• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo metodinės rekomendacijos   2016-09-02

Atmintinė tiriant įvykius darbe, dėl kurių buvo nesunkiai pakenkta darbuotojo sveikatai, ir nelaimingus atsitikimus pakeliui į darbą ar iš darbo

Įvykių darbe, įvykusių už Lietuvos Respublikos ribų, tyrimas. Metodinė rekomendacija.

Įvykių darbe, įvykusių dėl daiktų, ruošinių, krovinių, pjaunamų medžių virtimo arba kritimo iš aukščio, tyrimo metodinės rekomendacijos.
Nelaimingo atsitikimo darbe, įvykusio dėl krovinio nukritimo, N-1 formos akto pildymo pavyzdys.

Įvykių darbe, įvykusių dėl darbuotojo griuvimo, tyrimas. Metodinė rekomendacija.
NA, įvykusio dėl darbuotojo griuvimo, akto pildymo pavyzdys.

Nelaimingų atsitikimų darbe (kritimas iš aukščio) tyrimas. Metodinė rekomendacija.
NA, įvykusio dėl darbuotojo kritimo iš aukščio, akto pildymo pavyzdys.

Įvykių darbe, kai darbuotojas patiria žalą sveikatai dėl pastato griūties, sprogimo arba elektros srovės poveikio, tyrimo metodinės rekomendacijos
NA, įvykusio dėl pastato griūties, sprogimo, akto pildymo pavyzdys.

Nelaimingų atsitikimų darbe (dėl veikiančių įrenginių) tyrimas. Metodinė rekomendacija.
NA, įvykusio dėl veikiančių įrenginių poveikio, akto pildymo pavyzdys.

Įvykių darbe, įvykusių dėl darbuotojo patirto smurto darbe, tyrimo metodinės rekomendacijos
NA, įvykusio dėl smurto, akto pildymo pavyzdys.

Įvykių darbe, nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ar iš darbo, įvykusių eismo įvykių metu, tyrimas. Metodinė rekomendacija.
Įvykio darbe, įvykusio eismo įvykio metu, N-1 formos akto pildymo pavyzdys.
Nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą ar iš darbo, įvykusio eismo įvykio metu, N-2 formos akto pildymo pavyzdys.

Bendras NA puslapis