• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

18

Panevėžio teritorinis skyrius

 

Panevėžio teritorinis skyrius (darbuotojai: 21) Respublikos g. 38, LT-35173 Panevėžys, (8 45) 430 195, panevezys@vdi.lt  

Skyriaus darbuotojai

Vardas, pavardė
Vardas, pavardė
Telefonas
Telefonas
E. paštas
E. paštas
Pareigos
Pareigos
Metinės užduotys
Metinės užduotys
Dienos statusas
Dienos statusas
Sniegina Povilonienė (8 45) 43 95 48 sniegina.poviloniene@vdi.lt skyriaus vedėja - vyriausioji darbo inspektorė Užduotys dirba
Vaidas Pauliukas (8 45) 43 58 79 vaidas.pauliukas@vdi.lt Patarėjas - vyriausiasis darbo inspektorius Užduotys dirba
Sigitas Mikučionis (8 389) 61 225 sigitas.mikucionis@vdi.lt Patarėjas - vyriausiasis darbo inspektorius Užduotys dirba
Stanislovas Barauskas (8 45) 43 63 91 stanislovas.barauskas@vdi.lt vyriausiasis darbo inspektorius Užduotys dirba
Aloyzas Misiūnas (8 45) 43 63 91 aloyzas.misiunas@vdi.lt vyriausiasis darbo inspektorius Užduotys atostogauja
Sigitas Bedalis (8 45) 43 66 91 sigitas.bedalis@vdi.lt vyriausiasis darbo inspektorius atostogauja
Almantas Blažys (8 45) 83 27 43 almantas.blazys@vdi.lt vyriausiasis darbo inspektorius Užduotys dirba
Donatas Jasiukėnas (8 45) 43 02 40 donatas.jasiukenas@vdi.lt vyriausiasis darbo inspektorius dirba
Eugenija Čerkesaitė (8 45) 43 02 40 eugenija.cerkesaite@vdi.lt vyriausioji darbo inspektorė Užduotys atostogauja
Domas Rinkūnas (8 45) 43 66 91 domas.rinkunas@vdi.lt vyriausiasis darbo inspektorius Užduotys dirba
Rimas Truncė (8 45) 43 95 48 rimas.trunce@vdi.lt vyriausiasis darbo inspektorius Užduotys dirba
Elinga Stankūnienė (8 45) 43 66 91 elinga.stankuniene@vdi.lt vyriausioji darbo inspektorė Užduotys dirba
Sigitas Kilas (8 386) 74 660 sigitas.kilas@vdi.lt vyriausiasis darbo inspektorius Užduotys dirba
Bronius Stankūnas (8 389) 50 300 bronius.stankunas@vdi.lt vyriausiasis darbo inspektorius Užduotys dirba
Donatas Danilevičius (8 389) 61 224 donatas.danilevicius@vdi.lt vyriausiasis darbo inspektorius Užduotys dirba
Kęstutis Udras (8 389) 61 167 kestutis.udras@vdi.lt vyriausiasis darbo inspektorius Užduotys dirba
Artūras Kliukas (8 389) 61 227 arturas.kliukas@vdi.lt vyriausiasis darbo inspektorius Užduotys dirba
Asta Ruplėnienė (8 389) 61 228 asta.rupleniene@vdi.lt vyriausioji darbo inspektorė Užduotys atostogauja
Edita Grigaliūnienė (8 45) 43 01 95 panevezys@vdi.lt vyriausioji specialistė atostogauja
Sonata Cicilionienė 8 45 430195 sonata.cicilioniene@vdi.lt vyriausioji specialistė dirba
Valda Bičiūnienė (8 389) 61 226 valda.biciuniene@vdi.lt vyresnioji specialistė atostogauja