• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis   2017-05-12

Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos
valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis
(pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir kvalifikacinę klasę)
eurais neatskaičius mokesčius

Pareigybės pavadinimas

2016 m.

2017 m. I KETV.

Darbuotojų
skaičius

Atlyginimas

Darbuotojų
skaičius

Atlyginimas

Įstaigos vadovas

1

2112

1

1972

Įstaigos vadovo pavaduotojas

2

2002

2

1567

Skyriaus vedėjas

18

1609

19

1590

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

14

1144

13

1254

Vyriausiasis specialistas

147

1057

142

1056

Vyresnysis specialistas

11

764

11

898

 

Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis
(pareiginė alga, priedai bei priemokos)
eurais neatskaičius mokesčius

Pareigybės pavadinimas

2016 m.

2017 m. I KETV.

Darbuotojų
skaičius

Atlyginimas

Darbuotojų
skaičius

Atlyginimas

Skyriaus vedėjas

2

1087

2

1118

Vyriausiasis specialistas

45

742

45

763

Vyresnysis specialistas

20

653

12

672

Specialistas

5

451

4

484

Kvalifikuoti darbuotojai

-

-

14

615

Darbininkas

27

485

17

535


2016 m. 5 valstybės tarnautojams išmokėti pareiginės algos dydžio vienkartiniai priedai - 4502,25 eur.,
122 darbuotojams išmokėta 27492,53 eur. vienkartinės piniginės išmokos, atlikus ypatingos svarbos užduotį.