• Konsultacijų ir pranešimų apie nelegalų darbą tel. (8 5) 213 9772

 

Metinės ataskaitos apie DSS būklę bei darbo įstatymų vykdymą Lietuvos Respublikos įmonėse   2024-02-26