• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
 • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

 

Administracinė informacija

Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos:

misija – saugoti darbuotojų sveikatą, gyvybę ir darbingumą, skatinant socialinį dialogą ir vykdant darbo įstatymų pažeidimų, nelaimingų atsitikimų darbe bei profesinių ligų prevenciją;

vizija – būti patikimu partneriu;

vertybės – pagarba, pasitikėjimas, atsakomybė, partnerystė.

 1. Darbo įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų pažeidimų kontrolė ir prevencija
 2. Nelaimingų atsitikimų darbe bei profesinių ligų prevencija
 3. Skundų ir paklausimų nagrinėjimas
 4. Darbuotojų ir darbdavių konsultavimas
 5. Nelegalaus darbo kontrolė
 6. Potencialiai pavojingų įrenginių registro tvarkymas
 7. Individulių darbo ginčų sprendimas
 8. Visuomenės švietimas

 Valstybinės darbo inspekcijos tikslai, funkcijos ir uždaviniai, struktūra, inspektorių teisės, pareigos, atsakomybė, inspektavimų ir darbo tvarka yra nustatyti teisės aktuose:
Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymas,
Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatai,
Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo reglamentas.

Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2022 metų veiklos planas.
Patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. A1-296.

Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2021 metų veiklos planas.
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. liepos 30 d. įsakymas Nr. EV-559 dėl VDI 2021 metų veiklos plano pakeitimo

Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2020 metų veiklos planas.
Patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. A1-281.

Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2019 metų veiklos planas.
Patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. A1-201.

Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2018 metų veiklos planas.
Patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. A1-298.

Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2017 metų veiklos planas.
Patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. A1-228.

Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2016 metų veiklos planas.
Patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. A1-205.

Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2015 metų veiklos planas.
Patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. A1-213.

Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2014 metų veiklos planas.
Patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. A1-205.

Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2013 metų veiklos planas.
Patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. A1-194.

Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos
valstybės tarnautojų vidutinis nustatytas mėnesio darbo užmokestis
(pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir priemokos)
eurais neatskaičius mokesčius

Pareigybės pavadinimas

2021 m.

2022 m. III KETV.

Darbuotojų
skaičius

Atlyginimas

Darbuotojų
skaičius

Atlyginimas

Įstaigos vadovas

1

3961

1

4308

Įstaigos vadovo pavaduotojas

1

3842

1

3985

Kancleris

1

2894

1

3262

Patarėjas

18

2198

17

2585

Skyriaus vedėjas

13

2977

13

3295

Vyriausiasis specialistas

154

2078

165

2317

Vyresnysis specialistas

1

1726

1

1765

 

Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis nustatytas mėnesio darbo užmokestis
(pareiginės algos pastovioji dalis, pareiginės algos kintamoji  dalis ir priemokos)
eurais neatskaičius mokesčius

Pareigybės pavadinimas

2021 m.

2022 m. III KETV.

Darbuotojų
skaičius

Atlyginimas

Darbuotojų
skaičius

Atlyginimas

Specialistai

74

1627

78

1886

Kvalifikuoti darbuotojai

2

1239

2

1412

  
2021 m.  darbuotojams išmokėta 70300 eurų premijų,  46807,65 eurų vienkartinių piniginių išmokų.

2022 m. 3-o ketvirčio ataskaitos:

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2022 m. 2-o ketvirčio ataskaitos:

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2022 m. 1-o ketvirčio ataskaitos:

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2021 m. 4-o ketvirčio ataskaitos:

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2021 m. 3-o ketvirčio ataskaitos:

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2021 m. 2-o ketvirčio ataskaitos:

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2021 m. 1-o ketvirčio ataskaitos:

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2020 m. 4-o ketvirčio ataskaitos:

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2020 m. 3-o ketvirčio ataskaitos:

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2020 m. 2-o ketvirčio ataskaitos:

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2020 m. I-o ketvirčio ataskaitos:

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2019 m. IV-o ketvirčio ataskaitos:

Aiškinamasis raštas
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ketvirtinė ataskaita (F.1)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019.12.31 ataskaita (F.2)
Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius 2019.12.31 ataskaita (F.3)
Mokėtinų ir gautinų sumų 2019.12.31 ataskaita (F.4)
Ataskaitos detalūs metaduomenys

