• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

Darbo užmokestis   2020-10-15

Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos
valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis
(pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir priemokos)
eurais neatskaičius mokesčius

Pareigybės pavadinimas

2019 m.

2020 m. III KETV.

Darbuotojų
skaičius

Atlyginimas

Darbuotojų
skaičius

Atlyginimas

Įstaigos vadovas

1

3799

1

3912

Įstaigos vadovo pavaduotojas

1

3326

1

3810

Kancleris

1

3279

1

3738

Patarėjas

16

1803

18

1972

Skyriaus vedėjas

14

2354

13

2789

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

1

1800

 

Vyriausiasis specialistas

147

1678

152

1967

Vyresnysis specialistas

2

1372

1

1716

 

Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis
(pareiginės algos pastovioji dalis, pareiginės algos kintamoji  dalis ir priemokos)
eurais neatskaičius mokesčius

Pareigybės pavadinimas

2019 m.

2020 m. III KETV.

Darbuotojų
skaičius

Atlyginimas

Darbuotojų
skaičius

Atlyginimas

Skyriaus vedėjas

2

1786

 

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

1

1487

 

 

Vyriausiasis specialistas

56

1009

 

Vyresnysis specialistas

9

851

 

Specialistai

 

 

77

1580

Kvalifikuoti darbuotojai

1

854

3

1142

Darbininkas

1

722

 

  
2019 m.  darbuotojams išmokėta 119 520 eurų vienkartinių piniginių išmokų, atlikus ypatingos svarbos užduotį.