• Konsultacijų ir pranešimų apie nelegalų darbą tel. (8 5) 213 9772

 

Nelaimingų atsitikimų darbe pagrindinių rodiklių analizė pagal ekonominių veiklų sektorius   2022-06-22

VDI vadovo laiškai įmonių vadovams: apžvalgos ir pasiūlymai saugesnių darbo vietų užtikrinimui, reaguojant į nelaimingų atsitikimų darbe aplinkybes, priežastis bei darbuotojų saugos ir sveikatos pažeidimus

Statybų sektorius:

Miškininkystės sektorius:

Žemės ūkis:

Visi ekonominių veiklų sektoriai:

Bendras NA puslapis