• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
 • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Nelegalaus darbo prevencija

Nešvaistyk ateities – dirbk legaliai!
Susipažink, čia – Marius. Jis paprastas vaikinas, galbūt ir šiandien su juo prasilenkei gatvėje. Mariui pasisekė, nes jo svajonės išsipildė: jis turi išsvajotą butą, sužadėtinę ir jau beveik tapo pilotu. Bet ne taip ir seniai viso to galėjo ir nebūti, nes kai Marius pirmą kartą įsidarbino... Susižinok, kas jam nutiko ir kaip jam sekėsi pirmieji darbai.

https://www.youtube.com/watch?v=m_UD0RJKOEA
https://www.youtube.com/watch?v=K4F7hzUxSKs
https://www.youtube.com/watch?v=-XPC-hlPOgE

Dirbu skaidriai!
Kodėl dirbti legaliai apsimoka? Nelegaliai ar nedeklaruotą darbą dirbantis darbuotojas nukenčia pats: neretai jam nesumokamas darbo užmokestis arba sumokama gerokai mažiau, darbuotojas atleidžiamas be jokių įspėjimų, jam netaikomos jokios Darbo kodekse numatytos garantijos, tarp jų ir susijusios su darbų sauga, jis nekaupia darbo stažo, nemoka jokių mokesčių, todėl mažėja jo būsima pensija.

Nedeklaruotas darbas – vargas pensijoje.
Neatidžiai perskaityta darbo sutartis – prarastos socialinės garantijos.
Apie nelegalų darbą galima pranešti VDI pasitikėjimo telefonu.
Tarp nelegaliai dirbančių asmenų – kas dešimtas užsienietis.

Pirmiausia – darbo sutartis!
Darbe svarbu atlyginimas? Premijos? Papildoma motyvacija? Taip, BET... Darbe pirmiausia svarbu darbo sutartis. Be sutarties galite tiek ir tematyti atlyginimą, premijas, motyvaciją.

https://www.youtube.com/watch?v=r5tnJE9I-yc&feature=youtu.be

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Valstybinė darbo inspekcija gauna informacijos, kad nesąžiningi darbdaviai neteisėtai renka iš įdarbinamų trečiųjų šalių piliečių lėšas siekiant ateityje padengti galimai darbdaviui padarytus nuostolius, naudodamiesi tuo, kad jie nežino Lietuvos įstatymų, nemoka valstybinės kalbos ir nedrįsta kreiptis į institucijas.

Kviečiame, iškilus klausimams dėl darbo teisinių santykių, konsultacijos kreiptis į VALSTYBINĘ DARBO INSPEKCIJĄ. Konsultacijos teikiamos telefonu (8 5) 213 9772 (+370 521 39 772) arba raštu (užpildžius elektroninę paklausimo formą arba Facebook‘e).

Teikiame paaiškinimą dėl tokio lėšų rinkimo:

 • Lėšų rinkimas į fondus, kurių tikslas ateityje padengti darbdaviui darbuotojo galimai padarytą žalą, yra NEPAGRĮSTAS IR NETEISĖTAS.
 • Išskaitos iš darbuotojo darbo užmokesčio gali būti daromos TIK LAIKANTIS DARBO KODEKSO NUOSTATŲ.
 •  Išskaitos iš darbo užmokesčio dėl žalos atlyginimo gali būti daromos TIK DARBDAVIUI NUSTAČIUS DARBUOTOJO DARBO PAREIGŲ PAŽEIDIMĄ DĖL JO KALTĖS.  
 • ATLYGINTINOS ŽALOS RIBOS – ne daugiau kaip darbuotojo 3 vidutinių darbo užmokesčių dydžio (jeigu turtinė žala padaryta dėl darbuotojo didelio neatsargumo, – ne daugiau kaip jo šešių vidutinių darbo užmokesčių dydžio).
 • ATVEJAI, KADA DARBUOTOJAS PRIVALO ATLYGINTI VISĄ ŽALĄ: jeigu žala padaryta: tyčia; darbuotojo veikla, turinčia nusikaltimo požymių; neblaivaus ar apsvaigusio nuo narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų darbuotojo; pažeidus pareigą saugoti konfidencialią informaciją, susitarimą dėl nekonkuravimo; darbdaviui padaryta neturtinė žala; kai visiško žalos atlyginimo atvejis numatytas kolektyvinėje sutartyje.
 • DARBDAVIO RAŠYTINIS NURODYMAS DARBUOTOJUI IŠIEŠKOTI ŽALĄ turi būti priimtas nė vėliau kaip per 3 mėnesius nuo žalos paaiškėjimo dienos. Išskaitos dydis negali viršyti 1 mėnesio darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio dydžio. Jei šį terminą darbdavys praleido arba nori, kad būtų išieškota didesnio dydžio išskaita, jis negali to daryti savavališkai, o turi kreiptis į Darbo ginčų komisiją (tai trišalė institucija, veikianti regioniniu principu, kurioje sprendimus priima to regiono profsąjungų, darbdavių ir Valstybinės darbo inspekcijos atstovai).
 • Darbdavio rašytiniu nurodymu išieškant žalą iš darbuotojo darbo užmokesčio privalo būti laikomasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse numatytų išskaitų dydžių:
  -iš darbuotojui priklausančio darbo užmokesčio dalies, neviršijančios Vyriausybės nustatytos MMA (jeigu kitaip nenustatyta pačiame vykdomajame rašte arba ko kita nenustato įstatymai ar teismas), išskaitoma 20 procentų; pagal kelis vykdomuosius dokumentus – 30 procentų;
  -iš darbo užmokesčio dalies, viršijančios Vyriausybės nustatytą MMA dydį (jeigu ko kita nenustato įstatymai ar teismas), išskaitoma - 50 procentų.
 • Jeigu asmuo mano, kad žalos išieškojimas yra nepagrįstas ir /ar neatitinka Darbo kodekse numatytos žalos išieškojimo tvarkos, per 3 mėnesius nuo tada, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie jo teisių pažeidimą, su prašymu turi teisę kreiptis į DARBO GINČŲ KOMISIJĄ.  Darbo ginčų komisijų kontaktus rasite https://www.vdi.lt/Forms/DGK_kontaktai.aspx.