• Konsultacijų ir pranešimų apie nelegalų darbą tel. (8 5) 213 9772

 

 

Informaciniai pranešimai

Psichosocialinių profesinės rizikos veiksnių vertinimas ir jų prevencijos priemonių įgyvendinimo stebėsena:

 • VDI vykdytos priežiūros psichologinio smurto darbe prevencijos klausimais apibendrinimas už 2023 metus
 • Psichosocialinių profesinės rizikos veiksnių vertinimo ir jų prevencijos priemonių, psichologinio smurto prevencijos priemonių įgyvendinimo įmonėse, stebėsenos ataskaita 2022 m.
 • Psichosocialinių profesinės rizikos veiksnių vertinimo ir jų prevencijos priemonių, psichologinio smurto prevencijos priemonių įgyvendinimo įmonėse, stebėsenos ataskaita 2021 m.
 • Teminės ataskaitos Dėl psichosocialinės rizikos vertinimo bei mobingo darbe prevencijos atitikties teisės aktų reikalavimams apibendrinimas (2021 m. spalio mėn.)
 • Psichosocialinių profesinės rizikos veiksnių vertinimo ir jų prevencijos priemonių, psichologinio smurto prevencijos priemonių įgyvendinimo įmonėse, stebėsenos ataskaita (2021 m. gegužės mėn.)


 • Statybos sektorius:
 • Analitinė informacija apie sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų (na) darbe kontekstą ir tendencijas statybos sektoriaus įmonėse 2019-2020 metais


 • Raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų prevencija:
 • ES Vyresniųjų darbo inspektorių komiteto 2022 m. raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų prevencijos kampanijos „Saugiose darbo vietose mažesnis krūvis“ neplaninių patikrinimų teminė ataskaita.


 • Potencialiai pavojingų įrenginių nuolatinės priežiūros vykdymas:
 • Dėl informacijos, gautos apibendrinus potencialiai pavojingų įrenginių nuolatinės priežiūros vykdymo atitiktį nustatytiems reikalavimams deklaravimą ir atitinkamos teminės ataskaitos rezultataus, apibendinimo (2021 m. gruodis)
 • Dėl apibendrintos informacijos apie potencialiai pavojingų įrenginių nuolatinės priežiūros vykdymo atitiktį nustatytiems reikalavimams (2021 m. gegužė)

 • KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2023/1646 2023 m. rugpjūčio 17 d. kuriuo dėl liftų konstravimo ir įrengimo saugos taisyklių darniųjų standartų iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2021/76
  Plačiau...

  KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2023/1586 2023 m. liepos 26 d. dėl mašinoms taikomų darniųjų standartų, parengtų siekiant užtikrinti Europos parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/42/EB įgyvendinimą
  Plačiau...

  KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2023/69 2023 m. sausio 9 d. kuriuo dėl dviračių su elektros varikliu darniojo standarto iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/436
  Plačiau...

  KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2022/621 2022 m. balandžio 7 d. kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/436 dėl automobilinėms betonmaišėms, kranams ir kitoms mašinoms taikomų darniųjų standartų, parengtų įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/42/EB
  Plačiau...

  KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2020/2106 2020 m. gruodžio 14 d. dėl apsaugos priemonės, kurios ėmėsi Suomija pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/42/EB, siekdama uždrausti tiekti rinkai bendrovės "Biltema Nordic Services" variklio iškėlimo kranus (modelio numeris 15-371), gaminamus bendrovės "Biltema Nordic Services AB" ir Suomijos rinkoje platinamus bendrovės "Biltema Suomi Oy"
  Plačiau...

  KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2019/1766 2019 m. spalio 23 d., kuriuo dėl skaitmeninio valdymo gręžimo ir fasoninio frezavimo mašinų darniojo standarto EN ISO 19085–3:2017 iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/436
  Plačiau...

  KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2019/690 2019 m. balandžio 30 d. dėl priemonės, kurios ėmėsi Švedija pagal Europos Parlamento ir Traybos direktyvą 2006/42/EB, uždrausdama pateikti rinkai modelių SWT-2.3-101 ir SWT-3.0-113 vėjo jėgaines ir atšaukdama jau pateiktas į rinką mašinas.
  Plačiau...

  KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2019/121 2019 m. sausio 24 d. dėl priemonės, kurios ėmėsi Vokietija pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/42/EB, siekdama uždrausti rinkai "Haas Automation Europe N.V." gaminamas CNC frezavimo stakles (UMC750SS ir UMC750 modeliai).
  Plačiau...

  KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2018/1960 2018 m. gruodžio 10 d. dėl Švedijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/42/EB priimtos apsaugos priemonės, kuria draudžiamas „Brunswick Bowling & Billiards“ pagaminto kėglių pastatymo įrenginio ir papildomo rinkinio, naudojamo kartu su tokio tipo kėglių pastatymo įrenginiu, pateikimas rinkai ir reikalaujama pašalinti jau pateiktus rinkai įrenginius.
  Plačiau...

  KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2016/530 2016 m. balandžio 1 d. dėl Vokietijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/42/EB priimtos priemonės, kuria draudžiama patiekti rinkai tam tikro tipo elektros generatorius.
  Plačiau...

  KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2016/382 2016 m. kovo 15 d. dėl Vokietijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/42/EB priimtos priemonės, kuria draudžiama patiekti rinkai tam tikro tipo laidų izoliacijos šalinimo mašiną.
  Plačiau...

  KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2016/175 2016 m. vasario 08 d. dėl Ispanijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/42/EB priimtos priemonės, kuria draudžiama patiekti rinkai tam tikro tipo slėginius plautuvus.
  Plačiau...

  KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2015/2182 2015 m. lapkričio 24 d. dėl Vokietijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/42/EB priimtos priemonės, kuria draudžiama tiekti rinkai tam tikro tipo naminių paukščių pešimo mašinas.
  Plačiau...

  KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2015/1377 2015 m. rugpjūčio 7 d. dėl priemonės, kurios, vadovaudamasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/42/EB, ėmėsi Švedija, siekdama uždrausti pateikti rinkai dvi bendrovės Bonnet AB gaminamas malkų pjovimo ir skaldymo mašinas.
  Plačiau...

  KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2015/1301 2015 m. liepos 20 d. dėl standarto EN 13241–1:2003+A1:2011 "Pramonės, prekybos pastatų ir garažų durys bei vartai" nuorodinio žymens skelbimo su apribojimu pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/42/EB.
  Plačiau...

  KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2015/1194 2015 m. liepos 20 d. dėl standarto EN 12635:2002+A1:2008 "Pramonės, prekybos pastatų ir garažų durys bei vartai. Įrengimas ir naudojimas" nuorodinio žymens riboto skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/42/EB.
  Plačiau...

  KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2015/1159 2015 m. liepos 13 d. dėl priemonės, kurios ėmėsi Ispanija vadovaudamasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/42/EB, siekdama uždrausti pateikti rinkai "Varo Belgium" gaminamus kampinius šlifuotuvus.
  Plačiau...

  KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2015/1085 2015 m. liepos 2 d. dėl priemonės, kurios ėmėsi Švedija vadovaudamasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/42/EB, siekdama uždrausti pateikti rinkai bendrovės "Hammars Verkstad AB" gaminamas malkų skaldymo mašinas "Hammars vedklipp 5,5 hk" ir "Hammars vedklipp 7,5 hk".
  Plačiau...

  KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2015/1067 2015 m. liepos 1 d. dėl priemonės, kurios ėmėsi Ispanija vadovaudamasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/42/EB, siekdama uždrausti pateikti rinkai "Yongkang Hengfa Electrical Appliance Co Ltd" (Kinija) gaminamą pjūklą.
  Plačiau...

  KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2015/975 2015 m. birželio 19 d. dėl priemonės, kurios ėmėsi Ispanija vadovaudamasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/42/EB, siekdama uždrausti pateikti rinkai Ispanijos bendrovės HIDALGO'S GROUP į Ispaniją importuojamus smūginius gręžtuvus (pranešta dokumentu Nr. C(2015) 4086).
  Plačiau...

  KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2015/903 2015 m. birželio 10 d. dėl priemonės, kurios ėmėsi Ispanija vadovaudamasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/42/EB, siekdama uždrausti pateikti rinkai NINGBO SPARK TOOLS Co Ltd China gaminamą styginę žoliapjovę
  Plačiau...

  KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2015/902 2015 m. birželio 10 d. dėl priemonės, kurios ėmėsi Latvija vadovaudamasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/42/EB, siekdama uždrausti pateikti rinkai GGP Italy spa gaminamą vejapjovę.
  Plačiau...

  KOMISIJOS SPRENDIMAS (ES) 2015 05 18 dėl Ispanijos pagal Direktyvos 2006/42/EB 11 straipsnį priimtos priemonės, kuria draudžiama tiekti rinkai "Prostart/KPAG 0501" tipo kampinius šlifuoklius.
  Plačiau...

  KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2015/27 2015 m. sausio 7 d. dėl standarto EN 474–1:2006+A4:2013 "Žemės darbų mašinos" nuorodos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbimo ribojimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/42/EB.
  Plačiau...

  KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2015/16 2015 m. sausio 6 d. dėl standarto EN 1870-17:2012 "Rankinės horizontaliosios skersinio pjaustymo staklės su vienu pjovimo bloku" nuorodos skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ribojimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/42/EB.
  Plačiau...

  KOMISIJOS SPRENDIMAS (ES) 2015/15 2015 m. sausio 5 d. dėl pagal Tarybos direktyvos 89/686/EEB 7 straipsnį Suomijos priimtos priemonės, kuria uždraudžiama pateikti rinkai galvos apsaugos priemonę "Ribcap"
  Plačiau...

