• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Nelegalaus darbo kontrolė

NELEGALAUS DARBO KONTROLĖS CENTRINĘ KOORDINAVIMO GRUPĘ SUDARO:

  • Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – koordinuoja institucijų vykdomus nelegalaus darbo reiškinių kontrolės veiksmus
  • Valstybinė socialinio draudimo fondo valdyba
  • Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
  • Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos
  • Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

Nelegalaus darbo kontrolę bei prevenciją vykdančios institucijos į Nelegalaus darbo kontrolės koordinavimo grupių apskrityse
deleguojamų atstovų sąrašas

Vilniaus apskritis

Institucija

Vardas, Pavardė

Pareigos

Kontaktai (telefonas, elektroninis paštas)

Valstybinė darbo inspekcija

Ramūnas Rakauskas (koordinatorius)

Skyriaus vedėjas

8-5-2104735, ramunas.rakauskas@vdi.lt

Valstybinė mokesčių inspekcija

Romualdas Jasėnas

Operatyvios kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotojas

8-5-2192902, r.jasenas@vilnius.vmi.lt

Policijos departamentas

Audrius Vaskela

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos viršininkas

8-618 31353, audrius.vaskela@policija.lt

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba
Vilniaus apygardos valdyba

Dainius Baršauskas

Valdybos viršininkas

8-5-2717445, dainius.barsauskas@fntt.lt

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, Vilniaus teritorinis skyrius

Ramunė Predkelienė

Įmokų išieškojimo skyriaus vedėja

8-5-2525411, ramune.predkeliene@sodra.lt


Kauno apskritis

Institucija

Vardas, Pavardė

Pareigos

Kontaktai (telefonas, elektroninis paštas)

Valstybinė darbo inspekcija

Adas Baliukevičius (koordinatorius)

Skyriaus vedėjas

8-37-338507, adas.baliukevicius@vdi.lt

Valstybinė mokesčių inspekcija

Jolita Mačanienė

Operatyvios kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotoja

8-37-465625, j.macaniene@vmi.lt

Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

Ričardas Kiaulakis

VTV Prevencijos skyriaus vyr. specialistas

8-37-303791, ricardas.kiaulakis@policija.lt

Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

Diana Valaitienė

Migracijos skyriaus užsieniečių reikalų poskyrio vyr. specialistė

8-37-303259, diena.valaitiene@policija.lt

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba

Narūnas Raulinaitis

Vyriausiasis tyrėjas

8-37-324400, narunas.raulinaitis@fntt.lt

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, Kauno teritorinis skyrius

Iveta levinienė

Išmokų išieškojimo skyriaus vedėjo pavaduotoja

8-37-395273, iveta.leviniene@sodra.lt


Klaipėdos apskritis

Institucija

Vardas, Pavardė

Pareigos

Kontaktai (telefonas, elektroninis paštas)

Valstybinė darbo inspekcija

Vytautas Ročys (koordinatorius)

Skyriaus vedėjas

8-46-494415, vytautas.rocys@vdi.lt

Valstybinė darbo inspekcija

Virginija Leškauskienė

Skyriaus vedėjo pavaduotoja

8-46-495064, virginija.leskauskiene@vdi.lt

Valstybinė mokesčių inspekcija

Robertas Pocius

Operatyvios kontrolės skyriaus vedėjas

8-46-469264, r.pocius@vmi.lt

Policijos departamentas

Tomas Motuzas

Klaipėdos AVPK Kriminalinės policijos Ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos
I-ojo skyriaus viršininkas

8-700-60941, tomas.motuzas@policija.lt

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba

Raimundas Kulikauskas

Vyriausiasis tyrėjas

8-46-310652,  raimundas.kulikauskas@fntt.lt

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, Klaipėdos skyrius

Rūta Žuolienė

Registro skyriaus vedėja

8-46-393383, ruta.zuoliene@sodra.lt


Šiaulių apskritis

Institucija

Vardas, Pavardė

Pareigos

Kontaktai (telefonas, elektroninis paštas)

Valstybinė darbo inspekcija

Zenonas Griguola (koordinatorius)

Skyriaus vedėjas

8-41-420931, Zenonas.griguola@vdi.lt

Valstybinė darbo inspekcija

Stasys Joneikis

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

8-41-524637, stasys.joneikis@vdi.lt

Valstybinė mokesčių inspekcija

Stasys Sadauskas

Kontrolės departamento operatyvios kontrolės skyriaus vedėjas

8-41-592330, s.sadauskas@vmi.lt

Policijos departamentas

Tautvydas Urbonavičius

Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos tarnybos Prevencijos poskyrio viršininkas (sutrumpintai - Šiaulių aps. VPK VTT Prevencijos poskyrio).

