• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Vadovų užduotys   2021-12-21

VDI vadovybės 2021 m. užduotys
Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus Jono Griciaus
1. Stiprinti nelegalaus, nedeklaruoto darbo bei užsieniečių įdarbinimo pažeidimų kontrolę.
2. Organizuoti darbo teisės pažeidimų kontrolę ir prevenciją, ypatingą dėmesį skiriant darbo ir poilsio laiko, darbo apmokėjimo sistemai keliamų reikalavimų, lygių galimybių ir nediskriminavimo principų, šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimo bei lanksčių darbo formų klausimams.
3. Skatinti darbdavius užtikrinti saugią ir sveiką darbo aplinką ir profesinės sveikatos priežiūrą, potencialiai pavojingų įrenginių nuolatinės priežiūros reikalavimų laikymąsi, vykdant VDI konsultacinę ir švietėjišką veiklą.
4. Užtikrinti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimo įmonėse kontrolę, potencialiai pavojingų įrenginių nuolatinės priežiūros reikalavimų laikymosi kontrolę ir šių reikalavimų pažeidimų prevenciją, rinkos priežiūros vykdymą pagal VDI priskirtas veiklos sritis.
5. Užtikrinti pilnai sukomplektuotą, motyvuotą, kompetentingai bei skaidriai dirbančią VDI komandą.
Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotojo Daliaus Čepono
1. Užtikrinti nelegalios (neteisėtos) veiklos kontrolės stiprinimą bendradarbiaujant su kitomis kontrolės ir teisėsaugos institucijomis.
2. Įgyvendinti ūkio subjektų patikrinimų vykdymą dėl darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo teisės aktų reikalavimų pažeidimų didžiausios rizikos srityse.
3. Įgyvendinti piliečių skundų ir prašymų nagrinėjimą, darbdavių, darbuotojų ir juos atstovaujančių organizacijų konsultavimą.
4. Koordinuoti darbo ginčų komisijų veiklos vykdymą bei darbo ginčų nagrinėjimo tvarkos ir būdų tobulinimą.
5. Efektyvinti VDI veiklą, optimizuojant VDI valdymą ir didinant jos darbo našumą, modernizuojant VDI teikiamas administracines paslaugas ir plečiant e. paslaugų prieinamumą.