• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

 

Komisijos ir darbo grupės


EK Vyresniųjų darbo inspektorių komitetas (2)
ES Tarybos Socialinių klausimų grupė (1)
Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) darbo grupė (REF-5) (1) (1)
Europos platforma dėl nedeklaruojamo darbo (2)
Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros Lietuvos ryšių punktas (1)
Eurostato NA darbe statistikos darbo grupė (1)
VDIK „Keitimosi informacija tinklas“ (2)
VDIK „Mašinų saugos“ darbo grupė (1)
VDIK „Strateginio valdymo“ darbo grupė (1)
Darbuotojų komandiravimo komitetas (1)
Apskričių teritorinių ir savivaldybių darbuotojų saugos ir sveikatos komisija (7)
Darbo grupė dėl LR migracijos procesų tobulinimo parengimo (1)
Darbo grupė dėl šešėlinės ekonomikos reiškinių darbo rinkoje mažinimo (2)
Darbo santykių komisija prie Lietuvos Respublikos trišalės tarybos (1)
ES Vidaus reikalų darbo grupės civilinės saugos pogrupis (1)
Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) REACH informacinis portalas RIPE (2)
Komitetų ir darbo grupių atstovai pristatantys LR poziciją Europos Sąjungoje (5)
Kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisija (1)
Krovinių pervežimo kelių transportu tarptautiniais maršrutais darbuotojų problemoms spręsti prie Lietuvos Respublikos trišalės taryba (1)
Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos komisija (2)
Lietuvos statistikos departamento atstovavimas tarptautinėje Europos statistikos praktikos kodekso grupėje (1)
LR SAM Centrinė darbo medicinos ekspertų komisija (1)
ND reiškinių centrinė koordinavimo grupė (CKG) (2)
Prieiga prie Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinės sistemos LINESIS (16)
Prieiga prie ministerijos valdomos Naštos duomenų bazės (1)
Psichologinio smurto darbe prevencijos komisija (1)
SADM ekstremalių situacijų operacijų centras (1)
Socialinių įmonių reikalų komisija (1)
Tarpinstitucinė ES reglamentų Nr. 1907/2006 ir Nr. 1272/2008 reikalavimų vykdymo koordinavimo grupė (1)
Etika (3)