• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Darbo užmokestis   2022-10-13

Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos
valstybės tarnautojų vidutinis nustatytas mėnesio darbo užmokestis
(pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir priemokos)
eurais neatskaičius mokesčius

Pareigybės pavadinimas

2021 m.

2022 m. III KETV.

Darbuotojų
skaičius

Atlyginimas

Darbuotojų
skaičius

Atlyginimas

Įstaigos vadovas

1

3961

1

4308

Įstaigos vadovo pavaduotojas

1

3842

1

3985

Kancleris

1

2894

1

3262

Patarėjas

18

2198

17

2585

Skyriaus vedėjas

13

2977

13

3295

Vyriausiasis specialistas

154

2078

165

2317

Vyresnysis specialistas

1

1726

1

1765

 

Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis nustatytas mėnesio darbo užmokestis
(pareiginės algos pastovioji dalis, pareiginės algos kintamoji  dalis ir priemokos)
eurais neatskaičius mokesčius

Pareigybės pavadinimas

2021 m.

2022 m. III KETV.

Darbuotojų
skaičius

Atlyginimas

Darbuotojų
skaičius

Atlyginimas

Specialistai

74

1627

78

1886

Kvalifikuoti darbuotojai

2

1239

2

1412

  
2021 m.  darbuotojams išmokėta 70300 eurų premijų,  46807,65 eurų vienkartinių piniginių išmokų.