• Konsultacijų ir pranešimų apie nelegalų darbą tel. (8 5) 213 9772

 

Darbo užmokestis   2023-07-14

Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos
valstybės tarnautojų vidutinis nustatytas mėnesio darbo užmokestis
(pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir priemokos)
eurais neatskaičius mokesčius

Pareigybės pavadinimas

2022 m.

2023 m. II KETV.

Darbuotojų
skaičius

Atlyginimas

Darbuotojų
skaičius

Atlyginimas

Įstaigos vadovas

1

4266

1

4464

Įstaigos vadovo pavaduotojas

1

3968

1

4095

Kancleris

1

3302

1

3582

Patarėjas

18

2569

22

2978

Skyriaus vedėjas

13

3291

13

3489

Vyriausiasis specialistas

159

2336

183

2503

Vyresnysis specialistas

1

1728

1

1814

 

Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis nustatytas mėnesio darbo užmokestis
(pareiginės algos pastovioji dalis, pareiginės algos kintamoji  dalis ir priemokos)
eurais neatskaičius mokesčius

Pareigybės pavadinimas

2022 m.

2023 m. II KETV.

Darbuotojų
skaičius

Atlyginimas

Darbuotojų
skaičius

Atlyginimas

Specialistai

79

1849

82

2062

Kvalifikuoti darbuotojai

2

1352

2

1442

  
2022 m.  darbuotojams išmokėta 265 174 eurų premijų,  523 077,34 eurų vienkartinių piniginių išmokų.