• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

Nelaimingų atsitikimų darbe statistika   2018-02-12

Mirtinų ir sunkių nelaimingų atsitikimų darbe pasiskirstymas pagal įmonių ekonominės veiklos rūšis 2015 – 2018 metais
Mirtinų ir sunkių nelaimingų atsitikimų darbe pasiskirstymas pagal atliekamus darbus 2015 – 2018 metais

Mirtinų ir sunkių nelaimingų atsitikimų darbe pasiskirstymas pagal įmonių ekonominės veiklos rūšis 2013 – 2016 metais
Mirtinų ir sunkių nelaimingų atsitikimų darbe pasiskirstymas pagal atliekamus darbus 2013 – 2016 metais

Mirtinų ir sunkių nelaimingų atsitikimų darbe pasiskirstymas pagal įmonių ekonominės veiklos rūšis 2012 – 2015 metais
Mirtinų ir sunkių nelaimingų atsitikimų darbe pasiskirstymas pagal atliekamus darbus 2012 – 2015 metais

Mirtinų ir sunkių nelaimingų atsitikimų darbe pasiskirstymas pagal įmonių ekonominės veiklos rūšis 2011 – 2014 metais
Mirtinų ir sunkių nelaimingų atsitikimų darbe pasiskirstymas pagal atliekamus darbus 2011 – 2014 metais

Mirtinų ir sunkių nelaimingų atsitikimų darbe pasiskirstymas pagal įmonių ekonominės veiklos rūšis 2010 – 2013 metais
Mirtinų ir sunkių nelaimingų atsitikimų darbe pasiskirstymas pagal atliekamus darbus 2010 – 2013 metais

Darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai, sąlygoję sunkius ir mirtinus nelaimingus atsitikimus darbe per 2016 metų pirmą pusmetį (2016-07-07 duomenimis)
Darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai, sąlygojantys sunkius ir mirtinus nelaimingus atsitikimus darbe (2016-01-08 duomenimis)

Palyginamieji duomenys apie įvykusius mirtinus ir sunkius nelaimingus atsitikimus darbe 2013 - 2016 metais


Informacija apie nelaimingus atsitikimus darbe, įvykusius per 2017 metų I pusmetį (2017-07-03 duomenimis)

Informacija apie nelaimingus atsitikimus darbe, įvykusius 2016 metais (2017-01-10 d. duomenimis)
Informacija apie nelaimingus atsitikimus darbe, įvykusius per 2016 m. 9 mėnesius (2016-10-03 duomenimis)
Informacija apie nelaimingus atsitikimus darbe, įvykusius 2016 metais (2016-07-05 duomenimis)
Informacija apie nelaimingus atsitikimus darbe, įvykusius 2015 metais (2016-01-13 duomenimis)
Nelaimingų atsitikimų darbe 2015 m. analizė (2008–2015 metų periodo kontekste)

Informacija apie profesines ligas, nustatytas per 2017 metų 9 mėnesius.
Informacija apie profesines ligas, nustatytas 2016 metais
Informacija apie profesines ligas, nustatytas 2015 metais


Sąrašas įmonių, kuriose 2017 metų sausio–birželio mėnesiais žuvo ar buvo sunkiai sužaloti darbe neblaivūs darbuotojai.
Sąrašai įmonių, kuriose 2016 metais traumas darbe patyrė neblaivūs darbuotojai
Sąrašai įmonių, kuriose 2015 metais traumas darbe patyrė neblaivūs darbuotojai
Sąrašai įmonių, kuriose 2014 metais traumas darbe patyrė neblaivūs darbuotojai.
Sąrašai įmonių, kuriose 2013 metais traumas darbe patyrė neblaivūs darbuotojai.
Sąrašai įmonių, kuriose 2008 - 2012 metais traumas darbe patyrė neblaivūs darbuotojai.

Bendras NA puslapis