• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Teisės aktų sąvadas:
Teisės akto kategorijaInstitucijaTeisės akto pavadinimasPaieška pagal raktažodžiusDokumento dataDok. Nr.Seimo DBSuvestinė redakcija
select
select
    
Data pager
Data pager
Puslapis 1 iš 46, viso įrašų 460
Darbuotojų saugą ir sveikatą darbe reglamentuojantys teisės aktai (pagrindai)Vyriausiasis valstybinis darbo inspektoriusDėl privalomų sveikatos tikrinimų galimais užkrečiamosios ligos atvejais tvarkos atitikties teisės aktų reikalavimams deklaravimo ir teminės ataskaitos pateikimo Lietuvos Respublikos Valstybinei darbo inspekcijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Privalomų sveikatos tikrinimų galimais užkrečiamosios ligos atvejais tvarkos atitikties teisės aktų reikalavimams deklaravimo ir teminės ataskaitos pateikimo2021-04-162021-07967 >> >>>
Darbuotojų saugą ir sveikatą darbe reglamentuojantys teisės aktai (pagrindai)Vyriausiasis valstybinis darbo inspektoriusDėl darbo ginčų komisijos posėdžių garso įrašymo, įrašų saugojimo, susipažinimo su garso įrašais ir jų skaitmeninių kopijų darymo bei išdavimo taisyklių patvirtinimodarbo ginčų komisijos posėdžių garso įrašymo, įrašų saugojimo, susipažinimo su garso įrašais ir jų skaitmeninių kopijų darymo bei išdavimo taisyklės2021-03-262021-06007 >> >>>
Darbuotojų saugą ir sveikatą darbe reglamentuojantys teisės aktai (pagrindai)Vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius Dėl Potencialiai pavojingų įrenginių nuolatinės priežiūros vykdymo atitikties nustatytiems reikalavimams deklaravimo ir teminės ataskaitos pateikimo Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijospotencialiai pavojingi įrenginiai, potencialiai pavojingų įrenginių nuolatinės priežiūros vykdymo atitikties nustatytiems reikalavimams deklaravimo ir teminės ataskaitos pateikimo2021-03-102021-04983 >> >>>
Darbuotojų saugą ir sveikatą darbe reglamentuojantys teisės aktai (pagrindai)Sveikatos apsaugos ministrasDėl valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių institucijų ir įstaigų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų, savivaldybių administracijų kaupiamų asmeninės apsaugos priemonių ir kitų veiklos vykdymui užtikrinti būtinų priemonių, skirtų apsisaugoti nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos), atsargų sąrašą bei šių priemonių kiekio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimoasmeninės apsaugos priemonės; COVID-19; liga; rezervas; priemonės; apskaičiavimas2021-01-27V-160 >> >>>
Lengvatas ir garantijas reglamentuojantys teisės aktaiValstybinio socialinio draudimo fondo tarybos direktoriusĮsakymas „Dėl Draudėjo kodo ir asmens socialinio draudimo numerio suteikimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo"socialinė apsauga; valstybinis draudimas; asmens socialinio draudimo numeris; draudėjo kodas2020-06-04V-248 >> >>>
Potencialiai pavojingų įrenginių naudojimą ir priežiūrą reglamentuojantys teisės aktaiSocialinės apsaugos ir darbo ministrasĮsakymas "Dėl Būtiniausios įrangos, prietaisų ir priemonių, reikalingų nuolatinei potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrai atlikti, sąrašo patvirtinimo"potencialiai pavojingas, įranga, prietaisai, nuolatinė priežiūra, sąrašas2020-05-08A1-385 >> >>>
Darbo užmokestį reglamentuojantys teisės aktaiVyriausiasis valstybinis darbo inspektoriusDėl pranešimų apie paskelbtas prastovas teikimo Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašo patviritinimoprastova; teikimas VDI; paskelbti; aprašas2020-04-06EV-92 >> >>>
Darbuotojų saugą ir sveikatą darbe reglamentuojantys teisės aktai (pagrindai)Vyriausiasis valstybinis darbo inspektoriusDėl pranešimų apie paskelbtas prastovas teikimo Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašo patvirtinimopranešimas; paskelbta prastova; teikimas VDI2020-04-06EV-92 >> >>>
Darbuotojų saugą ir sveikatą darbe reglamentuojantys teisės aktai (pagrindai)Vyriausiasis valstybinis darbo inspektoriusDėl prevencijos priemonių organizuojant darbus, reikšmingiausiai sąlygojančius mirtinus ir sunkius nelaimingus atsitikimus darbe, taikymoprevencija; priemonės; nelaimingi atsitikimai; darbai2020-04-02EV-90 >> >>>
Darbo įstatymų laikymosi kontrolę, darbo teisių įgyvendinimą ir gynimą reglamentuojantys teisės aktaiVyriausiasis valstybinis darbo inspektoriusĮsakymas „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo bei asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje taisyklių patvirtinimo" skundas; prašymas; pranešimas; skundų nagrinėjimas; aptarnavimas 2020-01-17EV-13 >> >>>