2019 m. III-o ketvirčio ataskaitos:

Aiškinamasis raštas
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ketvirtinė ataskaita (F.1)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019.09.30 ataskaita (F.2)
Mokėtinų ir gautinų sumų 2019.09.30 ataskaita (F.4)
Ataskaitos detalūs metaduomenys

2019 m. II-o ketvirčio ataskaitos:

Aiškinamasis raštas
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ketvirtinė ataskaita (F.1)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019.06.30 ataskaita (F.2)
Mokėtinų ir gautinų sumų 2019.06.30 ataskaita (F.4)
Ataskaitos detalūs metaduomenys

2019 m. I-o ketvirčio ataskaitos:

Aiškinamasis raštas
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ketvirtinė ataskaita (F.1)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019.03.31 ataskaita (F.2)
Mokėtinų ir gautinų sumų 2019.03.31 ataskaita (F.4)
Ataskaitos detalūs metaduomenys

Biudžeto vykdymo ataskaitų archyvas

Per 2021 m. I ketvirtį:

 • Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus rašytinės padėkos įteiktos 5 VDI darbuotojams
 • Auksiniu Valstybinės darbo inspekcijos pasižymėjimo ženklu apdovanoti 2 VDI darbuotojai

Per 2021 m. II ketvirtį:

 • Sidabriniu Valstybinės darbo inspekcijos pasižymėjimo ženklu apdovanoti 6 VDI darbuotojai
 • Auksiniu Valstybinės darbo inspekcijos pasižymėjimo ženklu apdovanoti 2 VDI darbuotojai
 • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro rašytinė padėka įteikta 1 VDI darbuotojui

Per 2021 m. III ketvirtį:

 • Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus rašytinės padėkos įteiktos 4 VDI darbuotojams
 • Sidabriniu Valstybinės darbo inspekcijos pasižymėjimo ženklu apdovanoti 7 VDI darbuotojai
 • Auksiniu Valstybinės darbo inspekcijos pasižymėjimo ženklu apdovanoti 2 VDI darbuotojai

Per 2021 m. IV ketvirtį:

 • Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus rašytinės padėkos įteiktos 2 VDI darbuotojams
 • Sidabriniu Valstybinės darbo inspekcijos pasižymėjimo ženklu apdovanoti 2 VDI darbuotojai
 • Auksiniu Valstybinės darbo inspekcijos pasižymėjimo ženklu apdovanoti 3 VDI darbuotojai
 • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro rašytinė padėka įteikta 1 VDI darbuotojui

Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ SĄRAŠAS  2022 m.

Eil. Nr.

Automobilio markė, modelis

Val. Nr.

1

2

3

Administracija

1

VW Passat Vilnius

LJV 524

Vilniaus teritorinis skyrius

2

Škoda Octavia Vilnius

ECK 408

3

Toyota Corolla Vilnius

LCI598

4

Toyota Corolla Vilnius

LCY062

Kauno teritorinis skyrius

5

Škoda Octavia Kaunas

AHJ 655

6

Škoda Octavia Kaunas

ECK 405

7

Opel Crossland Kaunas

MET671

8

Toyota Corolla Kaunas

MCH872

9

Ford Focus Alytus

BRN 941

10

Ford Focus Marijampolė

BRN 936

11

Dacia Duster Alytus

LZS 528

Klaipėdos teritorinis skyrius

12

Škoda Octavia Klaipėda

DFT 547

13

Škoda Octavia Klaipėda

ECK 412

14

Ford C-Max Klaipėda                    

LAI 813

15

Škoda Octavia Tauragė

ECK 407

Šiaulių teritorinis skyrius

16

Škoda Octavia Vilnius

DFT 557

17

Mitsubishi Colt Šiauliai

BBZ 186

18

Toyota Rav4 Šiauliai

LTF117

19

Dacia Duster Telšiai

LZS725

Panevėžio teritorinis skyrius

20

Toyota Auris Panevėžys

JEL 457

21

Opel Crossland Panevėžys

MET674

22

Dacia Duster Utena

LZS 719