• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Darbo užmokestis   2022-04-19

Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos
valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis
(pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir priemokos)
eurais neatskaičius mokesčius

Pareigybės pavadinimas

2021 m.

2022 m. I KETV.

Darbuotojų
skaičius

Atlyginimas

Darbuotojų
skaičius

Atlyginimas

Įstaigos vadovas

1

3961

1

4141

Įstaigos vadovo pavaduotojas

1

3842

1

3951

Kancleris

1

2894

1

3231

Patarėjas

18

2198

19

2456

Skyriaus vedėjas

13

2977

13

3206

Vyriausiasis specialistas

154

2078

149

2232

Vyresnysis specialistas

1

1726

1

1765

 

Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis
(pareiginės algos pastovioji dalis, pareiginės algos kintamoji  dalis ir priemokos)
eurais neatskaičius mokesčius

Pareigybės pavadinimas

2021 m.

2022 m. I KETV.

Darbuotojų
skaičius

Atlyginimas

Darbuotojų
skaičius

Atlyginimas

Specialistai

74

1627

77

1721

Kvalifikuoti darbuotojai

2

1239

2

1291

  
2021 m.  darbuotojams išmokėta 70300 eur premijų,  46807,65 eur vienkartinių piniginių išmokų.