8-41-397529, tautvydas.urbanavicius@policija.lt

Telšių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

Giedrius Apūkas

Veiklos skyriaus viršininkas

8 698 58377, giedrius.apukas@policja.lt

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba

Nerijus Macys

FNTT prie LR VRM Šiaulių apygardos valdybos NVTS vyriausiasis tyrėjas

8-41-520703, 8-621-02202, nerijus.macys@fntt.lt

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, Šiaulių teritorinis skyrius

Dainius Račkys

Direktoriaus pavaduotojas

8-41-525430, 8-620-79912 dainius.rackys@sodra.lt

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, Šiaulių teritorinis skyrius

Eugenija Neverdauskienė

Registro skyriaus vedėja

8-41-523933, 8-620-79907 eugenija.neverdauskiene@sodra.lt

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, Mažeikių teritorinis skyrius

Asta Tupikienė

Registro skyriaus vyriausioji specialistė

8-443-26659, 8-600-03479 asta.tupikiene@sodra.lt

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, Mažeikių teritorinis skyrius

Virgenija Kryžienė

Registro skyriaus vyriausioji specialistė

8-425-56827, 8-687-23342 Virgenija.Kryziene@sodra.lt


Panevėžio apskritis

Institucija

Vardas, Pavardė

Pareigos

Kontaktai (telefonas, elektroninis paštas)

Valstybinė darbo inspekcija

Rimantas Trota (koordinatorius)

Skyriaus vedėjas

8-45-430194, 8-615-47877, rimantas.trota@vdi.lt

Valstybinė darbo inspekcija

Vaidas Pauliukas

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

8-45-435879, 8-620-28611; vaidas.pauliukas@vdi.lt

Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (pagrindinis)

Ligita Gotautė-Vaišvilė

Operatyvios kontrolės skyriaus vedėja

8-45-501160, 8-616-22966; l.gotaute@vmi.lt

Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija(pavaduojantis)

Vytautas Ogintas

Panevėžio AVMI Kontrolės departamento Operatyvios kontrolės skyriaus vedėjos pavaduotojas

8-45-428004, 8-698-10418, v.ogintas@vmi.lt

Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

Mindaugas Ambraziūnas

Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotojas

8-45-503223, 8-686-00535
mindaugas.ambraziunas@policija.lt

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba

Mindaugas Brazdžionis

FNTT Panevėžio apygardos valdybos viršininkas

8-5-21-98002, 8-682-69057 mindaugas.brazdzionis@fntt.lt

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, Panevėžio teritorinis skyrius

Alfonsas Petrauskas

direktorius

8-45-445511, alfonsas.petrauskas@sodra.lt


Marijampolės apskritis

Institucija

Vardas, Pavardė

Pareigos

Kontaktai (telefonas, elektroninis paštas)

Valstybinė darbo inspekcija

Albinas Beinarauskas (koordinatorius)

Skyriaus vedėjas, vyriausiasis darbo inspektorius

8-343-59782, albinas.beinarauskas@vdi.lt

Valstybinė darbo inspekcija

Gintaras Daubara

Vyriausiasis darbo inspektorius

8-343-54214, gintaras.daubara@vdi.lt

Valstybinė mokesčių inspekcija

Janė Norkevičienė

Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Kontrolės departamento Operatyvios kontrolės skyriaus vedėja

8-37-465626, 8-687-23736, j.norkeviciene@vmi.lt

Policijos departamentas

Raimundas Antanavičius

Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus viršininkas

8-343-60303, 8-611-58650, raimundas.antanavicius@policija.lt

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba

Rolandas Urbonas

FNTT Kauno apygardos valdybos Nusikalstamų veikų tyrimo skyriaus viršininkas

8-37-354361, 8-610-33531, rolandas.urbonas@fntt.lt

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, Marijampolės teritorinis skyrius

Zita Kunienė

Vyr. specialistė

8-343-51789, 8-620-41099, zita.kuniene@sodra.lt


Alytaus apskritis

Institucija

Vardas, Pavardė

Pareigos

Kontaktai (telefonas, elektroninis paštas)

Valstybinė darbo inspekcija

Vytautas Gegužis (koordinatorius)

Skyriaus vedėjas

8-315-73370, 8-682-26125; vytautas.geguzis@vdi.lt

Valstybinė darbo inspekcija

Sigitas Leskauskas

Vyr. darbo inspektorius

8 315 73371, 8 682 26128; sigitas.leskauskas @vdi.lt

Valstybinė mokesčių inspekcija

Janė Norkevičienė

Kauno apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos Kontrolės departamento Operatyvios kontrolės skyriaus vedėja

