• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

Darbo užmokestis   2019-01-16

 

Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos
valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis
(pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir priemokos)
eurais neatskaičius mokesčius

Pareigybės pavadinimas

2018 m.

2019 m. III KETV.

Darbuotojų
skaičius

Atlyginimas

Darbuotojų
skaičius

Atlyginimas

Įstaigos vadovas

1

2042

1

3813

Įstaigos vadovo pavaduotojas

2

2199

1

3251

Kancleris

 

 

1

3178

Patarėjas

3

1353

18

1747

Skyriaus vedėjas

19

1677

13

2322

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

10

1380

 

Vyriausiasis specialistas

151

1210

142

1673

Vyresnysis specialistas

3

884

2

1475

 

Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis
(pareiginės algos pastovioji dalis, pareiginės algos kintamoji  dalis ir priemokos)
eurais neatskaičius mokesčius

Pareigybės pavadinimas

2018 m.

2019 m. III KETV.

Darbuotojų
skaičius

Atlyginimas

Darbuotojų
skaičius

Atlyginimas

Skyriaus vedėjas

2

1143

 

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

1

917

 

 

Vyriausiasis specialistas

54

744

 

Vyresnysis specialistas

8

625

 

Specialistai

11

686

69

1183

Kvalifikuoti darbuotojai

11

686

1

886

Darbininkas

13

460

1

555

  
2018 m. 2 valstybės tarnautojams išmokėti pareiginės algos dydžio vienkartiniai priedai – 1590 eur.,              119 darbuotojams išmokėta  27600,06 eur. vienkartinės piniginės išmokos, atlikus ypatingos svarbos užduotį.