• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

 

Geroji praktika

Darbuotojams 24 val. per parą 7 dienas per savaitę yra prieinama pagalbos darbuotojams
(EAP – Employee assistance program) programa, kuri darbuotojams bei jų šeimų nariams teikia konfidencialias ir nemokamas profesionalų konsultacijos (psichologų, teisininkų, mokesčių specialistų, ir pan.).

Darbuotojų turimas sveikatos draudimas dengia ir psichiatro bei psichoterapeuto paslaugas.

Vadovai turi galimybę dalyvauti ilgalaikėse (iki 3 mėn. trukmės) ugdomojo vadovavimo (koučingo) konsultacijose, skirtose padėti vadovauti neapibrėžtumo sąlygose bei suteikti pagalbą komandos nariams sudėtingomis gyvenimo situacijomis.

Įmonėje visiems darbuotojams skiriamas Sporto, sveikatingumo ir asmeninio tobulėjimo finansinis priedas, kuris skatina darbuotojus būti fiziškai aktyvius (priedą galima naudoti sportinėms veikloms bei sporto inventoriui bei aprangai pirkti). Šis priedas taip pat gali dengti bet kurias kitas veiklas, kurios padeda darbuotojams atsipalaiduoti (pvz., sveikatingumo programos, masažai, su darbo veikla nesusiję kursai/ mokymai ir pan.).

Nuo 2021 m. rudens Bendrovėje įgyvendinama programa „Jaučiuosi gerai“, kurios apimtyje organizuojamos periodinės paskaitos psichologinėmis temomis, nuo 2022 m. rudens psichologijos specialistų vedamos darbuotojams kassavaitinės nuotolinės atidos (mindfulness) praktikos. Intranete taip pat sukurta skiltis „Jaučiuosi gerai“. Šios paskaitos skirtos supažindinti darbuotojus su psichologijos pasauliu siekiant ilgalaikio rūpinimosi darbuotojų emocinių kompetencijų ugdymu. 2023 m. numatyta parengti ir periodiškai bus organizuojami elektroniniai mokymai/testavimai, kaip darbuotojai žino politikos nuostatas ir geba atpažinti smurto bei priekabiavimo apraiškas. Taip pat į mokymų planus bus įtrauktos paskaitos apie lyčių lygybę ir nediskriminavimą, darbą su skirtingomis kartomis,  psichologinės temos.

Sveikatos draudimas apima galimybę turėti individualias konsultacijas su psichologais.

Gerai emocinei sveikatai palaikyti labai svarbus ir fizinis darbuotojų aktyvumas. Organizacijoje yra įkurta vaikščiotojų klubą „ŽingsniuOK“, dviratininkų klubą „VažiuOK“ bei bėgiotojų klubą „BėgiOK“.

Organizuojami mokymai „Diversity in Leadership: unconscious biases and stereotypes“. Šie mokymai yra skirti vadovams siekiant atliepti stereotipų, įsišaknijusių nuostatų, mąstysenos/kalbėjimo ir elgsenos įpročių vyravimą personalo atrankos, vystymo, skatinimo, įvertinimo procesuose. Mokymai yra tęstiniai.

Organizuojamas „Dive in“ festivalis. Tai – kelių dienų šviečiamasis festivalis, kurio metu daug pranešimų buvo orientuoti į darbuotojų emocinę sveikatą, sveiką psichologinį klimatą darbo aplinkoje, dorojimąsi su darbiniu stresu.

Darbuotojams, kaip papildomą naudą pasirinkusiems sveikatos draudimą, yra kompensuojama 12 susitikimų su psichologu. Psichologai taip pat kviečiami dirbti su komandomis, kai joje nutinka krizinių situacijų. Visiems darbuotojams ir jų artimiesiems yra prieinama psichologinė pagalbos linija, kuria paskambinus jiems suteikiama profesionali psichologo konsultacija.

Gerovės mentoriai – tai specialius mokymus praėję darbuotojai, kurie kolegoms teikia emocinę pagalbą. Jie taip pat skaito paskaitas įmonėms ir komandoms, fasilituoja komandines diskusijas, kartu sprendžia vidinius komandų savijautos klausimus. Iniciatyva startavo 2022 m. sausio mėn.