8-37-465626, 8-687-23736; j.norkeviciene@vmi.lt

Policijos departamentas

Audrius Biekša

Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriaus viršininkas  

8-315-55690, audrius.bieksa @policija.lt

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba

Rolandas Urbonas

FNTT Kauno apygardos valdybos Nusikalstamų veikų tyrimo skyriaus viršininkas

8-37-354-361, 8-610-33531; rolandas.urbonas@fntt.lt

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, Alytaus skyrius

Jolanta Kiguolienė

Direktoriaus pavaduotoja

8-315-69048, 8-650-19209; jolanta.kiguoliene@sodra.lt


Telšių apskritis

Institucija

Vardas, Pavardė

Pareigos

Kontaktai (telefonas, elektroninis paštas)

Valstybinė darbo inspekcija

Jonas Liekis (koordinatorius)

Skyriaus vedėjas

8-444-60270, 8-616-73539;jonas.liekis@vdi.lt

Valstybinė darbo inspekcija

Leonidas Ramanauskas

Vyr. darbo inspektorius

8-444-60147, 8-620-28613; leonidas.ramanauskas@vdi.lt

Valstybinė mokesčių inspekcija

Tomas Šukys

Klaipėdos AVMI KD OKS vyresn. specialistas

8-686-38622 t.sukys@vmi.lt

Policijos departamentas

Giedrius Apūkas

Telšių AVPK Veiklos skyriaus viršininkas

8-698-58377, giedrius.apukas@policija.lt

Policijos departamentas

Andrius Leliuga

Klaipėdos AVPK Viešosios tvarkos tarnybos viršininkas

8-700-61040, 8 698 26708, andrius.leliuga@policija.lt

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba

Nerijus Macys

Šiaulių apygardos valdybos vyriausiasis tyrėjas

8-41-520703, 8-621-02202, nerijus.macys@fntt.lt

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, Mažeikių teritorinis skyrius

Audronė Juškienė

Mažeikių skyriaus Registro skyriaus vyr. specialistė

8-444-75071, 8-645-58321 audrone.juskiene@sodra.lt

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, Mažeikių teritorinis skyrius

Inga Zujevienė

Mažeikių skyriaus Registro skyriaus vyr. specialistė

8-443-26659, 8- 647-16605, Inga.Zujeviene@sodra.lt


Utenos apskritis

Institucija

Vardas, Pavardė

Pareigos

Kontaktai (telefonas, elektroninis paštas)

Valstybinė darbo inspekcija

Sigitas Mikučionis (koordinatorius)

Skyriaus vedėjas

8-389-61225, sigitas.mikucionis@vdi.lt

Valstybinė mokesčių inspekcija

Irena Gečienė

Panevėžio apskrities VMI, Mokestinių prievolių departamento II skyriaus vedėja

8-389-63701, i.geciene@vmi.lt

Policijos departamentas

Vaidotas Žilys

Utenos apskrities VPK viršininko pavaduotojas

8-389-70050, vaidotas.zilys@policija.lt

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba

Mindaugas Brazdžionis

Panevėžio apygardos valdybos  viršininkas

8-5 2198002, mindaugas.brazdzionis@fntt.lt

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, Utenos teritorinis skyrius

Vidmantas Stankevičius

Direktoriaus pavaduotojas

8-389-70085, vidmantas.stankevicius@sodra.lt


Tauragės apskritis

Institucija

Vardas, Pavardė

Pareigos

Kontaktai (telefonas, elektroninis paštas)

Valstybinė darbo inspekcija

Raimundas Leonavičius (koordinatorius)

Skyriaus vedėjas

8-446-61346, raimundas.leonavicius@vdi.lt

Valstybinė darbo inspekcija

Tadas Povilaitis

Vyr. darbo inspektorius

8-446-61395, tadas.povilaitis@vdi.lt

Valstybinė mokesčių inspekcija

Artūras Petraitis

Klaipėdos AVMI KD OKS vyriausiasis specialistas

8-446-41353, a.petraitis@vmi.lt

Policijos departamentas

Rima Trijonienė

Tauragės AVPK Veiklos skyriaus viršininkė

8-700-64331, rima.trijoniene@policija.lt

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba

Raimundas Kulikauskas

Klaipėdos apygardos valdybos vyriausiasis tyrėjas

8-463-10652, raimundas.kulikauskas@fntt.lt

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, Šilalės skyrius

Reda Betingienė

Šilalės skyriaus Registro skyriaus vedėja

8-446 62339 reda.betingiene@sodra.lt

2018 m. sausio mėn.

