• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

Tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis   2019-01-16

Informacija apie Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos
valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis
(pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir kvalifikacinę klasę)
eurais neatskaičius mokesčius

Pareigybės pavadinimas

2018 m.

2018 m. IV KETV.

Darbuotojų
skaičius

Atlyginimas

Darbuotojų
skaičius

Atlyginimas

Įstaigos vadovas

1

2042

1

2050

Įstaigos vadovo pavaduotojas

2

2199

2

2241

Patarėjas

3

1353

4

1368

Skyriaus vedėjas

19

1677

18

1659

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

10

1380

10

1418

Vyriausiasis specialistas

151

1210

148

1164

Vyresnysis specialistas

3

884

2

854

 

Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis
(pareiginė alga, priedai bei priemokos)
eurais neatskaičius mokesčius

Pareigybės pavadinimas

2018 m.

2018 m. IV KETV.

Darbuotojų
skaičius

Atlyginimas

Darbuotojų
skaičius

Atlyginimas

Skyriaus vedėjas

2

1143

2

1144

Vyriausiasis specialistas

54

744

52

743

Vyresnysis specialistas

8

625

8

634

Specialistas

2

550

1

566

Kvalifikuoti darbuotojai

11

686

3

725

Darbininkas

13

460

6

448


2018 m. 2 valstybės tarnautojams išmokėti pareiginės algos dydžio vienkartiniai priedai – 1590 eur., 119 darbuotojams išmokėta 27600,06 eur. vienkartinės piniginės išmokos, atlikus ypatingos svarbos užduotį.