• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

DUK paieška:
KategorijaKlausimaiPaieška pagal raktažodžius 
select
 
Data pager
Data pager
Puslapis 1 iš 21, viso įrašų 210
Darbo sutarties turinį, jos sudarymą ir pasibaigimą reglamentuojantys teisės aktaiAr biudžetinių įstaigų darbuotojai iki 2022 m. sausio 1 d. neįgiję aukštojo išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos, kai jų pareigybei yra keliami tokie reikalavimai, turi būti atleidžiami iš einamų pareigų, nemokant jiems išeitinės išmokos, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatyme?neįgiję aukštojo išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos, biudžetinių įstaigų darbuotojai, valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymas >>
Darbo užmokestį reglamentuojantys teisės aktaiAr premija ir priedas, išmokėti už ilgesnį kaip 1 mėnesio laikotarpį, turi būti įtraukti į didesnį apmokėjimą už darbą poilsio ir švenčių dienomis, viršvalandinį darbą?darbo užmokestis, premija, priedas, padidintas apmokėjimas, apskaičiavimas, švenčių, poilsio dienos, viršvalandinis darbas >>
Įdarbinimą reglamentuojantys teisės aktaiAr su juridinio asmens vienasmeniu valdymo organu – fiziniu asmeniu (toliau – juridinio asmens vadovas) privalo būti sudaryta darbo sutartis?juridinio asmens vienasmenis valdymo organas, vadovas, darbo sutartis, sudarymas >>
Darbo laiką reglamentuojantys teisės aktaiKaip skaičiuojami atostoginiai, jeigu pasikeitė darbuotojo darbo laiko norma?Vidutinis darbo užmokestis, keitėsi darbo laiko norma, skaičiavimas, atostoginiai, kasmetinės atostogos >>
Darbo laiką reglamentuojantys teisės aktaiJei darbuotojai raštu išreiškia norą dirbti viršvalandinį darbą, ar galima vidinėje tvarkoje (pavyzdžiui, darbo apmokėjimo sistemoje) apsirašyti, kad per metus maksimali viršvalandžių trukmė yra daugiau nei 180 val., tačiau leidžiama dirbti tik atsižvelgiant į maksimalius darbo laiko ir minimalius poilsio laiko reikalavimus? Ar ši galimybė yra tik kolektyvinės sutarties galiojimo atvejuviršvalandžiai, viršvalandžių trukmė per metus, 180, viršvalandinis darbas >>
Darbo užmokestį reglamentuojantys teisės aktaiAr darbdavys privalo mokėti už pirmas 2 darbuotojo nedarbingumo dienas, jeigu taip, tai kiek ir kada turi būti išmokama ši išmoka? Jeigu darbuotojas dirba pas kelis darbdavius ir suserga, kas turi mokėti už pirmas 2 nedarbingumo dienas?laikinasis nedarbingumas, apmokėjimas, už pirmas dvi dienas, sirgti, biuletenis >>
Poilsio laiką reglamentuojantys teisės aktaiAr darbuotojas atostogų vaikui prižiūrėti laikotarpiu kaupia kasmetines atostogas darbovietėje?kasmetinės atostogos, kaupimas, atostogos vaikui prižiūrėti, vaiko peržiūra >>
Darbo teisinius santykius reglamentuojantys teisės aktaiDėl vidutinio darbdavio ir darbovietės skaičiaus nustatymovidutinis darbdavio ir darbovietės skaičiaus nustatymas >>
Darbo užmokestį reglamentuojantys teisės aktaiAr darbuotojams galima grynaisiais pinigais mokėti avansą, kompensaciją už darbą, atliekamą lauko sąlygomis arba kuris yra kilnojamojo pobūdžio, arba susijęs su kelionėmis ar važiavimu, taip pat kompensaciją už nepanaudotas atostogų dienas ar susitarimą dėl nekonkuravimo, ar kitą darbuotojui priklausančią kompensaciją?Darbo užmokestis, grynieji pinigai, 139, darbuotojo mokėjimo sąskaita >>
Darbo teisės subjektų atstovavimą reglamentuojantys teisės aktaiKaip yra finansuojama darbo tarybos veikla? Ar laikas, kurį darbo tarybos nariai skiria darbo tarybos veiklai, yra papildomai apmokamas?darbo taryba, darbo tarybos veikla, darbo tarybos narių garantijos >>