• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

DSS teisės aktų paieška:
Teisės akto kategorijaInstitucijaTeisės akto pavadinimasPaieška pagal raktažodžiusDokumento dataDok. Nr.Seimo DBSuvestinė redakcija
select
select
    
Data pager
Data pager
Puslapis 1 iš 47, viso įrašų 470
Darbo įstatymų laikymosi kontrolę, darbo teisių įgyvendinimą ir gynimą reglamentuojantys teisės aktaiVyriausiasis valstybinis darbo inspektoriusĮsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2016 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. EV-3 „Dėl Asmenų prašymų, pranešimų ir skundų nagrinėjimo bei jų aptarnavimo Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ administracinis skundas; asmenų prašymas; pranešimas; skundų nagrinėjimas; aptarnavimas2018-01-11EV-10 >> >>>
Kiti darbuotojų saugą reglamentuojantys teisės aktaiAplinkos ministrasĮsakymas "Dėl Duomenų apie asbesto turinčių gaminių kiekius teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo"asbestas; stogas; asbesto turintys gaminiai2017-12-22D1-1040 >> >>>
Avarijų tyrimą ir prevenciją reglamentuojantys teisės aktaiPriešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriusĮsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos pavojingųjų objektų, kuriuose pavojingųjų medžiagų kiekiai taikant žemesniojo ar aukštesniojo lygio reikalavimus prilygsta nustatytiesiems kvalifikaciniams kiekiams ar juos viršija, planinių patikrinimų 2018 metais grafiko" patvirtinimo pavojingas objektas; pavojingų objektų tikrinimo grafikas; pavojinga medžiaga; pavojingų medžiagų kiekiai2017-12-221-467 >> >>>
Darbo laiką reglamentuojantys teisės aktaiSocialinės apsaugos ir darbo ministrasĮsakymas „Dėl metinių vidutinio mėnesio darbo dienų ir vidutinio mėnesio darbo valandų skaičių 2018 metais patvirtinimo“ darbo diena; metinis koeficientas; 5 darbo dienų savaitė; 6 darbo dienų savaitė2017-12-18A1-629 >> >>>
Potencialiai pavojingų įrenginių naudojimą ir priežiūrą reglamentuojantys teisės aktaiEnergetikos ministrasĮgaliojimas tikrinti potencialiai pavojingų įrenginių techninę būklępotencialiai pavojingi įrenginiai; garo šildymo katilai; vandens šildymo katilai; slėginių garotiekiai; karšto vandens vamzdynai 2017-10-3017-24 >> >>>
Darbo užmokestį reglamentuojantys teisės aktaiVyriausybėNutarimas „Dėl Minimaliojo darbo užmokesčio” darbo užmokestis; minimalus darbo užmokestis; valandinis atlygis2017-10-11814 >> >>>
Įdarbinimą reglamentuojantys teisės aktaiVyriausiasis valstybinis darbo inspektoriusĮsakymas "Dėl informavimo apie trečiojoje valstybėje įsteigtos įmonės atsiųsto laikinai dirbti į įmonę Lietuvos Respublikoje užsieniečio darbą tvarkos aprašo patvirtinimo“užsienietis; darbuotojas; laikinai dirbti; informavimas; užsieniečio darbas2017-09-04EV-170 >> >>>
Profesinių ligų tyrimą ir prevenciją reglamentuojantys teisės aktaiSocialinės apsaugos ir darbo ministrasĮsakymas "Dėl Draudėjų priskyrimo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifų grupėms metodikos patvirtinimo“ draudimas nuo nelaimingų atsitikimų darbe; nelaimingas atsitikimas darbe; draudimo išmoka; draudėjai; draudimo įmokos tarifo grupė2017-07-07A1-387 >> >>>
Darboviečių įrengimą reglamentuojantys teisės aktaiVyriausybėNutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 501 „Dėl Buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimų“ pakeitimo"buties patalpos; sanitarinės patalpos; poislio patalpos; drabužių laikymo vietos; prausyklos; dušai; tualetai; maitinimo patalpos2017-07-05550 >> >>>
Darbo sutarties turinį, jos sudarymą ir pasibaigimą reglamentuojantys teisės aktaiVyriausiasis valstybinis darbo inspektoriusĮsakymas "Dėl Darbo sutarties pasibaigimo, kai darbdavio (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) ar darbdavio atstovų buvimo vietos nustatyti neįmanoma arba kai darbdavys (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) yra miręs, tvarkos aprašo, Pažymos apie darbo santykių pasibaigimą formos VDI-DSPP-17 ir Prašymo dėl darbo santykių pasibaigimo konstatavimo formos VDI-DSPS-17 patvirtinimo" darbo santykiai; darbo inspekcija; darbdavys; darbdavio atstovas; pažyma apie darbo santukių pasibaigimą; prašymas dėl darbo santykių pasibaigimo2017-06-30EV-95 >> >>>