Organizuojamas Sveikatos mėnuo – visą mėnesį vykstanti sveikatos gerinimo iniciatyva, apėmusi tiek fizinę, tiek emocinę sveikatą; apjungusi tiek aktyvias veiklas (boksą, jogą, miško maudynes, kvėpavimo pratimus, varžytis skatinusį žingsnių iššūkį), tiek paskaitas (sveika gyvensena, mityba, emocijų valdymas).

Veikia Geros savijautos klubas – skiltis darbuotojų svetainėje, kurioje galima rasti informacijos apie emocinę sveikatą, įvairių praktikų ir sužinoti pagalbos kanalus.

Vykdytas projektas „Fail Talks“, kurio metu darbuotojai ir vadovai pristatė savo klaidų istorijas, pasakojo, kokios naudos ši patirtis davė. Veikė Iššūkių laboratorija – tai savitarpio pagalbos sesijos, skirtos darbuotojų diskusijai apie kylančius emocinės sveikatos klausimus.

2022 m. rugsėjo mėnesį įvyko dviejų savaičių „Emocinės gerovės“ renginys, kur globaliai buvo rengiamos įvairios paskaitos ir veiklos visiems darbuotojams.

2022 m. atnaujinta atsakomųjų priemonių (ang. non-retaliation) politika, siekiant apsaugoti darbuotoją, nusprendusį pranešti apie patiriamą neigiamą atmosferą. Taip pat vadovams paruošta mokymų medžiaga, skirta dirbtuvėse su komanda diskutuoti apie nederamą elgesį, diskriminaciją bei informavimo svarbą.

Bet kokią diskriminaciją patyrę darbuotojai skatinami kelti probleminį klausimą tiek tiesioginiam vadovui, tiek darbo tarybai arba naudotis nešališka vidine pranešimų sistema(per nuorodą vidiniame puslapyje, nurodant kontaktus arba anonimiškai apie galimus pažeidimus; asmuo, pranešęs apie galimus pažeidimus, yra saugomas.
“Danske Bank” darbuotojų gerovės programa apima ir subsidijuojamas psichologų konsultacijas bei sveikatinimo paslaugas iš privataus darbuotojų sveikatos draudimo.
Darbuotojų emocinės sveikatos gerinimui darbdavys skiria dvi papildomas apmokamų atostogų dienas per metus.
Kas mėnesį darbuotojai yra kviečiami į emocinės gerovės paskaitas ir renginius.
Be psichosocialinių rizikos veiksnių vertinimo, tiriamas ir darbuotojų įsitraukimo bei ambasadorystės lygmuo, darbuotojo pasitenkinimo darbo vieta lygis. Rezultatų pagrindu rengiamas metinis veiksmų planas.

Nuo 2022 m. turi profesionalų apmokytus gerovės ambasadorius. Tai „Telia“ kolegos savanoriai, baigę pirmosios psichologinės pagalbos kursus. Šie kolegos yra apmokyti, kaip atpažinti ženklus, kad žmogus patiria emocinius sunkumus, kaip kalbėtis ir suteikti pirminę pagalbą; kaip nukreipti profesionalios pagalbos link, jei jos reikia.

2022 m. vykdė „Radical Collaboration“ mokymus. Tai buvo trijų dienų patyriminė sesija, leidžianti darbuotojams perprasti efektyvios lyderystės paslaptis ir ugdyti pasitikėjimą komandos nariais bei tobulinti problemų sprendimo įgūdžius. Mokymai buvo skirti ne tik komandų vadovams, bet ir specialistams, kuriems nuolatinis kompromisų ieškojimas yra kasdienio darbo dalis.

2020 m. pabaigoje antrojo karantino metu startavo su nauja iniciatyva „Refresh me“, įvyko įvairios nuotolinės sesijos, skirtos sulėtinti tempą, atsigręžti į save, daugiau dėmesio skirti savo reikmėms. Iniciatyva sulaukė daugiau nei 7000 peržiūrų.
Visi darbuotojai gali naudotis papildomu draudimu, kuris suteikia galimybę pasinaudoti ir psichoterapijos seansais.
Raginama naudotis programa „Pebble“ – pagirti darbuotoją už puikų rezultatą, atkreipti dėmesį į pageidaujamą elgesį, formuoti komandos kultūrą.

