• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Komisijos ir darbo grupės


EK Vyresniųjų darbo inspektorių komitetas (1)
ES Tarybos Socialinių klausimų grupė (1)
Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) darbo grupė (REF-5) (1) (1)
Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros Lietuvos ryšių punktas (1)
Eurostato NA darbe statistikos darbo grupė (1)
Inf. sist. tobulinimo (darb. komandiravimo paslaugų teikimo sist.) darbo grupė (1)
VDIK „Keitimosi informacija tinklas“ (2)
VDIK „Mašinų saugos“ darbo grupė (1)
VDIK „Teisės aktų įgyvendinimo“ darbo grupė (1)
Apskričių teritorinių ir savivaldybių darbuotojų saugos ir sveikatos komisija (11)
Darbo grupė dėl šešėlinės ekonomikos reiškinių darbo rinkoje mažinimo (2)
ES Vidaus reikalų darbo grupės civilinės saugos pogrupis (2)
Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) REACH informacinis portalas RIPE (2)
Kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisija (1)
Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos darbe komisija (1)
Lietuvos statistikos departamento atstovavimas tarptautinėje Europos statistikos praktikos kodekso grupėje (1)
LR SAM atstovų dėl darbuotojų saugos ir sveikatos darbe komisija (1)
LR SAM Centrinė darbo medicinos ekspertų komisija (1)
Prieiga prie Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinės sistemos LINESIS (15)
Prieiga prie Ūkio ministerijos valdomos Naštos duomenų bazės (4)
SADM ekstremalių situacijų operacijų centras (1)
Tarpinstitucinė ES reglamentų Nr. 1907/2006 ir Nr. 1272/2008 reikalavimų vykdymo koordinavimo grupė (2)
Trišalė DSS komisija respublikoje (1)