• Konsultacijų ir pranešimų apie nelegalų darbą tel. (8 5) 213 9772

 

 

Ernesta Sutkuvienė


VALSTYBINĖS DARBO INSPEKCIJOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ŠIAULIŲ TERITORINIO SKYRIAUS VYRIAUSIASIS DARBO INSPEKTORIUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I SKYRIUS PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo. 2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui. II SKYRIUS VEIKLOS SRITIS 3. Pagrindinė veiklos sritis: 3.1. priežiūra ir kontrolė. 4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys): 4.1. stebėsena ir analizė; 4.2. administracinių paslaugų teikimas. III SKYRIUS PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA 5. Pagrindinės veiklos srities specializacija: 5.1. Darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo teisės priežiūra ir kontrolė ūkio subjektuose. 6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija: 6.1. Stebėsena ir analizė darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo teisės srityse; 6.2. Konsultavimas darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo teisės klausimais. IV SKYRIUS FUNKCIJOS 7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais. 8. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą. 9. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą. 10. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą. 11. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais. 12. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą. 13. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą. 14. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais. 15. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais. 16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus. V SKYRIUS SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 17. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai: 17.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 17.2. studijų kryptis – saugos inžinerija (arba); 17.3. studijų kryptis – mechanikos inžinerija (arba); 17.4. studijų kryptis – statybos inžinerija (arba); 17.5. studijų kryptis – visuomenės sveikata (arba); arba: 17.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 17.7. darbo patirties sritis – darbuotojų saugos ir sveikatos srities patirtis; 17.8. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai; 18. Transporto priemonių pažymėjimai: 18.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija). VI SKYRIUS KOMPETENCIJOS 19. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai: 19.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis; 19.2. organizuotumas - 3 lygis; 19.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis; 19.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis; 19.5. komunikacija - 3 lygis. 20. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai: 20.1. informacijos valdymas - 3 lygis; 20.2. konfliktų valdymas - 3 lygis; 20.3. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 3 lygis

 

Kontaktai