• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Nelegalus darbas. Prekyba žmonėmis priverstiniam darbui

2016 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 785 „Dėl kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo“ Vyriausybė sudarė tarpinstitucinę Kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisiją, kurios užduotis – koordinuoti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų priemones ir veiksmus kovos su prekyba žmonėmis srityje. Valstybinei darbo inspekcijai šioje komisijoje atstovauja Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius Jonas Gricius.

Prekyba žmonėmis – žmogaus pirkimas, pardavimas, kitoks įgijimas ar perleidimas, verbavimas, gabenimas ar laikymas nelaisvėje, kai šios alternatyvios veikos padaromos panaudojant bent vieną alternatyvių nukentėjusio asmens valią palenkiančių būdų, t. y. fizinį smurtą, grasinimus, kitaip atimant galimybę priešintis, naudojantis nukentėjusio asmens priklausomumu ar pažeidžiamumu, panaudojant apgaulę, priimant ar sumokant pinigus, gaunant ar suteikiant kitokią naudą asmeniui, kuris faktiškai kontroliuoja nukentėjusį asmenį, ir jeigu kaltininkas žinojo arba siekė, kad nukentėjęs asmuo, nesvarbu, ar jis sutiko, būtų išnaudojamas vergijos ar panašiomis į vergiją sąlygomis, prostitucijai, pornografijai ar kitoms seksualinio išnaudojimo formoms, priverstiniam darbui ar paslaugoms, įskaitant elgetavimą, nusikalstamai veikai daryti, neteisėtam įvaikinimui ar turint tikslą paimti nukentėjusio asmens organą, audinį ar ląstelę arba kitiems išnaudojimo tikslams.

Priverstinis darbas – bet koks darbas, paslaugos, įskaitant priverstinį elgetavimą, kurį prekybos žmonėmis auka verčiama dirbti prieš jos valią, t. y. panaudojant fizinį smurtą ar grasinimus arba kitaip atimant galimybę priešintis, arba pasinaudojant nukentėjusio asmens priklausomumu ar pažeidžiamumu, arba panaudojant apgaulę, arba priimant ar sumokant pinigus, arba gaunant ar suteikiant kitokią naudą asmeniui, kuris faktiškai kontroliuoja nukentėjusį asmenį. Priverstiniu darbu nelaikomatarnyba kariuomenėje ar ją pakeičianti alternatyvioji tarnyba, įstatyme reglamentuojamas nuteistųjų darbas, piliečių darbas karo, stichinės nelaimės, epidemijos ar kitais ypatingais atvejais (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 48 straipsnis), taip pat veika, kai asmuo verčiamas dirbti pagal darbo sutartį ir sutartyje numatytas sąlygas arba pagal užimamas pareigas priklausantį darbą, kurio asmuo dirbti nenori

Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos savo darbe vadovaujasi Prekybos žmonėmis aukų nustatymo, ikiteisminio tyrimo ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. I-327/1V-1015/A1-758 „Dėl prekybos žmonėmis aukų nustatymo, ikiteisminio tyrimo ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo rekomendacijų patvirtinimo“.
Pagal minėtą įsakymą prekybos žmonėmis aukų nustatymą bei prevenciją vykdo:

  • Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos;
  • Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos konsulinis pareigūnas;
  • Vaiko teisių apsaugos skyrius;
  • Valstybinė darbo inspekcija prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
  • Policija;
  • Prokuratūra;
  • Tarptautinė migracijos organizacija;
  • Nevyriausybinės organizacijos.

Jei esate nukentėjęs nuo prekybos žmonėmis (priverstiniam darbui), susisiekite su artimiausia teritoriniu VDI skyriumi arba VDI administracija tel. 8 5 213 97 68 arba el. paštu priverstinisdarbas@vdi.lt.
Taip pat galite kreiptis į teisėsaugos instituciją (policiją) arba į Lietuvos kriminalinės policijos biuro skyrių tel. 8 5 271 9901 arba el. paštu prekybazmonemis@policija.lt

Kovos su prekyba žmonėmis Europos Sąjungos nacionalinių institucijų (ekspertų) sąrašas (anglų kalba):
http://ec.europa.eu/anti-trafficking/national-rapporteurs_en

Nelegalus darbas (bendras puslapis)

Eil. Nr.

Organizacijos pavadinimas

Adresas

Telefono nr., el. pašto adresas, svetainė internete

1.

Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centras,  VšĮ
(KOPŽI)

KOPŽI Centras
Rotušės a. 23, Kaunas

Kauno skyrius
Rotušės a. 23, Kaunas


Panevėžio skyrius
Respublikos g. 38-3/5, Panevėžys

Marijampolės skyrius
Kudirkos g. 51, Marijampolė

Tauragės skyrius
K. Donelaičio g. 21, Tauragė

Šiaulių skyrius
Tilžės g. 22 - 311, Šiauliai


Klaipėdos skyrius
Minijos g. 2, Klaipėda

Programa "Prieš seksualinę prievartą"
Tilžės g. 22 - 311, Šiauliai

VISĄ PARĄ veikiantisSOS pagalbos skambutis +370 679 61617

Tel.: 8 672 17335
8 646 68648
El.p. kaunas@anti-trafficking.lt

Tel. 8 634 79523
El.p. panevezys@anti-trafficking.lt

Tel. 8 631 53173
El.p. marijampole@anti-trafficking.lt

Tel. 8 646 32720
El.p. taurage@anti-trafficking.lt

Tel. 8 653 74459
8 607 12468
El.p. siauliai@anti-trafficking.lt

Tel. 8 678 18791
El.p. klaipeda@anti-trafficking.lt

Tel. 8 607 12468
El.p. lt.antirape@gmail.com

2.

Lietuvos „Caritas“

Lietuvos Caritas administracija
Papilio g. 5, LT–44275 Kaunas

 

Regioninių Caritas centrų kontaktai:

Vilniaus arkivyskupijos Caritas
Odminių g. 12, LT-01122 Vilnius

 

Kauno arkivyskupijos Caritas
A. Jakšto g. 4, LT-44279 Kaunas


Telšių vyskupijos Caritas
Laukuvos 2, 90311 Rietavas

 

Šiaulių vyskupijos Caritas
Tilžės g. 186, LT-76296 Šiauliai

 

Panevėžio vyskupijos Caritas
Upytės g. 3, LT-35248 Panevėžys

 

Vilkaviškio vyskupijos Caritas
J. Bendoriaus g. 3, LT-68309 Marijampolė


Kaišiadorių vyskupijos Caritas
Birutės g. 9, LT-56124 Kaišiadorys

Tel.: (8 37) 205427      8 600 90636
El. p. caritas@lcn.lt
info@caritas.lt
Svetainė internete:
http://caritas.lt

Tel.: (8 5) 2611014,
faksas: (8 5) 2314396
El. p. info@vilnius.caritas.lt
Svetainė internete: www.vilnius.caritas.lt

Tel./faksas: (8 37) 209011
El. p. caritas@kn.lcn.lt
Svetainė internete: http://kaunas.caritas.lt

Tel. 8 615 15922
El. p.: telsiucaritas@gmail.com
Svetainė internete: http://www.telsiucaritas.lt/

Tel.: 8 657 45358
El. p.: siauliuvc@gmail.com
Svetainė internete: http://siauliuvyskupija.lt/kurija-ir-institucijos-2/caritas/

Tel./faksas: (8 45) 437371
El. p.: paneveziocaritas@gmail.com
Svetainė internete: http://panevezys.lcn.lt/kurija_kt/caritas

Tel./faksas: (8 343) 56338
El. p. caritas@vk.lcn.lt
Svetainė internete: http://vvcaritas.lt/

Tel./faksas: 8 601 11454
El. p. caritas@ks.lcn.lt
Svetainė internete: http://kaisiadorys.lcn.lt/kurija_kt/caritas

3.

Dingusių žmonių šeimų paramos centras

Žalgirio g. 133, Vilnius

(I–V) 9.00–16.00 val.

Nemokama pagalbos linija 8 800 261 61
Nemokama tarptautinė karštoji linija 116000 dėl dingusių vaikų
visą parą.

Tel. / faks. (8 5) 2483373
Tel. 8 652 98187
El. p.: centras@missing.lt
natalja@missing.lt
Svetainė internete: http://www.missing.lt
www.116000.lt
facebook.com/www.missing.lt

4.

Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras

Molo g. 1A, Klaipėda

9.00–17.00 val.

 

Tel. / faks. (8 46) 35 00 99
Tel.: 8 607 81688,
8 650 60094
El. p. kmn@moteriai.lt
Svetainė internete: www.moteriai.lt

5.

Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuras

Jakšto g. 12, Vilnius

Tel. 8 700 77887
Faks. (8 5) 2611326
El. p. iomvilnius@iom.lt
Svetainė internete: www.iom.lt

6.

Asociacija „Vyrų krizių centras“
(pagalba teikiama tik vyrams, nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis)

V.Krėvės pr. 59, Kaunas

Tel.: 8 662 26770,
8 603 75603
El. p. info@vyrukrizes.lt
Svetainė internete:
www.vyrukrizes.lt


Nelegalus darbas (bendras puslapis)