• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis   2018-10-15

Informacija apie Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos
valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis
(pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir kvalifikacinę klasę)
eurais neatskaičius mokesčius

Pareigybės pavadinimas

2017 m.

2018 m. III KETV.

Darbuotojų
skaičius

Atlyginimas

Darbuotojų
skaičius

Atlyginimas

Įstaigos vadovas

1

1972

1

2050

Įstaigos vadovo pavaduotojas

2

1770

2

2241

Skyriaus vedėjas

20

1641

18

1659

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

11

1254

8

1450

Vyriausiasis specialistas

145

1084

148

1175

Vyresnysis specialistas

8

848

3

923

 

Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis
(pareiginė alga, priedai bei priemokos)
eurais neatskaičius mokesčius

Pareigybės pavadinimas

2017 m.

2018 m. III KETV.

Darbuotojų
skaičius

Atlyginimas

Darbuotojų
skaičius

Atlyginimas

Skyriaus vedėjas

2

1118

2

1144

Vyriausiasis specialistas

49

726

56

715

Vyresnysis specialistas

9

623

8

644

Specialistas

4

447

2

557

Kvalifikuoti darbuotojai

15

592

10

738

Darbininkas

19

519

12

448


2017 m. 2 valstybės tarnautojams išmokėti pareiginės algos dydžio vienkartiniai priedai – 1657,35 eur., 134 darbuotojams išmokėta 63606,95 eur. vienkartinės piniginės išmokos, atlikus ypatingos svarbos užduotį.