• Konsultacijų ir pranešimų apie nelegalų darbą tel. (8 5) 213 9772

 

 

Administracinė informacija

Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos:

misija – saugoti darbuotojų sveikatą, gyvybę ir darbingumą, skatinant socialinį dialogą ir vykdant darbo įstatymų pažeidimų, nelaimingų atsitikimų darbe bei profesinių ligų prevenciją;

vizija – būti patikimu partneriu;

vertybės – pagarba, pasitikėjimas, atsakomybė, partnerystė.

 1. Darbo įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų pažeidimų kontrolė ir prevencija
 2. Nelaimingų atsitikimų darbe bei profesinių ligų prevencija
 3. Skundų ir paklausimų nagrinėjimas
 4. Darbuotojų ir darbdavių konsultavimas
 5. Nelegalaus darbo kontrolė
 6. Potencialiai pavojingų įrenginių registro tvarkymas
 7. Individulių darbo ginčų sprendimas
 8. Visuomenės švietimas

 Valstybinės darbo inspekcijos tikslai, funkcijos ir uždaviniai, struktūra, inspektorių teisės, pareigos, atsakomybė, inspektavimų ir darbo tvarka yra nustatyti teisės aktuose:
Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymas,
Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatai,
Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo reglamentas.

Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos
valstybės tarnautojų vidutinis nustatytas mėnesio darbo užmokestis
(pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir priemokos)
eurais neatskaičius mokesčius

Pareigybės pavadinimas

2022 m.

2023 m. II KETV.

Darbuotojų
skaičius

Atlyginimas

Darbuotojų
skaičius

Atlyginimas

Įstaigos vadovas

1

4266

1

4464

Įstaigos vadovo pavaduotojas

1

3968

1

4095

Kancleris

1

3302

1

3582

Patarėjas

18

2569

22

2978

Skyriaus vedėjas

13

3291

13

3489

Vyriausiasis specialistas

159

2336

183

2503

Vyresnysis specialistas

1

1728

1

1814

 

Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis nustatytas mėnesio darbo užmokestis
(pareiginės algos pastovioji dalis, pareiginės algos kintamoji  dalis ir priemokos)
eurais neatskaičius mokesčius

Pareigybės pavadinimas

2022 m.

2023 m. II KETV.

Darbuotojų
skaičius

Atlyginimas

Darbuotojų
skaičius

Atlyginimas

Specialistai

79

1849

82

2062

Kvalifikuoti darbuotojai

2

1352

2

1442

  
2022 m.  darbuotojams išmokėta 265 174 eurų premijų,  523 077,34 eurų vienkartinių piniginių išmokų.

2023 m. 1-o pusmečio ataskaitos:

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2023 m. 1-o ketvirčio ataskaitos:

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2022 m. 4-o ketvirčio ataskaitos:

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2022 m. 3-o ketvirčio ataskaitos:

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2022 m. 2-o ketvirčio ataskaitos:

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2022 m. 1-o ketvirčio ataskaitos:

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2021 m. 4-o ketvirčio ataskaitos:

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2021 m. 3-o ketvirčio ataskaitos:

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2021 m. 2-o ketvirčio ataskaitos:

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2021 m. 1-o ketvirčio ataskaitos:

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

Biudžeto vykdymo ataskaitų archyvas

Šioje skiltyje pateikiama nuoroda į Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje sistemoje (VIRSIS) skelbiamą informaciją apie lėšas, kurias Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sumokėjo viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams.

2023 m. sausio 1 d. pradėjo veikti Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinė sistema (VIRSIS), kurioje šios sistemos naudotojas galės viešai ir neatlygintinai ieškoti, peržiūrėti, analizuoti Visuomenės informavimo įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje nustatytus Lietuvos Respublikoje registruotų viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų (juridinių asmenų), t. y. žiniasklaidos priemonių, leidėjų, reklamos, viešųjų ryšių agentūrų, nepriklausomų kūrėjų ir kitų viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų, duomenis

Per 2022 m. I ketvirtį:

 • Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus rašytinės padėkos įteiktos 2 VDI darbuotojams
 • Sidabriniu Valstybinės darbo inspekcijos pasižymėjimo ženklu apdovanotas 1 VDI darbuotojas
 • Auksiniu Valstybinės darbo inspekcijos pasižymėjimo ženklu apdovanota 11 VDI darbuotojų

Per 2022 m. II ketvirtį:

 • Sidabriniu Valstybinės darbo inspekcijos pasižymėjimo ženklu apdovanoti 37 VDI darbuotojai
 • Auksiniu Valstybinės darbo inspekcijos pasižymėjimo ženklu apdovanoti 5 VDI darbuotojai

Per 2022 m. III ketvirtį:

 • Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus rašytinė padėka įteikta 1 VDI darbuotojui
 • Valstybinės darbo inspekcijos garbės ženklu apdovanotas 1 VDI darbuotojas

Per 2022 m. IV ketvirtį:

 • Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus rašytinės padėkos įteiktos 9 VDI darbuotojams

Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ SĄRAŠAS  2023 m.

 

 

Automobilio spalva

Automobilio valst. nr.

 

Administracija

1

VW Passat Vilnius

Pilka

LJV 524

 

Vilniaus teritorinis skyrius

2

Škoda Octavia Vilnius

Ruda

ECK 408

3

Toyota Corolla Vilnius

Žalia

LCI598

4

Toyota Corolla Vilnius

Pilka

LCY062

 

Kauno teritorinis skyrius

5

Škoda Kamiq
Kaunas

Balta

MLI 759

6

Škoda Octavia
Kaunas

Pilka

ECK 405

7

Opel Crossland
Kaunas

Pilka

MET 671

8

Toyota Corolla
Kaunas

Pilka

MCH872

9

Toyota Rav4
Alytus

Pilka

MHE 991

10

Dacia Duster
Alytus

Balta

LZS 528

11

Toyota Rav4
Marijampolė

Pilka

LUS 312

 

Klaipėdos teritorinis skyrius

12

Škoda Octavia
Klaipėda 2007 m.

Balta

DFT 547

13

Škoda Octavia
Klaipėda 2008 m.

Ruda

ECK 412

14

Škoda Kamiq
Klaipėda

Balta

MFN 664

15

Škoda Octavia
Tauragė 2008 m.

Ruda

ECK 407

 

Šiaulių teritorinis skyrius

16

Škoda Octavia
Šiauliai

Ruda

DFT 557

17

Toyota Rav4
Šiauliai

Pilka

MHF 015

18

Toyota Rav4
Šiauliai

Balta

LTF117

19

Dacia Duster
Telšiai

Oranžinė

LZS 725

 

Panevėžio teritorinis skyrius

20

Toyota Auris
Panevėžys

Pilka

JEL 457

21

Opel Crossland
Panevėžys  

Pilka

MET 674

22

Dacia Duster
Utena

Pilka

LZS 719