• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

DUK paieška:
KategorijaKlausimaiPaieška pagal raktažodžius 
select
 
Data pager
Data pager
Puslapis 1 iš 31, viso įrašų 301
Darbuotojų mokymą ir instruktavimą reglamentuojantys teisės aktaiApmokiau darbdavio įgaliotą asmenį DSS klausimais, organizavau jo žinių tikrinimą iš DSS srities. Prašau paaiškinti, kokiu periodiškumu aš turiu tai daryti? DSS, žinios, periodiškumas, tikrinimas >>
Profesinės rizikos vertinimą reglamentuojantys teisės aktaiAr atliekant profesinės rizikos vertinimą visada yra būtini kiekybiniai rizikos veiksnių matavimai? profesinės rizikos vertinimas, matavimas. matavimai, keikybinis, kiekybiniai >>
Profesinės rizikos vertinimą reglamentuojantys teisės aktaiAr atlikus rizikos vertinimą naudojantis OiRA priemonę, gauta ataskaita atitinka Profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų 20 p. reikalavimus? profesinės rizikos vertinimas, OiRA priemonė, ataskaita >>
Poilsio laiką reglamentuojantys teisės aktaiAr bus užtikrinama garantija pasinaudoti visomis sukauptomis kasmetinėmis atostogomis po 2015 m. gruodžio 1 d.?piniginė kompensacija, nepanaudotos kasmetinės atostogos, ne daugiau kaip už trejų metų atostogas >>
Darbuotojų mokymą ir instruktavimą reglamentuojantys teisės aktaiAr būtina tikrinti įstaigos, organizacijos ar kitos organizacinės struktūros vadovo žinias iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities, jei darbo sutarčių klausimą jis yra perleidęs kitam asmeniui?vadovo atestavimas, įgaliojimų perleidimas, darbuotojų sauga ir sveikata >>
Darbuotojų saugą ir sveikatą darbe reglamentuojantys teisės aktai (pagrindai)Ar darbdavio paskirti darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai turi būti tiesiogiai pavaldūs darbdaviui ar darbdaviui atstovaujančiam asmeniui?darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai. >>
Darbo sutarties turinį, jos sudarymą ir pasibaigimą reglamentuojantys teisės aktaiAr darbdavys – biudžetinė įstaiga turi man išmokėti išeitines išmokas, kai mane atleidžia dėl to, kad naikinama mano pareigybė, nors lieku dirbti kitoje biudžetinėje įstaigoje antraeilėse pareigose? darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva, biudžetinė įstaiga, išeitinės išmokos, antraeilės pareigos >>
Poilsio laiką reglamentuojantys teisės aktaiAr darbdavys gali atšaukti darbuotoją iš tėvystės/vaiko priežiūros atostogų?atšaukti iš atostogų, atšaukimas, tėvystės atostogos, vaiko priežiūros atostogos, kasmetinės atostogos >>
Darbo teisinius santykius reglamentuojantys teisės aktaiAr darbdavys nepažeidžia darbuotojo teisių įrengdamas darbovietėje vaizdo kameras?vaizdo stebėjimas darbuotojo darbo vietoje, vaizdo duomenų tvarkymas, apribojimai >>
Darbo užmokestį reglamentuojantys teisės aktaiAr darbdavys privalo mokėti darbuotojui už darbo dieną, jei jis neatvyko į darbą dėl to, kad kaip nukentėjęs asmuo visą dieną praleido policijos komisariate? darbo užmokestis, neatvyko į darbą, pakviestas į policiją >>