• Konsultacijų ir pranešimų apie nelegalų darbą tel. (8 5) 213 9772

 

 

Jonas Gricius


FUNKCIJOS 3. Atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas. 4. Atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis. 5. Vadovauja įstaigai. 6. Valdo įstaigos funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams. 7. Valdo įstaigos išteklius. 8. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 9. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai: 9.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 9.2. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai. 10. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai: 10.1. kalba - anglų; 10.2. kalbos mokėjimo lygis – B2

 

Kontaktai