• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
 • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Pranešėjų apsauga   2022-09-12

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme yra  įtvirtinta galimybė pateikti informaciją apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, įstaigoje (Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje - VDI) asmenims, kuriuos su VDI sieja ar anksčiau siejo tarnybos, darbo arba sutartiniai santykiai.
Pranešimai turi būti teikiami siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacija pateikta siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nebus laikoma pranešimu.
Pranešimus pateikusiems asmenims bus užtikrintas konfidencialumas bei galės būti taikomos apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
PRANEŠTI GALITE APIE VDI:

 • galbūt rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką;
 • administracinį nusižengimą;
 • tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą;
 • šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą;
 • kitą grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą.
AKTUALŪS TEISĖS AKTAI:

PRANEŠIMO PATEIKIMO BŪDAI:

  • Elektroniniu paštu. Užpildykite nustatytą Pranešimo apie pažeidimą forma arba laisva forma surašykite pranešimą ir atsiųskite jį elektroniniu paštu  [email protected]
  • Paštu. Informaciją apie pažeidimą galite atsiųsti paštu adresu Aguonų g. 4, Vilnius, ant voko nurodant žymą „VDI KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“.
  • Tiesiogiai. Pateikti informaciją apie pažeidimą galite tiesiogiai atvykus į VDI Vidaus tyrimų ir veiklos procesų kontrolės skyrių adresu Aguonų g. 4, Vilnius.
  • Kilus papildomiems klausimams Generalinės prokuratūros telefonu (8 5) 266 2329. Išsamiau čia

  1. Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

  2. Jeigu asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, nori pateikti laisvos formos pranešimą, o ne užpildyti nustatytą Pranešimo apie pažeidimą formą, tokiame pranešime jis privalo nurodyti, kad pranešimas teikiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Pranešėjų apsaugos įstatymu.