 

Nelegalus darbas (bendras puslapis)

 2019 m. 01-09 mėn.
Veiklos sektorius Atlikta inspektavi-mų (surašyta ND tyrimo aktų) iš viso Nustatyta dirbusių nelegaliai, nedekl. darbą, įdarbintų nesilaikant užsieniečių įdarbinimo tvarkos
ūkio subjektų asmenų
iš viso iš viso asm. iki 18 metų užsie-niečių
sk. % sk. %
0 Iš viso 5198   1471 2394   33 174
01...03 Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė 273 5,25 67 135 5,64 6 6
01 Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla 153 2,94 33 81 3,38 1 6
02 Miškininkystė ir medienos ruoša 118 2,27 34 54 2,26 5 0
022 tame skaičiuje medienos ruoša 82 1,58 26 45 1,88 5 0
05...09 Kasyba ir karjerų eksploatavimas 5 0,10 1 1 0,04 0 1
10...33 Apdirbamoji gamyba 321 6,18 67 222 9,27 1 12
10 Maisto produktų gamyba 51 0,98 15 62 2,59 0 1
11 Gėrimų gamyba 0 0,00 0 0 0,00 0 0
14 Drabužių siuvimas (gamyba) 26 0,50 9 37 1,55 0 1
16 Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba 111 2,14 25 89 3,72 1 6
22 Guminių ir plastikinių gaminių gamyba 5 0,10 1 1 0,04 0 0
23 Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba 14 0,27 1 1 0,04 0 0
25 Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba 16 0,31 3 3 0,13 0 1
31 Baldų gamyba 36 0,69 1 1 0,04 0 0
  Kiti apdirbamosios gamybos veiklos sektoriai 62 1,19 12 28 1,17 0 3
35 Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas 2 0,04 0 0 0,00 0 0
36...39 Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas 11 0,21 2 2 0,08 0 0
41...43 Statyba 2919 56,16 909 1174 49,04 13 128
45...47 Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas 888 17,08 197 318 13,28 4 1
45 Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas 284 5,46 59 68 2,84 0 1
452 tame skaičiuje variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas 224 4,31 53 61 2,55 0 1
46...47 Didmeninė ir mažmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais 604 11,62 138 250 10,44 4 0
473 t.t. Automobilių degalų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse 5 0,10 2 3 0,13 0 0
49...53 Transportas ir saugojimas 146 2,81 46 111 4,64 0 8
493 Kitas keleivinis sausumos transportas 14 0,27 6 13 0,54 0 0
52 Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla 31 0,60 7 14 0,58 0 4
53 Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla 0 0,00 0 0 0,00 0 0
55...56 Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla 377 7,25 119 284 11,86 6 7
55 Apgyvendinimo veikla 66 1,27 18 33 1,38 0 1
56 Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla 311 5,98 101 251 10,48 6 6
58...63 Informacija ir ryšiai 13 0,25 3 4 0,17 0 0
64...66 Finansinė ir draudimo veikla 2 0,04 1 1 0,04 1 0
68  Nekilnojamojo turto operacijos 9 0,17 0 0 0,00 0 0
69...75 Profesinė, mokslinė ir techninė veikla 31 0,60 6 7 0,29 0 0
77...82 Administracinė ir aptarnavimo veikla 78 1,50 27 53 2,21 1 10
84 Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas 2 0,04 1 3 0,13 0 0
85 Švietimas 6 0,12 1 1 0,04 0 0
86...88 Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 17 0,33 4 16 0,67 0 0
90...93 Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla 31 0,60 9 46 1,92 1 0
94...96 Kita aptarnavimo veikla 50 0,96 11 16 0,67 0 1
97...98 Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla; namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu 2 0,04 0 0 0,00 0 0
99 Ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų veikla 0 0,00 0 0 0,00 0 0
  Nenurodyta 15 0,29 0 0 0,00 0 0

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 1407 ,,Dėl nelegalaus darbo reiškinių kontrolės koordinavimo“ 1 punktu Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius 2018 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. EV-5 patvirtino nelegalaus darbo reiškinių atsiradimo sąlygų nagrinėjimo ir jo kontrolės centrinės koordinavimo grupės (toliau – CKG) personalinę sudėtį:

1.1. CKG pirmininkas – Jonas Gricius, Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius;
1.2. CKG pirmininko pavaduotojas – Dalius Čeponas, Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotojas;
1.3. nariai:
1.3.1. Artūras Klerauskas, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko pavaduotojas;
1.3.2. Edvardas Šileris, policijos generalinio komisaro pavaduotojas;
1.3.3. Žaneta Rudaitienė, Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Veiklos analizės ir kontrolės valdybos viršininkė;
1.3.4. Kęstutis Dirsė, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Veiklos analizės ir planavimo skyriaus vedėjas;
1.3.5. Laimonas Rudys, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įmokų administravimo skyriaus vedėjas;
1.3.6. Ričardas Tamašauskas, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įmokų administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas.