• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

Nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų tyrimas   2020-11-19


TEISĖS AKTAI, reglamentuojantys nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų tyrimą

Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. 1118 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 3 d. nutarimo Nr. 913 redakcija).

Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. 1118 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. balandžio 15 d. nutarimo Nr. 377 redakcija, įsigalioja nuo 2021-01-01).

Įvykių darbe ir nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ir iš darbo pildymo metodiniai nurodymai, patvirtinti Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. V-416.

Pranešimo apie įvykį darbe forma.
Nelaimingo atsitikimo darbe aktas. Forma N-1. (nuo 2021 m. sausio 1 d.)
Nelaimingo atsitikimo pakeliui į/iš darbo aktas. Forma N-2. (nuo 2021 m. sausio 1 d.)

Profesinių ligų tyrimo ir apskaitos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 487 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 3 d. nutarimo Nr. 881 redakcija).


TEISĖS AKTAS, reglamentuojantis nelaimingų atsitikimų darbe statistinės informacijos rengimo, analizės, sklaidos metodiką

Nelaimingų atsitikimų darbe, nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ar iš darbo statistinės informacijos rengimo, analizės, sklaidos ir rodiklių revizijų atlikimo tvarkos metodika,patvirtinta Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2016 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. EV-229.


Bendras NA puslapis