• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

DSS teisės aktų paieška:
Teisės akto kategorijaInstitucijaTeisės akto pavadinimasPaieška pagal raktažodžiusDokumento dataDok. Nr.Seimo DBSuvestinė redakcija
select
select
    
Data pager
Data pager
Puslapis 1 iš 48, viso įrašų 472
Potencialiai pavojingų įrenginių naudojimą ir priežiūrą reglamentuojantys teisės aktaiVyriausiasis valstybinis darbo inspektoriusĮsakymas "Dėl Nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros licencijų išdavimo, patikslinimo, pakeitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo"potencialiai pavojingi įrenginiai; priežiūra; licencija; licencijų išdavimas; licencijų galiojimas; VDI; duomenys2018-09-10EV-230 >> >>>
Potencialiai pavojingų įrenginių naudojimą ir priežiūrą reglamentuojantys teisės aktaiVyriausybėNutarimas "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 817 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ pakeitimo"potencialiai pavojingi įrenginiai; potencialiai pavojingų įrenginių kategorijos; slėginiai indai, šildymo katilai; pavojingų meiagų talpyklos; liftai; lynų keliai; eskalatoriai2018-07-11673 >> >>>
Nėra duomenųKitiĮsakymas „Dėl Valstybės materialinės pagalbos Lietuvos Respublikos piliečiams, nukentėjusiems užsienio valstybėse, teikimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo"materialinė pagalba; nukentėję užsienyje; medicinos pagalba2018-06-05V-146 >> >>>
Potencialiai pavojingų įrenginių naudojimą ir priežiūrą reglamentuojantys teisės aktaiEnergetikos ministrasĮsakymas "Dėl Slėginių vamzdynų naudojimo taisyklių patvirtinimo"vamzdynas; slėginis vamzdynas; veikiančio vamzdyno tikrinimas2018-05-171-148 >> >>>
Darbo įrenginius reglamentuojantys teisės aktaiSocialinės apsaugos ir darbo ministrasDėl 2016 M. kovo 9 D. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/424 Dėl lynų kelio įrenginių, kuriuo panaikinama Direktyva 2000/9/EB, įgyvendinimolynų kelias; reglamentas; notifikuotos įstaigos; atitiktis; rinkos priežiūra2018-04-20A1-175 >> >>>
Darbuotojų saugą ir sveikatą darbe reglamentuojantys teisės aktai (pagrindai)Socialinės apsaugos ir darbo ministrasDėl 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 89/686/EEB, įgyvendinimosaugos įtaisas; techninis reglamentas; asmeninės apsaugos priemonės; standartas; sertifikavimas; rinkos priežiūra2018-04-19A1-171 >> >>>
Nėra duomenųSocialinės apsaugos ir darbo ministrasDėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. A1-82 „Dėl Įmonių socialinės atsakomybės 2016–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimosocialinė atsakomybė; veiksmų planas; atsakingas verslas2018-04-16A1-163 >> >>>
Techniniai reglamentaiStandartizacijos departamento direktoriusĮsakymas "Dėl darniųjų standartų sąrašo skelbimo Teisės aktų registre" standartas; standartų sąrašas; darnusis standartas2018-03-21V-28 >> >>>
Darbo įstatymų laikymosi kontrolę, darbo teisių įgyvendinimą ir gynimą reglamentuojantys teisės aktaiVyriausiasis valstybinis darbo inspektoriusĮsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2016 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. EV-3 „Dėl Asmenų prašymų, pranešimų ir skundų nagrinėjimo bei jų aptarnavimo Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ administracinis skundas; asmenų prašymas; pranešimas; skundų nagrinėjimas; aptarnavimas2018-01-11EV-10 >> >>>
Avarijų tyrimą ir prevenciją reglamentuojantys teisės aktaiPriešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriusĮsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos pavojingųjų objektų, kuriuose pavojingųjų medžiagų kiekiai taikant žemesniojo ar aukštesniojo lygio reikalavimus prilygsta nustatytiesiems kvalifikaciniams kiekiams ar juos viršija, planinių patikrinimų 2018 metais grafiko" patvirtinimo pavojingas objektas; pavojingų objektų tikrinimo grafikas; pavojinga medžiaga; pavojingų medžiagų kiekiai2017-12-221-467 >> >>>