• Konsultacijų ir pranešimų apie nelegalų darbą tel. (8 5) 213 9772

 

 

Zenonas Griguola


FUNKCIJOS 15. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis. 16. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais. 17. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus. 18. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais. 19. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją. 20. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas. 21. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją. 22. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus. 23. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka. 24. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 25. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai: 25.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 25.2. studijų kryptis – mechanikos inžinerija (arba); 25.3. studijų kryptis – statybos inžinerija (arba); 25.4. studijų kryptis – teisė (arba); 25.5. studijų kryptis – vadyba (arba); arba: 25.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 25.7. darbo patirties sritis – veiklos planavimo srities patirtis; 25.8. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 5 metai; 26. Transporto priemonių pažymėjimai: 26.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija)

 

Kontaktai