• Konsultacijų ir pranešimų apie nelegalų darbą tel. (8 5) 213 9772

 

Viešų ir privačių interesų deklaravimas   2022-12-30

VDI valstybės tarnautojų ir darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis privalančių deklaruoti privačius interesus pareigybių sąrašas

VDI darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis privalančių deklaruoti privačius interesus pareigybių sąrašas

Už Viešų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi Valstybinėje darbo inspekcijoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kontrolę atsakingas Vidaus tyrimų ir veiklos kontrolės skyrius.
Turint klausimų, rekomendacijų, pageidavimų, susijusių su Viešų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi ir kontrolės vykdymo Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos prašome kreiptis: tel. (85) 2335694, el.p. [email protected]