• Konsultacijų ir pranešimų apie nelegalų darbą tel. (8 5) 213 9772

 

 

Mantas Leščiauskas


FUNKCIJOS 7. Apdoroja su teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą. 8. Konsultuoja priskirtos srities klausimais. 9. Teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo ar tobulinimo. 10. Atlieka teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą. 11. Atlieka teisinę ekspertizę arba prireikus koordinuoja teisinės ekspertizės atlikimą. 12. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą. 13. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais. 14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus. 15. Nagrinėja individualius ir kolektyvinius darbo ginčus dėl teisės; raštu įformina darbo bylose priimtus sprendimus; laikosi vieningos VDI suformuotos praktikos darbo bylose

 

Kontaktai