• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis   2017-10-11

Informacija apie Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos
valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis
(pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir kvalifikacinę klasę)
eurais neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas

2016 m.

2017 m. III KETV.

Darbuotojų
skaičius

Atlyginimas

Darbuotojų
skaičius

Atlyginimas

Įstaigos vadovas

1

2112

1

1972

Įstaigos vadovo pavaduotojas

2

2002

2

1728

Skyriaus vedėjas

18

1609

20

1646

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

14

1144

11

1247

Vyriausiasis specialistas

147

1057

145

1079

Vyresnysis specialistas

11

764

7

776

 

 

Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis
(pareiginė alga, priedai bei priemokos)
eurais neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas

2016 m.

2017 m. III KETV.

Darbuotojų
skaičius

Atlyginimas

Darbuotojų
skaičius

Atlyginimas

Skyriaus vedėjas

2

1087

2

1118

Vyriausiasis specialistas

45

742

50

709

Vyresnysis specialistas

20

653

8

606

Specialistas

5

451

4

424

Kvalifikuoti darbuotojai

-

-

16

579

Darbininkas

27

485

20

515


2016 m. 5 valstybės tarnautojams išmokėti pareiginės algos dydžio vienkartiniai priedai - 4502,25 eur.,
122 darbuotojams išmokėta 27492,53 eur. vienkartinės piniginės išmokos, atlikus ypatingos svarbos užduotį.