• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

DSS teisės aktų paieška:
Teisės akto kategorijaInstitucijaTeisės akto pavadinimasPaieška pagal raktažodžiusDokumento dataDok. Nr.Seimo DBSuvestinė redakcija
select
select
    
Data pager
Data pager
Puslapis 1 iš 51, viso įrašų 508
Potencialiai pavojingų įrenginių naudojimą ir priežiūrą reglamentuojantys teisės aktaiVyriausiasis valstybinis darbo inspektoriusĮsakymas "Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2010 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-419 "Dėl Licencijuojamos potencialiai pavojingų įrenginių nuolatinės priežiūros veiklos sąlygų laikymosi kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimopavojingi įrenginiai; nuolatinė priežiūra; laikymosi kontrolė; priežiūra; portencialiai pavojingi įrenginiai2017-03-31V-115 >> >>>
Statybą reglamentuojantys teisės aktaiVyriausiasis valstybinis darbo inspektoriusDėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. V-25 "Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos darbo inspektorių dalyvavimo statybos užbaigimo procedūroje tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimostatybos užbaigimas; inspektorius; užbaigimo aktas; užsakovas; savininkas; infostatyba; statinių tikrinimo tvarka; įrengtos darbo vietos; statinio projektas; projektiniai sprendiniai 2017-03-02V-79 >> >>>
Darbo laiką reglamentuojantys teisės aktaiSocialinės apsaugos ir darbo ministrasĮsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. A1-687 „Dėl Metinių darbo dienų koeficientų ir metinių vidutinio mėnesio darbo dienų ir valandų skaičių 2017 metais patvirtinimo“ pakeitimo" darbo diena; metinis koeficientas; 5 darbo dienų savaitė; 6 darbo dienų savaitė2017-01-02A1-2 >> >>>
Statybos techniniai reglamentaiAplinkos ministrasĮsakymas "Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka" patvirtinimo"statinių techninė priežiūra; statinių techninis prižiūrėtojas; statinių techninės priežiūros dokumentų formos2016-12-30D1-971 >> >>>
Profesinių ligų tyrimą ir prevenciją reglamentuojantys teisės aktaiSveikatos apsaugos ministrasĮsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. V-180 „Dėl Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos patvirtinimo“ pakeitimoekspertas; darbo medicina; komisija; sveikatos apsauga2016-12-29V-1511 >> >>>
Darbo teisinius santykius reglamentuojantys teisės aktaiVyriausiasis valstybinis darbo inspektoriusĮsakymas "Dėl Įrodinėjimo, kad sumos, nuo kurių priskaičiuotos draudžiamosios pajamos, asmeniui yra apskaičiuotos už darbo funkcijų vykdymą, tvarkos aprašo" patvirtinimosuma; pajamos; funkcijos; įrodinėjimas; draudžiamosios pajamos2016-12-29Ev-418 >> >>>
Kiti darbuotojų saugą reglamentuojantys teisės aktaiVyriausybėNutarimas "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 30 d. nutarimo Nr. 387 "Dėl Sprogmenų gamybos, prekybos ir naudojimo licencijavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo"sprogmenys; sprogmenų gamyba; sprogmenų prekyba; licencijavimas; sprogmenų naudojimas; licencija; Ginklų fondas2016-12-281271 >> >>>
Darbo įstatymų laikymosi kontrolę, darbo teisių įgyvendinimą ir gynimą reglamentuojantys teisės aktaiVyriausiasis valstybinis darbo inspektoriusĮsakymas „Dėl darbdavio dokumentų laikino paėmimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ VDI; darbo reglamentas; laikinas dokumentų paėmimas2016-12-22EV-408 >> >>>
Lengvatas ir garantijas reglamentuojantys teisės aktaiValstybinio socialinio draudimo fondo tarybos direktoriusNutarimas „Dėl Draudėjų priskyrimo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifų grupei“ nelaimingas atsitikimas darbe; profesinė liga; draudėjas; socialinis draudimas; socialinio draudimo įmokos tarifų grupės2016-12-22DO-2-17 >> >>>
Avarijų tyrimą ir prevenciją reglamentuojantys teisės aktaiPriešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriusĮsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos pavojingųjų objektų, kuriuose pavojingųjų medžiagų kiekiai taikant žemesniojo ar aukštesniojo lygio reikalavimus prilygsta nustatytiesiems kvalifikaciniams kiekiams ar juos viršija, planinių patikrinimų 2017 metais grafiko" patvirtinimo pavojingas objektas; pavojingų objektų tikrinimo grafikas; pavojinga medžiaga; pavojingų medžiagų kiekiai2016-12-161-428 >> >>>