• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

DSS teisės aktų paieška:
Teisės akto kategorijaInstitucijaTeisės akto pavadinimasPaieška pagal raktažodžiusDokumento dataDok. Nr.Seimo DBSuvestinė redakcija
select
select
    
Data pager
Data pager
Puslapis 1 iš 48, viso įrašų 471
Darbuotojų saugą ir sveikatą darbe reglamentuojantys teisės aktai (pagrindai)KitiĮsakymas "Dėl Statybos sektoriaus profesinio standarto patvirtinimo"statyba; profesinis standartas; kvalifikacija2019-07-12V1-140 >> >>>
Kiti darbuotojų saugą reglamentuojantys teisės aktaiSveikatos apsaugos ministrasĮsakymas " Dėl Psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įmonių darbuotojams tvarkos aprašo patvirtinimo"darbo sąlygos, sveikata; darbuotojai; psichocialinė rizika; darbo organizavimas; mokymas2019-05-17V-590 >> >>>
Darbuotojų saugą ir sveikatą darbe reglamentuojantys teisės aktai (pagrindai)Vyriausiasis valstybinis darbo inspektoriusĮsakymas "Dėl Darbdavių, jų įgaliotų asmenų bei darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų patvirtinimo"mokymas; darbdaviai, specialistai, neformalusis mokymas; švietimo programa, įgalioti asmenys2019-03-25EV-84 >> >>>
Darbo užmokestį reglamentuojantys teisės aktaiSocialinės apsaugos ir darbo ministrasĮsakymas "Dėl delspinigių dydžio, kai, darbo santykiams nepasibaigus, dėl darbdavio kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos su darbo santykiais susijusios išmokos" patvirtinimodelspinigiai; darbo užmokestis; pavėluotai; išmokos; darbo santykiai 2019-01-30A1-60 >> >>>
Avarijų tyrimą ir prevenciją reglamentuojantys teisės aktaiPriešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriusĮsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos pavojingųjų objektų, kuriuose pavojingųjų medžiagų kiekiai taikant žemesniojo ar aukštesniojo lygio reikalavimus prilygsta nustatytiesiems kvalifikaciniams kiekiams ar juos viršija, planinių patikrinimų 2019 metais grafiko" patvirtinimo pavojingas objektas; pavojingų objektų tikrinimo grafikas; pavojinga medžiaga; pavojingų medžiagų kiekiai2018-12-071-455 >> >>>
Darbo laiką reglamentuojantys teisės aktaiSocialinės apsaugos ir darbo ministrasĮsakymas „Dėl metinių vidutinio mėnesio darbo dienų ir vidutinio mėnesio darbo valandų skaičių 2019 metais patvirtinimo“ darbo diena; metinis koeficientas; 5 darbo dienų savaitė; 6 darbo dienų savaitė2018-11-29A1-686 >> >>>
Darbo užmokestį reglamentuojantys teisės aktaiVyriausybėNutarimas „Dėl Minimaliojo darbo užmokesčio” darbo užmokestis; minimalus darbo užmokestis; valandinis atlygis2018-10-161025 >> >>>
Kiti darbuotojų saugą reglamentuojantys teisės aktaiVyriausybėNutarimas "Dėl Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo įgyvendinimo". Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimo taisyklės. Paliktųjų radioaktyviųjų šaltinių, paliktųjų branduolinio kuro ciklo medžiagų, paliktųjų branduolinių ir daliųjų medžiagų ir radioaktyviosiomis medžiagomis užterštų objektų tvarkymo taisyklės. spinduliuotė; spinduliuotės šaltiniai; radioaktyvios medžiagos; užteršti objektai; jonizuojanti spinduliuotė2018-09-12918 >> >>>
Potencialiai pavojingų įrenginių naudojimą ir priežiūrą reglamentuojantys teisės aktaiVyriausiasis valstybinis darbo inspektoriusĮsakymas "Dėl Nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros licencijų išdavimo,jų patikslinimo, pakeitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo ir įrangos, prietaisų ir priemonių, reikalingų nuolatinei potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrai vykdyti, sąrašo tvirtinimo"techninė priežiūra; nuolatinė priežiūra; potencialiai pavojingi įrenginiai; įranga2018-09-10EV-230 >> >>>
Potencialiai pavojingų įrenginių naudojimą ir priežiūrą reglamentuojantys teisės aktaiVyriausybėNutarimas "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 817 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ pakeitimo"potencialiai pavojingi įrenginiai; potencialiai pavojingų įrenginių kategorijos; slėginiai indai, šildymo katilai; pavojingų meiagų talpyklos; liftai; lynų keliai; eskalatoriai2018-07-11673 >> >>>