• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

Darbo užmokestis   2019-01-16

Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos
valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis
(pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir priemokos)
eurais neatskaičius mokesčius

Pareigybės pavadinimas

2018 m.

2019 m. II KETV.

Darbuotojų
skaičius

Atlyginimas

Darbuotojų
skaičius

Atlyginimas

Įstaigos vadovas

1

2042

1

3813

Įstaigos vadovo pavaduotojas

2

2199

1

3251

Kancleris

1

3178

Patarėjas

3

1353

17

1743

Skyriaus vedėjas

19

1677

14

2343

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

10

1380

Vyriausiasis specialistas

151

1210

146

1654

Vyresnysis specialistas

3

884

2

1173

Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis
(pareiginės algos pastovioji dalis, pareiginės algos kintamoji  dalis ir priemokos)
eurais neatskaičius mokesčius

Pareigybės pavadinimas

2018 m.

2019 m. II KETV.

Darbuotojų
skaičius

Atlyginimas

Darbuotojų
skaičius

Atlyginimas

Skyriaus vedėjas

2

1143

2

1844

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

1

917

1

1487

Vyriausiasis specialistas

54

744

56

1019

Vyresnysis specialistas

8

625

10

855

Kvalifikuoti darbuotojai

11

686

1

835

Darbininkas

13

460

1

555

  
2018 m. 2 valstybės tarnautojams išmokėti pareiginės algos dydžio vienkartiniai priedai – 1590 eur., 119 darbuotojams išmokėta  27600,06 eur. vienkartinės piniginės išmokos, atlikus ypatingos svarbos užduotį.

 

.