• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

Laikinojo įdarbinimo įmonės   2017-01-27

     2011 m. gegužės 19 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones įstatymas Nr. XI-1379 (Žin., 2011, Nr.69-3287), pagal kurį, laikinojo įdarbinimo įmonės turi teikti Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai informaciją apie pradėtą vykdyti įdarbinimą per laikinojo įdarbinimo įmones ir laikinųjų darbuotojų skaičių.
     Įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones ir laikinųjų darbuotojų skaičių pateikimo Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos teritoriniams skyriams tvarka yra numatyta Informacijos apie pradėtą vykdyti įdarbinimą per laikinojo įdarbinimo įmones ir laikinųjų darbuotojų skaičių teikimo Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai tvarkos apraše, patvirtiname 2011 m. gruodžio 2 d. Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymu Nr. V-298 ( Žin., 2011, Nr.149-7023).

      Laikinojo įdarbinimo įmonės

      Informacija apie laikinųjų darbuotojų įdarbinimą 2016 m. II pusm.

      Informacija apie laikinųjų darbuotojų įdarbinimą 2016 m. I pusm.

      Informacija apie laikinųjų darbuotojų įdarbinimą 2015 m. II pusm.

      Informacija apie laikinųjų darbuotojų įdarbinimą 2015 m. I pusm.

      Informacija apie laikinųjų darbuotojų įdarbinimą 2014 m. II pusm.

      Informacija apie laikinųjų darbuotojų įdarbinimą 2014 m. I pusm.