• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

Darbo užmokestis   2021-07-20

Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos
valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis
(pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir priemokos)
eurais neatskaičius mokesčius

Pareigybės pavadinimas

2020 m.

2021 m. II KETV.

Darbuotojų
skaičius

Atlyginimas

Darbuotojų
skaičius

Atlyginimas

Įstaigos vadovas

1

3907

1

3968

Įstaigos vadovo pavaduotojas

1

3780

1

3831

Kancleris

1

3724

1

2900

Patarėjas

18

1958

18

2138

Skyriaus vedėjas

13

2768

12

2940

Vyriausiasis specialistas

154

1950

161

2067

Vyresnysis specialistas

1

1714

1

1726

 

Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis
(pareiginės algos pastovioji dalis, pareiginės algos kintamoji  dalis ir priemokos)
eurais neatskaičius mokesčius

Pareigybės pavadinimas

2020 m.

2021 m. II KETV.

Darbuotojų
skaičius

Atlyginimas

Darbuotojų
skaičius

Atlyginimas

Specialistai

74

1545

79

1650

Kvalifikuoti darbuotojai

2

1158

2

1225

  
2020 m.  darbuotojams išmokėta 37543,44 eur premijų, 273952,12 eur vienkartinių piniginių išmokų.