• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

Nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų tyrimas   2016-09-06

VDI vaizdo klipas. Traumų darbe pasekmės: mokantis branginti savo ir kito gyvybę bei sveikatą darbe.


TEISĖS AKTAI, reglamentuojantys nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų tyrimą

Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. 1118 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 3 d. nutarimo Nr.913 redakcija).

Įvykių darbe ir nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ir iš darbo pildymo metodiniai nurodymai, patvirtinti Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. V-416.
Dėl įvykių darbe ir nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ir iš darbo pildymo metodinių nurodymų, patvirtintų Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 09 22 įsakymu Nr. V-416, pakeitimo (2015 01 20)
Dėl įvykių darbe ir nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ir iš darbo pildymo metodinių nurodymų, patvirtintų Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 09 22 įsakymu Nr. V-416, pakeitimo (2016 10 11)
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. V-416 „Dėl Įvykių darbe ir nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ir iš darbo pildymo metodinių nurodymų patvirtinimo“ pakeitimo (2018 02 09)

Pranešimo apie įvykį darbe forma.
Nelaimingo atsitikimo darbe aktas. Forma N-1.
Nelaimingo atsitikimo pakeliui į/iš darbo aktas. Forma N-2.

Profesinių ligų tyrimo ir apskaitos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 487 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 3 d. nutarimo Nr. 881 redakcija).


TEISĖS AKTAS, reglamentuojantis nelaimingų atsitikimų darbe statistinės informacijos rengimo, analizės, sklaidos metodiką

Nelaimingų atsitikimų darbe, nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ar iš darbo statistinės informacijos rengimo, analizės, sklaidos ir rodiklių revizijų atlikimo tvarkos metodika,patvirtinta Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2016 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. EV-229.

Bendras NA puslapis