo DBSuvestinė redakcija
select
select
    
Data pager
Data pager
Puslapis 1 iš 54, viso įrašų 539
Ūkio subjektų veiklos priežiūrą reglamentuojantys teisės aktaiVyriausiasis valstybinis darbo inspektoriusDėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. EV-116 „Dėl Darbų sustabdymo ir draudimo naudoti darbo ir asmeninės apsaugos priemones tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimoDarbų sustabdymas; draudimas; darbo ir asmeninės apsaugos priemonės; tvarkos aprašas; pažeidimas; Reikalavimas R2; pavojų lemianti rizika; rekomendacijų sąrašas; savarankiška veikla.2022-04-25EV-132 >> >>>
Ūkio subjektų veiklos priežiūrą reglamentuojantys teisės aktaiVyriausiasis valstybinis darbo inspektoriusDėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. EV-96 „Dėl Ūkio subjektų patikrinimų kontrolinių klausimynų ir teminių ataskaitų patvirtinimo“ pakeitimoŪkio subjekto tikrinimas; bendrinis kontrolinis klausimynas; darbo teisė; darbuotojų sauga ir sveikata; garantijos komandiruotiems; teminė ataskaita; trečiųjų šalių piliečių darbo kontrolė2022-04-14EV-124 >> >>>
Deklaravimas apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį (EPDS)Vyriausiasis valstybinis darbo inspektoriusDėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. V-356 „Dėl Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai“ pakeitimoInformacijos teikimas; deklaravimas; darbuotojų saugos būklė; darbo vietų atitiktis; darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai; bendrinis klausimynas; Elektroninių paslaugų darbdaviams sistema; darbo teisės klausimai; darbo užmokestis2022-04-14EV-125 >> >>>
Darbuotojų saugą ir sveikatą darbe reglamentuojantys teisės aktai (pagrindai)Aplinkos ministrasEuropos Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/621dėl automobilinėms betonmaišėms, kranams ir kitoms mašinoms taikomų darniųjų standartų, parengtų įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/42/EB2022-04-07 2022/621 >> >>>
Kiti darbuotojų saugą reglamentuojantys teisės aktaiVyriausiasis valstybinis darbo inspektoriusDėl Savarankiškai dirbančių asmenų patikrinimų statybvietėse kontrolinio klausimyno patvirtinimoSavarankiškai dirbantys asmenys; patikrinimas statybvietėse; kontrolinis klausimynas; darbuotojų sauga ir sveikata2022-03-24EV-101 >> >>>
Įdarbinimą reglamentuojantys teisės aktaiKitiDėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus, Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus ir Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. V-401/EV-281/V-395 „Dėl Informacijos apie Lietuvoje dirbančius užsieniečius pateikimo“ pakeitimoInformacija apie Lietuvoje dirbančius užsieniečius; LDU forma; 1-SD pranešimas; EDAS; terminuota, neterminuota, sezoninio darbo sutartis; komandiruotas darbuotojas2022-03-14V-80/EV-86/V-73 >> >>>
Darbo užmokestį reglamentuojantys teisės aktaiSocialinės apsaugos ir darbo ministras„Dėl delspinigių dydžio, kai, darbo santykiams nepasibaigus, dėl darbdavio kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, patvirtinimoDėl delspinigių dydžio, kai, darbo santykiams nepasibaigus, dėl darbdavio kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos su darbo santykiais susijusios išmokos2022-01-27A1-59 >> >>>
Ūkio subjektų veiklos priežiūrą reglamentuojantys teisės aktaiVyriausiasis valstybinis darbo inspektoriusDėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. V-334 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimoūkio subjektų veiklos patikrinimas; patikrinimų rūšys ir pagrindai; rizikos objektai; patikros atranka; planiniai, neplaniniai; informavimas apie patikrinimą; kontrolinis klausimynas2022-01-26EV-24 >> >>>
Ūkio subjektų veiklos priežiūrą reglamentuojantys teisės aktaiVyriausiasis valstybinis darbo inspektoriusDėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2016 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. EV-121 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos Reikalavime pašalinti pažeidimus R1 duotų nurodymų vykdymo kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimoReikalavimas pašalinti pažeidimus; R1 forma; nurodymų vykdymo kontrolė; tvarkos aprašas; pranešimas apie įvykdymą; termino pratęsimas2022-01-26EV-25 >> >>>
Statybą reglamentuojantys teisės aktaiVyriausiasis valstybinis darbo inspektoriusDėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo inspektorių dalyvavimo statybos užbaigimo procedūroje tvarkos aprašo patvirtinimostatybos užbaigimas; inspektorius; užbaigimo aktas; užsakovas; savininkas; infostatyba; statinių tikrinimo tvarka; įrengtos darbo vietos; statinio projektas; projektiniai sprendiniai 2022-01-07EV-3 >> >>>