• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

DSS teisės aktų paieška:
Teisės akto kategorijaInstitucijaTeisės akto pavadinimasPaieška pagal raktažodžiusDokumento dataDok. Nr.Seimo DBSuvestinė redakcija
select
select
    
Data pager
Data pager
Puslapis 1 iš 47, viso įrašų 467
Darbo įstatymų laikymosi kontrolę, darbo teisių įgyvendinimą ir gynimą reglamentuojantys teisės aktaiVyriausiasis valstybinis darbo inspektoriusĮsakymas „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo bei asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje taisyklių patvirtinimo" skundas; prašymas; pranešimas; skundų nagrinėjimas; aptarnavimas 2020-01-17EV-13 >> >>>
Darbuotojų saugą ir sveikatą darbe reglamentuojantys teisės aktai (pagrindai)Socialinės apsaugos ir darbo ministrasĮsakymas "Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis 2020 m. I pusmečiui patvirtinimo"profesijo, trūksta, Lietuva, ekonominės veiklos rūsis, 2020 metais; sąrašas2019-12-31V-469 >> >>>
Darbo įstatymų laikymosi kontrolę, darbo teisių įgyvendinimą ir gynimą reglamentuojantys teisės aktaiVyriausiasis valstybinis darbo inspektoriusĮsakymas "Dėl juridinių ir fizinių asmenų, pagal sutartis su darbdaviais atliekančių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų funkcijas ar jų dalį, informacijos teikimo Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgyvendinimo"DSS tarnybos funkcijos, teikti VDI, atlikti; juridiniai asmenys; fiziniai asmenys2019-12-20EV-372 >> >>>
Darbuotojų saugą ir sveikatą darbe reglamentuojantys teisės aktai (pagrindai)SeimasĮstatymas "Dėl Tarptautinės darbo organizacijos 1930 m. konvencijos dėl priverstinio ar privalomojo darbo protokolo ratifikavimo"konvencija; TDO' priverstinis darbas; privalomasis darbas2019-12-19XIII-2711 >> >>>
Avarijų tyrimą ir prevenciją reglamentuojantys teisės aktaiPriešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriusĮsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos pavojingųjų objektų, kuriuose pavojingųjų medžiagų kiekiai taikant žemesniojo ar aukštesniojo lygio reikalavimus prilygsta nustatytiesiems kvalifikaciniams kiekiams ar juos viršija, planinių patikrinimų 2020 metais grafiko" patvirtinimo pavojingas objektas; pavojingų objektų tikrinimo grafikas; pavojinga medžiaga; pavojingų medžiagų kiekiai2019-12-191-517 >> >>>
Darbo laiką reglamentuojantys teisės aktaiSocialinės apsaugos ir darbo ministrasĮsakymas „Dėl metinių vidutinio mėnesio darbo dienų ir vidutinio mėnesio darbo valandų skaičių 2020 metais patvirtinimo“ darbo diena; metinis koeficientas; 5 darbo dienų savaitė; 6 darbo dienų savaitė2019-12-13A1-767 >> >>>
Darbo užmokestį reglamentuojantys teisės aktaiSeimasLietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2020 metais, įstatymasalga; bazinė mėnesinė alga; bazinis valandinis atlygis2019-12-05XIII-2608 >> >>>
Darbo įstatymų laikymosi kontrolę, darbo teisių įgyvendinimą ir gynimą reglamentuojantys teisės aktaiValstybinio socialinio draudimo fondo tarybos direktoriusĮsakymas "Dėl Informacijos apie Lietuvoje dirbančius užsieniečius pateikimo" patvirtinimo užsieniečiai, informacija, Lietuvoje, pranešimas, užimtumo tarnyba2019-09-27V-401/EV-281/V-395 >> >>>
Kiti darbuotojų saugą reglamentuojantys teisės aktaiValstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriusĮsakymas „Dėl Informacijos apie pavojingus gaminius ir produktų saugos rinkoje priežiūros valstybės institucijas ir jų įgaliojimus teikimo Europos Komisijai ir (ar) Europos Sąjungos valstybėms narėms tvarkos aprašo patvirtinimo"pavojingas gaminys; produktų sauga; informacijso perdavimas; RAPEX; pranešimo apie pavojingą gaminį formą2019-07-151-198 >> >>>
Darbuotojų saugą ir sveikatą darbe reglamentuojantys teisės aktai (pagrindai)KitiĮsakymas "Dėl Statybos sektoriaus profesinio standarto patvirtinimo"statyba; profesinis standartas; kvalifikacija2019-07-12V1-140 >> >>>