• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

Darbo užmokestis   2019-01-16

Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos
valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis
(pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir priemokos)
eurais neatskaičius mokesčius

Pareigybės pavadinimas

2019 m.

2019 m. IV KETV.

Darbuotojų
skaičius

Atlyginimas

Darbuotojų
skaičius

Atlyginimas

Įstaigos vadovas

1

3799

1

3813

Įstaigos vadovo pavaduotojas

1

3326

1

3552

Kancleris

1

3279

1

3481

Patarėjas

16

1803

18

1837

Skyriaus vedėjas

14

2354

13

2462

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

1

1800

 

Vyriausiasis specialistas

147

1678

148

1747

Vyresnysis specialistas

2

1372

1

1674

 

Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis
(pareiginės algos pastovioji dalis, pareiginės algos kintamoji  dalis ir priemokos)
eurais neatskaičius mokesčius

Pareigybės pavadinimas

2019 m.

2019 m. IV KETV.

Darbuotojų
skaičius

Atlyginimas

Darbuotojų
skaičius

Atlyginimas

Skyriaus vedėjas

2

1786

 

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

1

1487

 

 

Vyriausiasis specialistas

56

1009

 

Vyresnysis specialistas

9

851

 

Specialistai

 

 

66

1210

Kvalifikuoti darbuotojai

1

854

1

886

Darbininkas

1

722

1

722

  
2019 m.  darbuotojams išmokėta 119520 eurų vienkartinių piniginių išmokų, atlikus ypatingos svarbos užduotį.