• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

 

Teisės aktų sąvadas:
Teisės akto kategorijaInstitucijaTeisės akto pavadinimasPaieška pagal raktažodžiusDokumento dataDok. Nr.Seimo DBSuvestinė redakcija
select
select
    
Data pager
Data pager
Puslapis 1 iš 64, viso įrašų 635
Statybą reglamentuojantys teisės aktaiVyriausiasis valstybinis darbo inspektoriusDėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2022 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. EV-3 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo inspektorių dalyvavimo statybos užbaigimo procedūroje tvarkos aprašo“ pakeitimostatybos užbaigimas; inspektorius; užbaigimo aktas; užsakovas; savininkas; infostatyba; statinių tikrinimo tvarka; įrengtos darbo vietos; statinio projektas; projektiniai sprendiniai; komisija; veiksmai2023-01-24EV-16 >> >>>
Statybą reglamentuojantys teisės aktaiVyriausiasis valstybinis darbo inspektoriusDėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 346 „Dėl Saugos ir sveikatos taisyklių statyboje patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galiosStatyba; sauga ir sveikata; pavojingos zonos; aptverimai; kritimas iš aukščio; darbas aukštyje; šalmai; pastoliai; kopėčios; žemės darbai; technologinės kortelės; technologijos projektas; taisyklės; pripažintos netekusios galios2022-12-21EV-310 >> >>>
Potencialiai pavojingų įrenginių naudojimą ir priežiūrą reglamentuojantys teisės aktaiVyriausiasis valstybinis darbo inspektoriusDėl Kėlimo kranų saugaus naudojimo rekomendacijų patvirtinimoKėlimo kranai; sauga; naudojimas; rekomendacijos; reikalavimai; krano pastatymas; bėgių kelias; darbų vadovas; kranininkas; stropuotojas; dirbančių asmenų veiksmai; avarija2022-12-20EV-303 >> >>>
Ūkio subjektų veiklos priežiūrą reglamentuojantys teisės aktaiVyriausiasis valstybinis darbo inspektoriusDėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. EV-117 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (VDI) teritorinių skyrių administracinio paskirstymo ūkio subjektų priežiūrai vykdyti patvirtinimo“ pakeitimoVDI; teritorinis skyrius; administracinis paskirstymas; ūkio subjektas; priežiūra; vykdymas2022-12-13EV-286 >> >>>
Darbo įstatymų laikymosi kontrolę, darbo teisių įgyvendinimą ir gynimą reglamentuojantys teisės aktaiVyriausiasis valstybinis darbo inspektoriusDėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2016 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. EV-121 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos reikalavime pašalinti pažeidimus R1 duotų nurodymų vykdymo kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimoR1; reikalavimas pašalinti pažeidimus; darbo inspekcija; nurodymas; vykdymo kontrolė; pranešimas apie reikalavimo įvykdymą2022-12-02EV-277 >> >>>
Darbuotojų saugą ir sveikatą darbe reglamentuojantys teisės aktai (pagrindai)Vyriausiasis valstybinis darbo inspektoriusDėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2020 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. EV- 90 „Dėl Prevencijos priemonių organizuojant darbus, reikšmingiausiai sąlygojančius mirtinus ir sunkius nelaimingus atsitikimus darbe, taikymo“ pakeitimoprevencija; priemonės; rekomendacijos, metodika; nelaimingi atsitikimai darbe; kritimas iš aukščio; stogo darbai; krovos darbai, darbai šuliniuose; vandentvarka; darbai uždarose erdvėse; iškasos; sandėliavimas; mirtini ir sunkūs 2022-11-25EV-269 >> >>>
Ūkio subjektų veiklos priežiūrą reglamentuojantys teisės aktaiVyriausiasis valstybinis darbo inspektoriusDėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. liepos 29 d. įsakymo Nr.V-334 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimoūkio subjektų veiklos patikrinimas; taisyklės; patikrinimų rūšys; rizikos objektai; atranka; sąrašai; planiniai, neplaniniai; pranešimas apie patikrinimą; kontrolinis klausimynas2022-11-24EV-267 >> >>>
Darbo įstatymų laikymosi kontrolę, darbo teisių įgyvendinimą ir gynimą reglamentuojantys teisės aktaiVyriausiasis valstybinis darbo inspektoriusDėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2020 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. EV-13 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo bei asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimoPrašymas; skundas; paklausimas; asmenų aptarnavimas; taisyklės; pateikimas elektroniniu būdu; EPDS2022-11-15EV-260 >> >>>
Ūkio subjektų veiklos priežiūrą reglamentuojantys teisės aktaiVyriausiasis valstybinis darbo inspektoriusDėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. EV-96 „Dėl ūkio subjektų patikrinimų kontrolinių klausimynų ir teminių ataskaitų patvirtinimo“ pakeitimoŪkio subjekto tikrinimas; bendrinis kontrolinis klausimynas; smurto ir priekabiavimo darbe prevencija; garantijos komandiruotiems; teminė ataskaita2022-11-10EV-258 >> >>>
Ūkio subjektų veiklos priežiūrą reglamentuojantys teisės aktaiVyriausiasis valstybinis darbo inspektoriusDėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2015 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V-315 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galiosūkio subjektų veiklos patikrinimas; patikrinimų rūšys ir pagrindai; kontrolinis klausimynas; socialinės įmonės; pripažintas netekusiu galios2022-10-28EV-250 >> >>>