• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

Teisės aktų pažeidimai   2019-03-13

Valstybės kontrolierių sprendimai
Valstybinio audito Valstybinėje darbo inspekcijoje nustatytų teisės pažeidimų, dėl kurių būtų valstybės kontrolieriaus ir jo pavaduotojų sprendimai, nėra.

Teismo sprendimai
Teisės aktų pažeidimų, kurie Valstybinėje darbo inspekcijoje būtų konstatuoti teismų sprendimu, nėra.

Tarnybiniai nusižengimai
2018 metais buvo atlikti 4 tarnybiniai tyrimai dėl VDI valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiksmų, vykdant nustatytas funkcijas. 3 atvejais buvo pripažinta, kad buvo padaryti tarnybiniai nusižengimai, skirtos tarnybinės nuobaudos, 1 atveju buvo pripažinta, kad tarnybinių nusižengimų darbuotojai nepadarė.