• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Konsultavimas   2022-10-11

Konsultavimas įmonėje darbdavio prašymu

Valstybinė darbo inspekcija (VDI) informuoja, kad ūkio subjektai, pageidaujantys gauti metodinę pagalbą darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų vykdymo klausimais, turi galimybę pasikviesti į įmonę konsultacijai VDI inspektorių.

Dėl konsultacijos įmonėje VDI teritorinio skyriaus vedėjui raštu arba el. paštu pateikiamas laisvos formos prašymas, nurodant konsultavimo tikslus, apimtis, neaiškius klausimus. Inspektoriui baigus konsultavimą įmonės vadovas ar kitas įmonei atstovaujantis atsakingas asmuo gali pateikti atsiliepimus, užpildydamas apklausos anketą VDI interneto svetainėje.

Konsultavimas Darbo kodekso ir kitais su darbo teise susijusiais klausimais

Jūsų įstaiga/organizacija taip pat gali pasikviesti VDI specialistą konsultacijai išskirtinai Darbo kodekso klausimais į įstaigos/organizacijos rengiamą seminarą, paskaitą ar panašaus tipo renginį.

Kviečiame susisiekti telefonu: (8 5) 265 0193 ir/ar bendruoju paštu: [email protected]

Žinai, kur dirbama nelegaliai? Pranešk arba paskambink pasitikėjimo telefonu (8 5) 213 9750 .