  Naujiems šalies gyventojų prašymams skirti lėšų asbestiniams stogams keisti ir šiemet numatytas finansavimas iš atitinkamos Europos Sąjungos programos.
  Valstybinė darbo inspekcija (VDI) primena, kad iš pirmo žvilgsnio „nekalti“ asbesto turintys šiferiniai stogai, juos pajudinus, kelia itin didelį pavojų. Toks šiferis, kaip ir kiti asbesto turintys statiniai, konstrukcijos, gaminiai ima grėsmingai veikti, kai būna pjaustomi, šveičiami, kai pažyra dulkės, plaušeliai ir aplinkoje pasklinda labai smulkios, akimi nematomos asbesto skaidulos. Jos lyg adatėlės susminga į šioje aplinkoje esančio žmogaus plaučių audinį, sukeldamos vėžinius susirgimus.
  1976 m. asbestas tarptautiniu mastu įrašytas į vėžį sukeliančių medžiagų sąrašą. Pagal keliamą sveikatai pavojų asbestas yra prilygintas gyvsidabriui ar arsenui.
  Vadovaujantis Europos Sąjungos teisės aktais, nuo 2005 m. sausio 1 d. Lietuvoje, kaip ir visose Europos Sąjungos šalyse, naudoti asbestą ir kitus jo turinčius gaminius yra uždrausta. Šiferio su asbestu gamyba uždrausta nuo 2001 m. pradžios. Tačiau didžiausias aukų skaičius net ir šalyse, jau seniai uždraudusiose naudoti gaminius su asbestu, numatomas apie 2020 metus, nes kenksmingas asbesto poveikis ilgalaikis, jis pasireiškia po 20-30 metų.
  Dar kartą įspėdama apie šios medžiagos keliamas grėsmes, VDI primena, kad prieš vykdydami asbesto šalinimo darbus, darbdaviai privalo VDI pateikti informaciją apie įmonės kompetenciją darbuotojų saugos ir sveikatos srityje atlikti minėtus darbus bei nustatytos formos pranešimą. Darbuotojai turi būti specialiai mokomi, aprūpinami asmeninėmis apsaugos priemonėmis, darbdavys juos turi būtinai informuoti apie galimą pavojų sveikatai, kurį sukelia darbas su asbestu. Galima tikėtis, kad įmonės, dirbančios su asbestu ar jo turinčiais gaminiais bei patenkančios į VDI priežiūros sritį, žino, kaip maksimaliai saugotis jo poveikio atitinkamai pasirengiant darbui, jį organizuojant ir vėliau tvarkant darbo vietą.
  Tačiau asbestinius stogus gali keisti ir patys pastatų savininkai, nebūtinai samdydami tam pasirengusias įmones. Todėl iškyla grėsmė, kad bus nepakankamai įvertinta atliekamo darbo žala sveikatai – iki nepagydomų vėžinių susirgimų.
  Kiekvienam asbestinio stogo savininkui, užsiimsiančiam jo šalinimu, VDI primena pagrindinius reikalavimus, kuriuos vykdant būtų galima apsisaugoti nuo pražūtingo asbesto poveikio. Šalinant asbestinius stogus, dangą reikia nuolat sudrėkinti, būtina kiek įmanoma vengti šiferio lakštus laužyti ar trupinti, didesnes jų dalis atsargiai nuleisti ir sudėti ant lygaus paviršiaus, taip pat atsargiai pašalinti šiferio lakštus laikančias vinis ir jas įdėti į atliekų konteinerį. Ten pat sudedami ir šiferio lakštai arba šie lakštai apvyniojami dvigubu polietileno dangos sluoksniu, ant kurio pritvirtinami įspėjamieji asbesto lipdukai.
  Privaloma dėvėti vienkartinius darbo kostiumus su gobtuvu (jei lyja – neperšlampamus), kvėpavimo takų apsaugos priemones bei batus, nuo kurių galima būtų pašalinti taršą (batai turi būti be raištelių). Taip pat privalu laikytis darbo aukštyje saugos reikalavimų bei naudoti tiek kolektyvines, tiek asmenines saugos priemones.
  VDI rekomenduoja – prieš imdamiesi keisti asbestinį stogą apsilankykite VDI interneto svetainėje, nuoroda „Atsargiai – asbestas!“, kur rasite daugiau konkrečių naudingų patarimų.

  Uždraudžiamas Italijos bendrovės „C.S.F. Srl.“ (via Pal? 6/8, 36040 Grumolo delle Abbadesse, Vičenca, Italija) gaminamų „Multione S630“ tipo mašinų tiekimas į Europos ekonominės bendrijos rinką.
  Plačiau...
  Uždraustas bendrovės „RegalToolsCo. Ltd.“ gaminamų „HV 0003“ tipo grandininių pjūklų tiekimas į Europos ekonominės bendrijos rinką.
  Plačiau...