• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

Vadovų užduotys   2017-04-14

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJO VALSTYBINIO DARBO INSPEKTORIAUS JONO GRICIAUS  EINAMŲJŲ (2017) METŲ UŽDUOTYS

1. Užtikrinti nelegalios (neteisėtos) veiklos kontrolės stiprinimą bendradarbiaujant su kitomis kontrolės ir teisėsaugos institucijomis.
2. Užtikrinti  ūkio subjektų patikrinimų vykdymą dėl darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo teisės aktų reikalavimų pažeidimų didžiausios rizikos srityse įgyvendinimą. 
3. Užtikrinti darbdavių, darbuotojų ir juos atstovaujančių organizacijų švietimą, konsultavimą, tame tarpe jaunimo švietimą darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo teisės klausimais. 
4. Sudaryti sąlygas darbo ginčų komisijų veiklai ir tobulinti jų veiklą.
5. Plėtoti visuomenės švietimą apie darbo įstatymų taikymą bei jų pažeidimų neigiamus padarinius (nelegalų darbą, nelaimingus atsitikimus darbe, profesines ligas ir pan.).
6. Užtikrinti VDI personalo profesinio lygio kėlimą, tarptautinio darbo priemonių vykdymą, vidaus kontrolės stiprinimą, korupcijos prevenciją, VDI veiklai įgyvendinti skirtų finansinių išteklių taupų naudojimą.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJO VALSTYBINIO DARBO INSPEKTORIAUS PAVADUOTOJO ARŪNO LUPEIKOS  EINAMŲJŲ (2017) METŲ UŽDUOTYS

1. Koordinuoti VDI ilgalaikio 2016-2020 metais siektinų rodiklių plano 2017 metų priemonių įgyvendinimą.     
2. Koordinuoti pagal patvirtintą VDI struktūrą skyrių, pagal administravimo sritį, veiklą, siekiant numatytų užduočių įgyvendinimo.
3. Organizuoti ir koordinuoti techninių bei organizacinių priemonių įgyvendinimą, siekiant pasirengti nuo 2017 m. liepos 1 d. tikrinti Valstybinėje darbo inspekcijoje asmenų žinias darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais.
4. Tinkamai organizuoti VDI vykdomus viešuosius pirkimus ir teikti pasiūlymus dėl šios veiklos tobulinimo.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJO VALSTYBINIO DARBO INSPEKTORIAUS PAVADUOTOJO DALIAUS ČEPONO EINAMŲJŲ (2017) METŲ UŽDUOTYS

1 Užtikrinti nelegalios (neteisėtos) veiklos kontrolės stiprinimą bendradarbiaujant su kitomis kontrolės ir teisėsaugos institucijomis.
2. Įgyvendinti ūkio subjektų patikrinimų vykdymą dėl darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo teisės aktų reikalavimų pažeidimų didžiausios rizikos srityse. 
3. Įgyvendinti piliečių skundų ir prašymų nagrinėjimą, darbdavių, darbuotojų ir juos atstovaujančių organizacijų konsultavimą. 
4. Koordinuoti darbo ginčų komisijų veiklos vykdymą bei darbo ginčų nagrinėjimo tvarkos ir būdų tobulinimą.
5. Optimizuojant ūkio subjektų priežiūros būdus ir principus, siekti palaipsniui perkelti VDI teikiamas administracines paslaugas į elektroninę erdvę.