• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

DSS teisės aktų paieška:
Teisės akto kategorijaInstitucijaTeisės akto pavadinimasPaieška pagal raktažodžiusDokumento dataDok. Nr.Seimo DBSuvestinė redakcija
select
select
    
Data pager
Data pager
Puslapis 1 iš 51, viso įrašų 504
Neblaivumo prevenciją reglamentuojantys teisės aktaiVyriausybėNutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 452 " Dėl Transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo taisyklių patvirtinimo ir leidžiamos etilo alkoholio koncentracijos darbo metu nustatymo“ pakeitimo"alkoholis; alkoholio žala; neblaivus asmuo; alkoholis darbe; apsvaigęs asmuo; vairuotojas; transporto priemonė 2017-06-07425 >> >>>
Darbuotojų mokymą ir instruktavimą reglamentuojantys teisės aktaiSocialinės apsaugos ir darbo ministrasĮsakymas „Dėl Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“atestavimas; darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas; priežiūros meistras; mokymas; formalusis mokymas; kvalifikacijos tobulinimas2017-06-05A1-276 >> >>>
Darbuotojų saugą ir sveikatą darbe reglamentuojantys teisės aktai (pagrindai)Sveikatos apsaugos ministrasĮsakymas "Dėl Veiklos, susijusios su nuodingosiomis medžiagomis, patalpų ir vietų reikalavimų" patvirtinimonuodinga medžiaga, cheminė medžiaga, patalpa, vieta, profesinio poveikio ribiniai dydžiai, 2017-06-02V-645 >> >>>
Darbuotojų saugą ir sveikatą darbe reglamentuojantys teisės aktai (pagrindai)Socialinės apsaugos ir darbo ministrasĮsakymas "Dėl Nacionalinio darbuotojų saugos ir sveikatos 2017-2021 metų veiksmų plano patvirtinimo"DSS planas, priemonės, darbuotojai, darbo aplinka, OiRA, veiksmai, valstybės biudžeto lėšos2017-05-22A1-256/V-584 >> >>>
Darbo sutarčių rūšis reglamentuojantys teisės aktaiSocialinės apsaugos ir darbo ministras Įsakymas "Dėl Leidimų dirbti sezoninį darbą užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo ir sezoninių darbų sąrašo patvirtinimo"užsieniečiai; leidimas dirbti, sezoninis darbas; sezoninių darbų sąrašas; darbuotojas užsienietis; darbo leidimas2017-05-15A1-253 >> >>>
Potencialiai pavojingų įrenginių naudojimą ir priežiūrą reglamentuojantys teisės aktaiVyriausiasis valstybinis darbo inspektoriusĮsakymas "Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2010 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-419 "Dėl Licencijuojamos potencialiai pavojingų įrenginių nuolatinės priežiūros veiklos sąlygų laikymosi kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimopavojingi įrenginiai; nuolatinė priežiūra; laikymosi kontrolė; priežiūra; portencialiai pavojingi įrenginiai2017-03-31V-115 >> >>>
Darbo įstatymų laikymosi kontrolę, darbo teisių įgyvendinimą ir gynimą reglamentuojantys teisės aktaiVyriausiasis valstybinis darbo inspektoriusĮsakymas "Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2016 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. EV-59 " Dėl Asmenų prašymų ir skundų priėmimo pasibaigus Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo ministerijos darbo dienos laikui tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo"darbo laikas; darbo inspekcija; prašymai; skundai; priėmimas; darbo dienos laikas2017-03-27V-110 >> >>>
Darbuotojų saugą ir sveikatą darbe reglamentuojantys teisės aktai (pagrindai)VyriausybėNutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano“ patvirtinimoveiklos prioritetai; administracinė našta; ekonomikos augimas; vyriausybė2017-03-13167 >> >>>
Statybą reglamentuojantys teisės aktaiVyriausiasis valstybinis darbo inspektoriusDėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. V-25 "Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos darbo inspektorių dalyvavimo statybos užbaigimo procedūroje tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimostatybos užbaigimas; inspektorius; užbaigimo aktas; užsakovas; savininkas; infostatyba; statinių tikrinimo tvarka; įrengtos darbo vietos; statinio projektas; projektiniai sprendiniai 2017-03-02V-79 >> >>>
Techniniai reglamentaiStandartizacijos departamento direktoriusĮsakymas "Dėl Darniųjų standartų sąrašo skelbimo teisės aktų registre" standartas; standartų sąrašas; darnusis standartas2017-02-24V-21 >> >>>