• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
 • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

Vadovų užduotys   2020-10-22

VDI vadovybės 2020 m. užduotys

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus Jono Griciaus

 1. Siekti mažinti „šešėlinės“ darbo rinkos apimtį: derinant nelegalaus ir nedeklaruoto darbo kontrolę su prevencijos priemonėmis šio darbo žalos klausimais siekti atgrasyti nuo nelegalaus ir nedeklaruoto darbo, kad kuo daugiau „šešėlinių“ darbo vietų įsilietų į oficialią ekonomiką.
 2. Skatinti darbdavius ir darbuotojus laikytis darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų, akcentuojant socialinio dialogo, darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimo, lygių galimybių įgyvendinimo, teisingo apmokėjimo už darbą bei psichologinio smurto prevencijos darbe svarbą.
 3. Skatinti darbdavius užtikrinti saugią darbo aplinką ir stiprinti profesinės sveikatos priežiūrą.
 4. Užtikrinti pilnai sukomplektuotą, kompetentingai bei skaidriai dirbančią VDI komandą.
 5. Nedidinant priežiūros naštos verslui ir taupant valstybės lėšas, efektyvinti VDI veiklą, optimizuojant VDI valdymą ir didinant jos darbo našumą, modernizuojant VDI teikiamas administracines paslaugas ir plečiant e. paslaugų prieinamumą, taip pat plačiau įtvirtinant VDI teigiamą įvaizdį visuomenėje.

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotojo Daliaus Čepono

Užtikrinti VDI strateginių tikslų (priemonių), numatytų VDI 2020 metų veiklos plane, vykdymą:

 1. Užtikrinti nelegalios (neteisėtos) veiklos kontrolės stiprinimą bendradarbiaujant su kitomis kontrolės ir teisėsaugos institucijomis.
 2. Įgyvendinti ūkio subjektų patikrinimų vykdymą dėl darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo teisės aktų reikalavimų pažeidimų didžiausios rizikos srityse.
 3. Įgyvendinti piliečių skundų ir prašymų nagrinėjimą, darbdavių, darbuotojų ir juos atstovaujančių organizacijų konsultavimą.
 4. Koordinuoti darbo ginčų komisijų veiklos vykdymą bei darbo ginčų nagrinėjimo tvarkos ir būdų tobulinimą.
 5. Efektyvinti VDI veiklą, optimizuojant VDI valdymą ir didinat jos darbo našumą, modernizuojant VDI teikiamas administracines paslaugas ir plečiant e. paslaugų prieinamumą.
 6. Koordinuoti ir kontroliuoti VDI priemones kovoje su prekyba žmonėmis bei išnaudojimu priverstiniam darbui.

VDI kanclerio Jono Survilos

 1. Organizuoti Administravimo skyriaus aprašų peržiūrą ir koregavimą.
 2. Užtikrinti esamų darbo vietų funkcionavimą rekonstrukcijos Algirdo g. 19, Vilniuje, >metu.
 3. Organizuoti efektyvų VDI tarnybinio transporto panaudojimą.
 4. Užtikrinti ekonomišką, efektyvų ir racionalų VDI finansinių, materialinių ir kitų išteklių, skirtų VDI veiklai vykdyti, panaudojimą.