• Konsultacijų ir pranešimų apie nelegalų darbą tel. (8 5) 213 9772

 

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai   2023-07-20