• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Alicija Bujokienė


5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 5.1. tvarko individualių elektroninių paklausimų, pateiktų Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) interneto svetainėje, elektroninį paštą laiskai@vdi.lt; 5.2. priima atvykusių į VDI piliečių ir kitų asmenų prašymus ir/ar skundus bei paklausimus ir registruoja VDI informacinėje sistemoje; 5.3. pateikia registruotus dokumentus Lietuvos Respublikos vyriausiajam valstybiniam darbo inspektoriui, jo pavaduotojui, VDI kancleriui ar skyrių vedėjams rezoliucijoms, parašui; 5.4. po vadovų rezoliucijų skenuoja piliečių ir kitų asmenų prašymus, skundus, gautus dokumentus patalpina į VDI informacinę sistemą ir nukreipia vykdytojams, atsakingiems asmenims; 5.5. registruoja iš teritorinių skyrių gautus profesinių ligų ir nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo dokumentus; 5.6. registruoja siunčiamą korespondenciją VDI informacinėje sistemoje bei išsiunčia adresatams; 5.7. kopijuoja, skenuoja dokumentus; 5.8. suteikia pirminę informaciją asmenims, besikreipiantiems telefonu skyriaus kompetencijos klausimais; 5.9. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti VDI strateginiai tikslai. ___________________________

 

Kontaktai