• Konsultacijų ir pranešimų apie nelegalų darbą tel. (8 5) 213 9772

 

Darbuotojų saugos ir sveikatos prevencijai: interaktyvios rekomendacijos. Kviečiame išbandyti!   2022-12-03

Rekomendacijos

Interaktyvus elektroninis DSS priemonių įgyvendinimo įmonėse vadovas, parengtas įvertinus ergonominius profesinės rizikos veiksnius, sukėlusius profesines ligas, nustatytas 2010–2015 metais, įvertinant galimą profesinę riziką, kai šiuos darbuotojus veikia ergonominiai profesinės rizikos veiksniai ( spausti čia).

Interaktyvios rekomendacijos transporto ir saugojimo sektoriaus įmonių vadovams dėl DSS priemonių įgyvendinimo (spausti čia)

Kritimo iš aukščio prevencijos statybos sektoriuje interaktyvios rekomendacijos (spausti čia)

Interaktyvios rekomendacijos darbdaviams, kurių įmonėse dirba darbuotojai, kurių stažas įmonėje iki 1 metų (spausti čia)

Interaktyvios rekomendacijos apdirbamosios gamybos sektoriaus vadovams dėl DSS priemonių įgyvendinimo (spausti čia)

Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) inspektoriai tiek tikrindami, tiek mokymuose, tiek konsultuodami metai iš metų akcentuoja kritimo iš aukščio darbe grėsmę. Tai yra nuolatinė viena iš prioritetinių VDI prevencinio darbo krypčių. Pavyzdžiui, pernai apie trečdalio žūčių ir sunkių sužalojimų priežastis buvo kritimai iš aukštai. Kitas prioritetinis ir nuolat aktualus klausimas – darbuotojai, kurių stažas įmonėje iki vienerių metų. Pernai apie 40 proc. mirtinai ir sunkiai sužalotųjų buvo pirmųjų metų darbuotojai. VDI specialistai pastebi, kad dažnai šių nelaimių darbe galima išvengti laikantis elementarių darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, tinkamai ir laiku įvertinant profesinę riziką.
O vienas paprasčiausių būdų tai padaryti yra nepaliaujamai gilinti bei atnaujinti žinias. VDI nuolat ieško naujų, inovatyvių ir patogių būdų, kaip prisidėti prie šio prevencinio švietėjiško proceso. Taip kilo idėja ir buvo sukurta moderni priemonė – interaktyvios rekomendacijos kritimų iš aukščio prevencijai ir nelaimingų atsitikimų darbe prevencijos darbuotojams, kurių darbo stažas iki 1 metų. Šių metodinių rekomendacijų tikslas – sudaryti galimybes įgyti naujų bei pagilinti esamas bendrąsias kompetencijas, kurios yra svarbios siekiant užtikrinti saugų darbą.

Trumpai apie šias metodines rekomendacijas:

  • Jomis naudotis labai paprasta
  • Visos situacijos yra pavaizduotos vizualiai
  • Prie situacijų aprašyta, kaip jas reikėtų spręsti
  • Informacija pateikta koncentruotai ir aiškiai
  • Informacija pateikiama nuosekliai: nuo saugaus darbo su konkrečiu įrenginiu, atitinkamų kolektyvinių ir asmeninių apsaugos priemonių naudojimo iki vidinės darbuotojų saugos ir sveikatos kontrolės
  • Kiekvienos potemės pabaigoje galima pasitikrinti savo žinias