• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

 

 

Šeima ir darbas

Darbdaviams

Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas, garantijos darbuotojams ir kt.

Darbuotojams

Darbuotojų teisės, tėvystės atostogos ir kt.

 

Geroji praktika

Darbo ir šeimyninių įsipareigojimų derinimas įmonėje ir kt.

Vaikų priežiūros zonos valstybės ir savivaldybių institucijose

SADM analizė ir rekomendacijos
VDI analizė ir rekomendacijos