• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis   2017-05-12

Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos
valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis
(pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir kvalifikacinę klasę)
eurais neatskaičius mokesčius

Pareigybės pavadinimas

2016 m.

2017 m. II KETV.

Darbuotojų
skaičius

Atlyginimas

Darbuotojų
skaičius

Atlyginimas

Įstaigos vadovas

1

2112

1

1972

Įstaigos vadovo pavaduotojas

2

2002

3

1722

Skyriaus vedėjas

18

1609

20

1663

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

14

1144

11

1246

Vyriausiasis specialistas

147

1057

144

1072

Vyresnysis specialistas

11

764

10

894

 

Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis
(pareiginė alga, priedai bei priemokos)
eurais neatskaičius mokesčius

Pareigybės pavadinimas

2016 m.

2017 m. I KETV.

Darbuotojų
skaičius

Atlyginimas

Darbuotojų
skaičius

Atlyginimas

Skyriaus vedėjas

2

1087

2

1118

Vyriausiasis specialistas

45

742

50

721

Vyresnysis specialistas

20

653

8

610

Specialistas

5

451

4

453

Kvalifikuoti darbuotojai

-

-

15

596

Darbininkas

27

485

20

510


2016 m. 5 valstybės tarnautojams išmokėti pareiginės algos dydžio vienkartiniai priedai - 4502,25 eur.,
122 darbuotojams išmokėta 27492,53 eur. vienkartinės piniginės išmokos, atlikus ypatingos svarbos užduotį.