• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

DUK paieška:
KategorijaKlausimaiPaieška pagal raktažodžius 
select
 
Data pager
Data pager
Puslapis 1 iš 17, viso įrašų 165
Darbo sutarties turinį, jos sudarymą ir pasibaigimą reglamentuojantys teisės aktaiKada privaloma sudaryti darbo sutartį? Kokie yra darbo santykių požymiai?darbo santykių požymiai, darbo sutartis, ar reikia sudaryti darbo sutartį, civiliniai santykiai, individuali veikla >>
Darbo teisės subjektų atstovavimą reglamentuojantys teisės aktaiAr reikia pranešti VDI apie išrinktą darbuotojų patikėtinį? Jeigu reikia, tuomet kokiu būdu tai padaryti?Patikėtinis, pranešimas, 173, 177, darbo taryba >>
Darbuotojų saugą ir sveikatą darbe reglamentuojantys teisės aktai (pagrindai)Įsigaliojus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020-12-10 įsakymui NR. V-2876 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-450 „Dėl Sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkinio aprašo, Pirmosios pagalbos rinkinio aprašo ir Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos, teikiant pirmąją medicinos pagalbą, aprašo patvirtinimo“ pakeitimo, teisės akte nebeliko kelių motorinių transporto priemonių pirmosios pagalbos rinkinių bei įmonių pirmosios pagalbos rinkinių. Kaip elgtis įmonei?
pirmosios medicinos pagalbos rinkinio aprašas, pirmoji pagalba, turniketas, skirtas stipriam (masyviam) kraujavimui galūnėse (rankose, kojose) stabdyti; vienkartinės medicininės sterilios pirštinės; vienkartinės apsauginės plėvelės >>
Viešosios konsultacijosKaip organizuoti darbo tarybos rinkimus šalyje paskelbus ekstremalią padėtį, karantiną? Ar gali būti nukelti darbo tarybos rinkimai dėl karantino?Darbo tarybos rinkimai, pasibaigė kadencija, rinkimų organizavimas, ekstremali padėtis, karantinas, 176 >>
Viešosios konsultacijosDėl naujai išrinktos darbo tarybos įgaliojimųdarbo tarybos įgaliojimai >>
Darbo teisinius santykius reglamentuojantys teisės aktaiKur kreiptis patyrus psichologinį smurtą darbe?Psichologinis smurtas, kur kreiptis >>
Darbo užmokestį reglamentuojantys teisės aktaiAr gali būti skiriamos premijos vienam darbuotojui keletą kartų, jeigu jis bus atlikęs keletą skirtingų vienkartinių užduočių, vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijos narių darbo apmokėjimo įstatymo 12 str. 1 d. 1 p.?Premija, premijos, vienkartinė biudžetinės įstaigos veiklai ypač svarbi užduotis, valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo, 12 >>
Darbo teisinius santykius reglamentuojantys teisės aktaiKaip žiniaraštyje žymėti darbuotojo laikiną nedarbingumą / prastovą?Darbo laiko apskaita, žiniaraščiai, žiniaraštis, nedarbingumas, atostogos, prastova >>
Poilsio laiką reglamentuojantys teisės aktaiKada darbuotojui sutiekiamos kūrybinės atostogos?Kūrybinės atostogos, suteikimo tvarka >>
Darbo sutarties turinį, jos sudarymą ir pasibaigimą reglamentuojantys teisės aktaiAr galima nutraukti darbo sutartį su darbuotoja, esančia vaiko priežiūros atostogose, pasibaigus sutarties terminui? terminuota darbo sutartis, vaiko priežiūros atostogos, 69, 61 >>