• Konsultacijų ir pranešimų apie nelegalų darbą tel. (8 5) 213 9772

 

 

Teisės aktų sąvadas:
Teisės akto kategorijaInstitucijaTeisės akto pavadinimasPaieška pagal raktažodžiusDokumento dataDok. Nr.Seimo DBSuvestinė redakcija
select
select
    
Data pager
Data pager
Puslapis 1 iš 66, viso įrašų 658
Darbo sutarties turinį, jos sudarymą ir pasibaigimą reglamentuojantys teisės aktaiVyriausiasis valstybinis darbo inspektoriusDėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. EV-95 „Dėl Darbo sutarties pasibaigimo, kai darbdavio (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) ar darbdavio atstovų buvimo vietos nustatyti neįmanoma arba kai darbdavys (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) yra miręs, tvarkos aprašo, Pažymos apie darbo santykių pasibaigimą formos VDI-DSPP-17 ir Prašymo dėl darbo santykių pasibaigimo konstatavimo formos VDI-DSPS-17 patvirtinimo” pakeitimoDarbo sutarties pasibaigimas; darbdavio buvimo vieta nenustatyta; darbdavys miręs; pažyma; forma; prašymas dėl darbo santykių pasibaigimo;2024-02-27EV-40 >> >>>
Darbuotojų saugą ir sveikatą darbe reglamentuojantys teisės aktai (pagrindai)Vyriausiasis valstybinis darbo inspektoriusDėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2016 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. EV-111 „Dėl Administracinės paslaugos teikimo „Pažyma apie darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo teisės aktų vykdymo būklę Nr. 05“ aprašymo ir Administracinės paslaugos Nr.5 schemos patvirtinimo“ pakeitimoAdministracinė paslauga; pažyma; darbuotojų sauga ir sveikata; darbo teisė; duomenys; teikimo aprašymas2024-02-06EV-30 >> >>>
DSS mokymas ir žinių tikrinimasVyriausiasis valstybinis darbo inspektoriusDėl Žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo Valstybinėje darbo inspekcijoje tvarkos aprašo patvirtinimožinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimas, švietimo tiekėjas, mokymo organizavimas ir vykdymas, asmenų registracija, EPDS; testas, klausimai, atsakymai, išlaikytas, rezultatai, pažymėjimas, apskundimo tvarka, apeliacijos komisija2024-01-11EV-10 >> >>>
Įdarbinimą reglamentuojantys teisės aktaiKitiDėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus, Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus ir Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. V-401/EV-281/V-395 „Dėl Informacijos apie Lietuvoje dirbančius užsieniečius pateikimo“ pakeitimoInformacija apie Lietuvoje dirbančius užsieniečius; LDU forma; 1-SD pranešimas; EDAS; terminuota, neterminuota, sezoninio darbo sutartis; komandiruotas darbuotojas2024-01-04V-8/EV-4/V-4 >> >>>
Statybą reglamentuojantys teisės aktaiVyriausiasis valstybinis darbo inspektoriusDėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2022 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. EV-3 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo inspektorių dalyvavimo statybos užbaigimo procedūroje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimostatybos užbaigimas; inspektorius; užbaigimo aktas; užsakovas; savininkas; infostatyba; statinių tikrinimo tvarka; įrengtos darbo vietos; statinio projektas; projektiniai sprendiniai; komisija; veiksmai2023-12-11EV-205 >> >>>
Ūkio subjektų veiklos priežiūrą reglamentuojantys teisės aktaiVyriausiasis valstybinis darbo inspektoriusDėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. EV-96 „Dėl Ūkio subjektų patikrinimų kontrolinių klausimynų ir teminių ataskaitų patvirtinimo“ pakeitimoŪkio subjektai; klausimynai; tikrinimai; teminė ataskaita2023-12-06EV-201 >> >>>
Ūkio subjektų veiklos priežiūrą reglamentuojantys teisės aktaiVyriausiasis valstybinis darbo inspektoriusDėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. EV-96 „Dėl Ūkio subjektų patikrinimų kontrolinių klausimynų ir teminių ataskaitų patvirtinimo“ pakeitimoŪkio subjekto tikrinimas; bendrinis kontrolinis klausimynas; darbo teisė; darbuotojų sauga ir sveikata2023-11-23EV-184 >> >>>
Deklaravimas apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį (EPDS)Vyriausiasis valstybinis darbo inspektoriusDėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. V-356 „Dėl Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai“ pakeitimoInformacijos teikimas; deklaravimas; darbuotojų saugos būklė; darbo vietų atitiktis; darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai; klausimynas; Elektroninių paslaugų darbdaviams sistema2023-11-23EV-186 >> >>>
Ūkio subjektų veiklos priežiūrą reglamentuojantys teisės aktaiVyriausiasis valstybinis darbo inspektoriusDėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. V-334 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimoūkio subjektų veiklos patikrinimas; taisyklės; patikrinimų rūšys; rizikos objektai; atranka; planiniai, neplaniniai; duomenys; pranešimas apie patikrinimą2023-11-21EV-182 >> >>>
Darbo įstatymų laikymosi kontrolę, darbo teisių įgyvendinimą ir gynimą reglamentuojantys teisės aktaiVyriausiasis valstybinis darbo inspektoriusDėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos peticijų komisijos sudarymo ir peticijų nagrinėjimo organizavimo nuostatų patvirtinimoPeticija, nuostatai, kreipimasis, komisija2023-08-28EV-133 >> >>>