• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

VEIKLOS SRITYS   2018-10-22

Valstybinės darbo inspekcijos 2019 metų veiklos ataskaita.
Valstybinės darbo inspekcijos 2018 metų veiklos ataskaita.
Valstybinės darbo inspekcijos 2017 metų veiklos ataskaita.
Valstybinės darbo inspekcijos 2016 metų veiklos ataskaita.
Valstybinės darbo inspekcijos 2015 metų veiklos ataskaita.
Valstybinės darbo inspekcijos 2014 metų veiklos ataskaita.
Valstybinės darbo inspekcijos 2013 metų veiklos ataskaita.
Valstybinės darbo inspekcijos 2012 metų veiklos ataskaita.

Pagrindiniai VDI veiklos rodikliai:

Bendrieji veiklos rodikliai
Administracinių nusižengimų protokolai
Skundų ir pareiškimų nagrinėjimas
Asmenų konsultavimas raštu
Darbo ginčų nagrinėjimas

Nelegalus darbas:

Nelegalaus darbo kontrolę bei prevenciją vykdančios institucijos ir jų atstovų sąrašas (Centrinė koordinavimo grupė - CKG)
Informacija apie VDI vykdomą nelegalaus darbo reiškinių kontrolės koordinavimą bei priemones vykdant nelegalaus darbo prevenciją per 2017 m. ir numatomas vykdyti priemones 2018 m.
Informacija apie nelegalaus darbo apraiškų kontrolę pagal ekonominės veiklos sektorius

Bendradarbiavimas ir partnerystė:

Duomenys apie Valstybinės darbo inspekcijos inspekcinius veiksmus su kitomis kontrolės įstaigomis

Valstybinės darbo inspekcijos 2017 metų veiklos ataskaita.
Valstybinės darbo inspekcijos 2016 metų veiklos ataskaita.
Valstybinės darbo inspekcijos 2015 metų veiklos ataskaita.
Valstybinės darbo inspekcijos 2014 metų veiklos ataskaita.
Valstybinės darbo inspekcijos 2013 metų veiklos ataskaita.
Valstybinės darbo inspekcijos 2012 metų veiklos ataskaita.

Pagrindiniai VDI veiklos rodikliai:

Bendrieji veiklos rodikliai
Administracinių nusižengimų protokolai
Skundų ir pareiškimų nagrinėjimas
Asmenų konsultavimas raštu
Darbo ginčų nagrinėjimas

Nelegalus darbas:

Nelegalaus darbo kontrolę bei prevenciją vykdančios institucijos ir jų atstovų sąrašas (Centrinė koordinavimo grupė - CKG)
Informacija apie VDI vykdomą nelegalaus darbo reiškinių kontrolės koordinavimą bei priemones vykdant nelegalaus darbo prevenciją per 2017 m. ir numatomas vykdyti priemones 2018 m.
Informacija apie nelegalaus darbo apraiškų kontrolę pagal ekonominės veiklos sektorius

Bendradarbiavimas ir partnerystė:

Duomenys apie Valstybinės darbo inspekcijos inspekcinius veiksmus su kitomis kontrolės įstaigomis