• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

DUK paieška:
KategorijaKlausimaiPaieška pagal raktažodžius 
select
 
Data pager
Data pager
Puslapis 1 iš 13, viso įrašų 126
Darbo sutarties turinį, jos sudarymą ir pasibaigimą reglamentuojantys teisės aktai Darbo sutartyje numatytas 3 mėnesių išbandymo terminas, darbdavio iniciatyva, norint patikrinti, ar darbuotojas tinka sulygtam darbui. Prieš kiek dienų reikia įspėti darbdavį norint nutraukti darbo sutartį darbuotojo iniciatyva išbandymo terminui nepasibaigus? išbandymo laikotarpis, darbo sutarties pasibaigimas >>
Viešosios konsultacijosDĖL VAIRUOTOJŲ DARBOvairuotojų darbo laikas, poilsio laikas, darbo laiko apskaita >>
Darbuotojų mokymą ir žinių tikrinimą darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais, darbuotojų instruktavimą reglamentuojantys teisės aktaiApmokiau darbdavio įgaliotą asmenį DSS klausimais, organizavau jo žinių tikrinimą iš DSS srities. Prašau paaiškinti, kokiu periodiškumu aš turiu tai daryti?žinių tikrinimą iš DSS srities, periodiškumu, mokymo, periodiškumą, periodiškumu, periodiškumas >>
Profesinės rizikos vertinimą reglamentuojantys teisės aktaiAr atliekant profesinės rizikos vertinimą visada yra būtini kiekybiniai rizikos veiksnių matavimai?profesinės rizikos vertinimas, kiekybiniai rizikos veiksnių matavimai, atlikti darbuotojų apklausas >>
Profesinės rizikos vertinimą reglamentuojantys teisės aktaiAr atlikus rizikos vertinimą naudojantis OiRA priemonę, gauta ataskaita atitinka Profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų 20 p. reikalavimus?naudojant OiRA priemonę, rizikos vertinimas, ataskaita, prevencinių veiksmų planas, darbo vietų rizikos stebėsena >>
Darbo užmokestį reglamentuojantys teisės aktaiAr darbas naktį gali būti kompensuojamas suteikiant kasmetines atostogas?darbas naktį, už darbą naktį kasmetinių atostogų laikas >>
Darbuotojų mokymą ir žinių tikrinimą darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais, darbuotojų instruktavimą reglamentuojantys teisės aktaiAr darbdaviams, darbdaviui atstovaujantiems asmenims, kurie Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu Nr. 20 ,,Dėl darbdavio ar jo įgalioto asmens žinių iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities privalomojo tikrinimo tvarkos ir darbdavių, kurie atleidžiami nuo darbuotojų saugos ir sveikatos srities žinių patikrinimo (atestavimo), sąrašo patvirtinimo“ buvo atleisti nuo darbuotojų saugos ir sveikatos srities žinių patikrinimo, po 2017 metų liepos 1 dienos privalu tikrintis žinias darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais Valstybinėje darbo inspekcijoje?darbdaviams, darbdaviui atstovaujantiems asmenims, žinių iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities privalomojo tikrinimo, atleidžiami, po 2017 metų liepos 1 >>
Darbuotojų saugą ir sveikatą darbe reglamentuojantys teisės aktai (pagrindai)Ar darbdavio paskirti darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai turi būti tiesiogiai pavaldūs darbdaviui ar darbdaviui atstovaujančiam asmeniui?darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai, darbdavio paskirti, tiesiogiai pavaldūs >>
Darbo teisinius santykius reglamentuojantys teisės aktaiAr darbdavys privalo darbuotojui prašant viršvalandinį darbą, darbą poilsio ar švenčių dieną, kompensuoti DK 144 str. 5 d. nustatyta tvarka?viršvalandinį darbą, darbą poilsio ar švenčių, viršvalandinio darbo laikas, kompensuoti, darbuotojo prašymu >>
Darbuotojų saugą ir sveikatą darbe reglamentuojantys teisės aktai (pagrindai)Ar darbdavys privalo užtikrinti saugą ir sveikatą asmenų, kurie atlieka visuomenei naudingą veiklą?visuomenei naudinga veikla, sauga ir sveikata, užtikrinti, naudingai veiklai, veiklą, organizatorius, rizikos veiksnių, instruktuojamas >>