• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Darbo užmokestis   2022-07-18

Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos
valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis
(pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir priemokos)
eurais neatskaičius mokesčius

Pareigybės pavadinimas

2021 m.

2022 m. II KETV.

Darbuotojų
skaičius

Atlyginimas

Darbuotojų
skaičius

Atlyginimas

Įstaigos vadovas

1

3961

1

4308

Įstaigos vadovo pavaduotojas

1

3842

1

3951

Kancleris

1

2894

1

3262

Patarėjas

18

2198

18

2586

Skyriaus vedėjas

13

2977

13

3343

Vyriausiasis specialistas

154

2078

158

2392

Vyresnysis specialistas

1

1726

2

1615

 

Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis
(pareiginės algos pastovioji dalis, pareiginės algos kintamoji  dalis ir priemokos)
eurais neatskaičius mokesčius

Pareigybės pavadinimas

2021 m.

2022 m. IIKETV.

Darbuotojų
skaičius

Atlyginimas

Darbuotojų
skaičius

Atlyginimas

Specialistai

74

1627

80

1800

Kvalifikuoti darbuotojai

2

1239

2

1353

  
              2021 m.  darbuotojams išmokėta 70300 eur  premijų,  46807,65 eur vienkartinių piniginių išmokų.