2022 m. spalio 3 d. visi darbuotojai personalo mokymų sistemoje gavo užduotį atlikti visiems privalomus „Preventing Workplace Harassment“ (liet. „Smurto ir priekabiavimo darbe prevencija“) mokymus.

Papildomos naudos apima ir nemokamą naudojimąsi „Headspace“ gerbūvio programėle. Jos turinys apima ne tik įvairius meditacijos kursus, bet ir miegą gerinančius pratimus, fizinį aktyvumą skatinančius video, dėmesio sutelkimui padedančią muziką. Visas programėlės turinys nemokamas ir darbuotojams, ir jų šeimos nariams. Taip pat prieinama nemokama pagalbos programa ir konsultacijos per „Employee Assistance Program“. Programa veikia 24/7, ją galima pasiekti telefonu, internetu ir per mobiliąją aplikaciją. Psichologinė pagalba prieinama ir lietuvių kalba.

Emocinės sveikatos stiprinimui dėmesys buvo skiriamas visada, tačiau per pastaruosius 2,5 metų iniciatyvų ir tam skirtų įrankių padaugėjo, atsižvelgiant į besikeičiantį psichosocialinį klimatą. Naujausia pridėta apmokama laisva diena buvo pristatyta emocinės sveikatos stiprinimui ir vadinasi „No questions asked“ – visi kolegos 1 dieną per metus gali pasiimti nenurodydami jokios konkrečios priežasties. Prasidėjęs karas paskatino praplėsti įgyvendinamą darbo iš užsienio politiką – laikotarpis buvo pailgintas nuo įprasto 1 mėn. iki 3 mėn. sutartam laikotarpiui.

Oficialiai stebi viršvalandžių tendenciją, skirtą prevenciškai veikti dėl darbuotojų perdegimo sindromo.

Veikia C-Hub – darbuotojų iniciatyvininkų grupę, kuri savarankiškai organizuoja ir įgyvendina veiklas, skirtas darbuotojų gerovei.

Yra sukurta darbuotojų savipagalbos grupė.

Darbuotojai gali dalyvauti „Psychological safety“ mokymuose (vadovams šie mokymai yra privalomi). Mokymuose darbuotojai sužino, kodėl svarbu kurti saugią aplinką, kur visi gali laisvai reikšti mintis bei naujas idėjas. Taip pat mokoma priimti skirtingą nuomonę, būti tolerantiškiems bei atviriems.

Vadovai, kartu su savo komandos nariais, turi galimybę atlikti testą ir įsivertinti, ar jų komandoje vyrauja saugi psichologinė aplinka.

„Swedbank“ darbuotojų gerovė – viena iš prioritetinių sričių. Nuo 2019 m. organizacija turi pasirengusi darbuotojų psichikos sveikatos gaires, kurių tikslas užtikrinti, kad kiekvienas darbuotojas jaustų emocinį saugumą ir gautų reikiamą palaikymą bei pagalbą stiprinant savo psichikos sveikatą bei konstruktyviai sprendžiant psichikos sveikatos problemas.  Taip pat parengta smurto ir priekabiavimo prevencijos politika, kurioje apibrėžiama, kas yra psichologinis smurtas bei parengtas aiškus procesas, ką daryti ir kaip pranešti patyrus nederamą elgesį.

Organizacija nuolatos imasi įvairių priemonių, kuriomis būtų siekiama mažinti stresą darbe ir prisidėti prie darbuotojų emocinės sveikatos stiprinimo bei darbo ir asmeninio gyvenimo balanso derinimo. 2020 m. naujas postūmis darbo su balansu srityje tapo bendradarbiavimas su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. „Swedbank“ tapo bandomąja organizacija – laboratorija, pasiruošusia ne tik užtikrinti geresnes balanso galimybes savo darbuotojams, bet ir dalintis savo patirtimi ir išmokimais su kitomis organizacijomis. Jau penktus metus egzistuoja stipri, nuolat besiplečianti meditacijos bendruomenė, kurioje vyksta reguliarios meditacijos hibridiniu būdu,7 kartus per savaitę. Darbuotojams suteikiama galimybė jungtis prie emocinės gerovės programėlės ir  pasinaudoti psichologų konsultacijomis nemokamai, taip pat veikia emocinės paramos linija telefonu.

