• Konsultacijų ir pranešimų apie nelegalų darbą tel. (8 5) 213 9772

 

Konsultavimasis su visuomene   2023-01-27

Šiuo metu vykdomų ar numatomų konsultavimųsi su visuomene visuomenei ar įstaigai aktualiais klausimais nėra.