• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

 

Teisės aktų sąvadas:
Teisės akto kategorijaInstitucijaTeisės akto pavadinimasPaieška pagal raktažodžiusDokumento dataDok. Nr.Seimo DBSuvestinė redakcija
select
select
    
Data pager
Data pager
Puslapis 1 iš 55, viso įrašų 548
Darbo užmokestį reglamentuojantys teisės aktaiVyriausiasis valstybinis darbo inspektoriusDėl Pranešimų apie paskelbtas (atšauktas) prastovas teikimo Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašo patvirtinimoPranešims; paskelbta prastova; PR-PP; forma; teikimas Valstybinei darbo inspekcijai; tvarkos aprašas; EDAS; draudėjas; Sodra.2022-09-16EV-212 >> >>>
Įdarbinimą reglamentuojantys teisės aktaiVyriausiasis valstybinis darbo inspektoriusDėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. V-298 „Dėl Informacijos apie pradėtą vykdyti įdarbinimą per laikinojo įdarbinimo įmones ir laikinųjų darbuotojų skaičių teikimo Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo įdarbinimas; darbas; laikinas įdarbinimas; įdarbinimo įmonės; laikinojo darbo sutartis; laikinas darbuotojas; darbo inspekcija; informacija; pranešimas; Elektroninių paslaugų darbdaviams sistema; EPDS.2022-08-17EV-201 >> >>>
Darbo teisės subjektų atstovavimą reglamentuojantys teisės aktaiVyriausiasis valstybinis darbo inspektoriusDėl Darbo ginčų komisijų nuotolinių posėdžių organizavimo ir dalyvavimo juose tvarkos aprašo patvirtinimoDarbo ginčų komisija; darbo byla; šalys; atstovai; nuotolinis posėdis; organizavimas; dalyvavimo tvarka; darbo bylos nagrinėjimas..2022-08-16EV-200 >> >>>
Ūkio subjektų veiklos priežiūrą reglamentuojantys teisės aktaiVyriausiasis valstybinis darbo inspektoriusDėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. V-334 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimoūkio subjektų veiklos patikrinimas; patikrinimų rūšys ir pagrindai; rizikos objektai; patikros atranka; planiniai, neplaniniai; informavimas apie patikrinimą; kontrolinis klausimynas; įrodymai; faktinės aplinkybės; 2022-06-20EV-178 >> >>>
Ūkio subjektų veiklos priežiūrą reglamentuojantys teisės aktaiVyriausiasis valstybinis darbo inspektoriusDėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. V-334 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimoūkio subjektų veiklos patikrinimas; patikrinimų rūšys ir pagrindai; rizikos objektai; patikros atranka; planiniai, neplaniniai; informavimas apie patikrinimą; kontrolinis klausimynas2022-06-07EV-168 >> >>>
Ūkio subjektų veiklos priežiūrą reglamentuojantys teisės aktaiVyriausiasis valstybinis darbo inspektoriusDėl Laikinojo įdarbinimo įmonių atitikties nustatytiems kriterijams ir ketinimo tęsti laikinojo įdarbinimo veiklą pranešimo pateikimo Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijaiLaikinojo įdarbinimo įmonė; sąrašas; elektroninis inspektavimas; atitikties nustatyti kriterijai, ketinimas tęsti laikinojo įdarbinimo veiklą; pranešimas; informacija apie ūkio subjekto veiklą; Elektroninių paslaugų darbdaviams sistema (EPDS)2022-06-07EV-172 >> >>>
Ūkio subjektų veiklos priežiūrą reglamentuojantys teisės aktaiVyriausiasis valstybinis darbo inspektoriusDėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. EV-96 „Dėl Ūkio subjektų patikrinimų kontrolinių klausimynų ir teminių ataskaitų patvirtinimo“ pakeitimoŪkio subjekto tikrinimas; bendrinis kontrolinis klausimynas; darbo teisė; darbuotojų sauga ir sveikata; garantijos komandiruotiems; teminė ataskaita; trečiųjų šalių piliečių darbo kontrolė2022-05-19EV-159 >> >>>
Deklaravimas apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį (EPDS)Vyriausiasis valstybinis darbo inspektoriusDėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. V-356 „Dėl Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai“ pakeitimoInformacijos teikimas; deklaravimas; darbuotojų saugos būklė; darbo vietų atitiktis; darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai; bendrinis klausimynas; Elektroninių paslaugų darbdaviams sistema; darbuotojų informavimas2022-05-19EV-160 >> >>>
Ūkio subjektų veiklos priežiūrą reglamentuojantys teisės aktaiVyriausiasis valstybinis darbo inspektoriusDėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. EV-116 „Dėl Darbų sustabdymo ir draudimo naudoti darbo ir asmeninės apsaugos priemones tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimoDarbų sustabdymas; draudimas; darbo ir asmeninės apsaugos priemonės; tvarkos aprašas; pažeidimas; Reikalavimas R2; pavojų lemianti rizika; rekomendacijų sąrašas; savarankiška veikla.2022-04-25EV-132 >> >>>
Ūkio subjektų veiklos priežiūrą reglamentuojantys teisės aktaiVyriausiasis valstybinis darbo inspektoriusDėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. EV-96 „Dėl Ūkio subjektų patikrinimų kontrolinių klausimynų ir teminių ataskaitų patvirtinimo“ pakeitimoŪkio subjekto tikrinimas; bendrinis kontrolinis klausimynas; darbo teisė; darbuotojų sauga ir sveikata; garantijos komandiruotiems; teminė ataskaita; trečiųjų šalių piliečių darbo kontrolė2022-04-14EV-124 >> >>>