• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

DUK paieška:
KategorijaKlausimaiPaieška pagal raktažodžius 
select
 
Data pager
Data pager
Puslapis 1 iš 17, viso įrašų 162
Viešosios konsultacijosDėl naujai išrinktos darbo tarybos įgaliojimųdarbo tarybos įgaliojimai >>
Darbo teisinius santykius reglamentuojantys teisės aktaiKur kreiptis patyrus psichologinį smurtą darbe?Psichologinis smurtas, kur kreiptis >>
Darbo užmokestį reglamentuojantys teisės aktaiAr gali būti skiriamos premijos vienam darbuotojui keletą kartų, jeigu jis bus atlikęs keletą skirtingų vienkartinių užduočių, vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijos narių darbo apmokėjimo įstatymo 12 str. 1 d. 1 p.?Premija, premijos, vienkartinė biudžetinės įstaigos veiklai ypač svarbi užduotis, valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo, 12 >>
Darbo teisinius santykius reglamentuojantys teisės aktaiKaip žiniaraštyje žymėti darbuotojo laikiną nedarbingumą / prastovą?Darbo laiko apskaita, žiniaraščiai, žiniaraštis, nedarbingumas, atostogos, prastova >>
Poilsio laiką reglamentuojantys teisės aktaiKada darbuotojui sutiekiamos kūrybinės atostogos?Kūrybinės atostogos, suteikimo tvarka >>
Darbo sutarties turinį, jos sudarymą ir pasibaigimą reglamentuojantys teisės aktaiAr galima nutraukti darbo sutartį su darbuotoja, esančia vaiko priežiūros atostogose, pasibaigus sutarties terminui? terminuota darbo sutartis, vaiko priežiūros atostogos, 69, 61 >>
Poilsio laiką reglamentuojantys teisės aktaiAr priklauso papildoma poilsio diena (vadinamasis „tėvadienis“ arba „mamadienis“) tą mėnesi, kai esi eilinėse atostogose ar laikinai nedarbingas ir grįžus po šio laikotarpio einamasis mėnesis dar nėra pasibaigęs?Papildoma poilsio diena, mamadienis, tėvadienis >>
Darbo sutarties turinį, jos sudarymą ir pasibaigimą reglamentuojantys teisės aktaiKokiais atvejais ir kokio dydžio ilgalaikio darbo išmoka mokama darbuotojui?Ilgalaikio darbo išmoka, darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės >>
Darbo sutarties turinį, jos sudarymą ir pasibaigimą reglamentuojantys teisės aktaiAr turi būti gautas rašytinis darbuotojo susitikimas, siekiant perkelti jį dirbti į kitą darbo funkcijos atlikimo vietą (pavyzdžiui, į kitą tame pačiame mieste esantį įmonės padalinį)?darbo sutarties keitimas, darbo vieta, 45, darbo funkcijų atlikimo vieta >>
Darbo užmokestį reglamentuojantys teisės aktaiKaip apmokami viršvalandžiai, susidarę apskaitinio laikotarpio pabaigoje (DK 115 str. 6 d.)?Darbo užmokestis, suminė darbo laiko apskaita, viršvalandžiai, apmokėjimas, 115 >>