Organizuojami žingsnių iššūkiai bei įvairios sveikatingumo veiklos tiek sveikatingumo savaičių metu, tiek ištisus metus. Įmonė turi universalią lauko sporto aikštelę. Darbuotojų patogumui teikiamos gydomųjų bei profilaktinių masažų paslaugos banko patalpose, sudaroma galimybė sportuoti banko patalpose įrengto sporto klubo treniruoklių salėje, prisijungti prie įvairių grupinių treniruočių. Taip pat dalinamasi treniruočių įrašais norintiems sportuoti namuose. Vykdo įvairias šviečiamojo pobūdžio iniciatyvas, veikia Savitarpio pagalbos grupės. Periodiškai vykdomos įvairios apklausos (prieš paleidžiant bet kurią iniciatyvą pasiteiraujama darbuotojų ir darbo tarybos), kurių tikslas be kita ko yra išsiaiškinti emocinio klimato darbe situaciją.

Suteikiamos 3 papildomos laisvos dienos sveikatinimui, veikia popamokinės erdvės darbuotojų vaikams (Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose), dalinai kompensuojamos vasaros stovyklos darbuotojų vaikams, suteikiama galimybė dirbti ne visą darbo dieną ir palaipsniui grįžti į darbą darbuotojams, esantiems vaiko priežiūros atostogose ir kt.

Dirbama su lyderystės gerųjų praktikų įtvirtinimu ir – puoselėjama įsitraukimo ir atsakomybės kultūra. 2022 m. vadovams buvo pasiūlyta gilinti savo žinias tokiose temose kaip neuroįvairovė, depresija ir nerimas, psichologinis ir fizinis smurtas, įvairios priklausomybės.

2021 m. pavasarį darbuotojai buvo pakviesti į 3 mėn. trukmės „Geros savijautos akademiją“ (virtualios paskaitos su profesionalais).
Įmonėje yra sukurtas „Veiklos valdymo procesas“ darbuotojams, kuris įpareigoja kiekvieną vadovą ir darbuotoją periodiškai aptarti darbuotojo emocinę būseną, darbuotojo vystymo ir ugdymo kelią, karjeros galimybes, pasiekimus ir susitarti dėl tolesnių veiksmų. Šiais metais tai pradėta diegti bei taikyti ir gamybos darbuotojams.
Įmonėje yra nustatyti rodikliai, koks darbuotojų pasitenkinimo ir palankios emocinės aplinkos procesas yra laikomas toleruojamu, kokių žingsnių reikia imtis, jeigu matomi pavojaus signalai.

Vienas iš 2021 m. II ketv. tikslų buvo „7 iniciatyvos, pakeliančios darbuotojų gerovės lygį“ (įvairūs seminarai, vedami išorinių konsultantų, nuotolinės treniruotės per pietų pertraukas, fizinio aktyvumo sesijos, galimybė naudotis psichologo konsultacijomis per įmonės kompensuojamą privatų draudimą.

Turi Pozityvaus elgesio/etikos taisykles, Psichosocialinės rizikos ir mobingo darbe prevencijos tvarkos aprašą. Darbuotojai turi galimybę ir yra skatinami teikti pasiūlymus dėl darbuotojų gerovės, veiklos tobulinimo ir klientų aptarnavimo, galima teikti ir anonimiškai. Tais laikotarpiais, kai veikla nebuvo vykdoma, buvo stengiamasi palaikyti ryšį su darbuotojais, buvo vykdoma ir apklausa.

Įmonės darbuotojai galėjo nemokamai dalyvauti psichologo mokymuose: „Efektyvi komunikacija“ ir tęstiniuose mokymuose „Psichikos sveikatos kompetencijų didinimas įmonėje“.

Darbuotojų emocinė sveikata stiprinama organizuojant įvairias laisvalaikio veiklas.
Yra sukurta anoniminė forma apie pavojų emocinei sveikatai, yra 2 žmogiškųjų išteklių specialistai.
Sertifikuota DISC metodologijos specialistė įmonėje rūpinasi komandos suderinamumu. Metodika skatina panaudoti stipriąsias kiekvieno žmogaus savybes siekiant geresnių veiklos rezultatų.