• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

Darbo užmokestis   2019-01-16

Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos
valstybės tarnautojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
(pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir priemokos)
eurais neatskaičius mokesčius

Pareigybės pavadinimas

2018 m.

2019 m. I KETV.

Darbuotojų
skaičius

Atlyginimas

Darbuotojų
skaičius

Atlyginimas

Įstaigos vadovas

1

2042

1

3758

Įstaigos vadovo pavaduotojas

2

2199

2

3251

Patarėjas

3

1353

11

1886

Skyriaus vedėjas

19

1677

17

2288

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

10

1380

1

1800

Vyriausiasis specialistas

151

1210

152

1636

Vyresnysis specialistas

3

884

2

1166

          Nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojus naujam Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymui ir         pasikeitus pareigybių pareiginių algų koeficientams, nuo kurių skaičiuojamas valstybės tarnybos stažas, padidėjo vidutinis darbo užmokestis.

 

Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
(pareiginės algos pastovioji dalis, pareiginės algos kintamoji  dalis ir priemokos)
eurais neatskaičius mokesčius

Pareigybės pavadinimas

2018 m.

2019 m. I KETV.

Darbuotojų
skaičius

Atlyginimas

Darbuotojų
skaičius

Atlyginimas

Skyriaus vedėjas

2

1143

2

1727

Vyriausiasis specialistas

54

744

55

998

Vyresnysis specialistas

8

625

8

847

Kvalifikuoti darbuotojai

11

686

2

809

Darbininkas

13

460

1

555

  
2018 m. 2 valstybės tarnautojams išmokėti pareiginės algos dydžio vienkartiniai priedai – 1590 eur.,              119 darbuotojams išmokėta  27600,06 eur. vienkartinės piniginės išmokos, atlikus ypatingos svarbos užduotį.

 

.