• Konsultacijų ir pranešimų apie nelegalų darbą tel. (8 5) 213 9772

 

 

 

Šeima ir darbas

Darbdaviams

Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas, garantijos darbuotojams ir kt.

Darbuotojams

Darbuotojų teisės, tėvystės atostogos ir kt.

 

Geroji praktika

Darbo ir šeimyninių įsipareigojimų derinimas įmonėje ir kt.