• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

Darbo užmokestis   2021-01-18

Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos
valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis
(pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir priemokos)
eurais neatskaičius mokesčius

Pareigybės pavadinimas

2019 m.

2020 m. IV KETV.

Darbuotojų
skaičius

Atlyginimas

Darbuotojų
skaičius

Atlyginimas

Įstaigos vadovas

1

3799

1

3912

Įstaigos vadovo pavaduotojas

1

3326

1

3810

Kancleris

1

3279

1

3738

Patarėjas

16

1803

19

2069

Skyriaus vedėjas

14

2354

12

2912

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

1

1800

 

Vyriausiasis specialistas

147

1678

159

2047

Vyresnysis specialistas

2

1372

1

1716

 

Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis
(pareiginės algos pastovioji dalis, pareiginės algos kintamoji  dalis ir priemokos)
eurais neatskaičius mokesčius

Pareigybės pavadinimas

2019 m.

2020 m. IV KETV.

Darbuotojų
skaičius

Atlyginimas

Darbuotojų
skaičius

Atlyginimas

Skyriaus vedėjas

2

1786

 

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

1

1487

 

 

Vyriausiasis specialistas

56

1009

 

Vyresnysis specialistas

9

851

 

Specialistai

 

 

77

1611

Kvalifikuoti darbuotojai

1

854

2

1173

Darbininkas

1

722

 

  
2020 m.  darbuotojams išmokėta 37543,44 eur premijų, 273952,12 eur vienkartinių piniginių               išmokų.