• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Viešų ir privačių interesų deklaravimas   2019-09-09

VDI valstybės tarnautojų ir darbuotojų privalančių deklaruoti privačius interesus sąrašas

Už Viešų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi Valstybinėje darbo inspekcijoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kontrolę atsakingas Vidaus tyrimų ir veiklos kontrolės skyrius.
Turint klausimų, rekomendacijų, pageidavimų, susijusių su Viešų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi ir kontrolės vykdymo Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos prašome kreiptis: tel. (85) 2335694, el.p. [email protected]