• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

DSS mokymas ir žinių tikrinimas

Švietimo teikėjų prisijungimas

Informacijos teikimas apie asmenis, baigusius mokymus pagal atitinkamas švietimo programas. Informacijos tikslinimas

Asmenų, baigusių DSS mokymus, prisijungimas

Prisijungimas ir registracija žinioms tikrinti, jei DSS mokymai baigti pas švietimo teikėją.Pasirinktos žinių tikrinimo vietos ir laiko keitimas

Asmenų, pasirengusių savarankiškai, žinių tikrinimui pirma registracija

Pasirenkama pirmo žinių tikrinimo vieta ir laikas

Asmenų, pasirengusių savarankiškai, žinių tikrinimui prisijungimas

Registracija pakartotinam žinių tikrinimui, pasirinktos vietos ir laiko keitimas

Salių užimtumas

DSS žinių tikrinimo VDI teritoriniuose skyriuose salių užimtumo lentelė

DSS mokymas ir žinių tikrinimas

Bendra informacija apie DSS mokymą ir žinių tikrinimą