• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Nelegalaus darbo kontrolė

 2020 m. 01-03 mėn.
Veiklos sektorius Atlikta inspektavi-mų (surašyta ND tyrimo aktų) iš viso Nustatyta dirbusių nelegaliai, nedekl. darbą, įdarbintų nesilaikant užsieniečių įdarbinimo tvarkos
ūkio subjektų asmenų
iš viso iš viso asm. iki 18 metų užsie-niečių
sk. % sk. %
0 Iš viso 765   319 771   9 46
01...03 Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė 76 9,93 19 43 5,58 0 2
01 Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla 32 4,18 9 19 2,46 0 2
02 Miškininkystė ir medienos ruoša 44 5,75 10 24 3,11 0 0
022 tame skaičiuje medienos ruoša 27 3,53 4 9 1,17 0 0
05...09 Kasyba ir karjerų eksploatavimas 0 0,00 0 0 0,00 0 0
10...33 Apdirbamoji gamyba 80 10,46 20 86 11,15 1 0
10 Maisto produktų gamyba 8 1,05 4 23 2,98 1 0
11 Gėrimų gamyba 1 0,13 0 0 0,00 0 0
14 Drabužių siuvimas (gamyba) 4 0,52 1 5 0,65 0 0
16 Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba 31 4,05 8 44 5,71 0 0
22 Guminių ir plastikinių gaminių gamyba 1 0,13 0 0 0,00 0 0
23 Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba 3 0,39 0 0 0,00 0 0
25 Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba 9 1,18 4 11 1,43 0 0
31 Baldų gamyba 17 2,22 0 0 0,00 0 0
  Kiti apdirbamosios gamybos veiklos sektoriai 6 0,78 3 3 0,39 0 0
35 Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas 0 0,00 0 0 0,00 0 0
36...39 Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas 2 0,26 1 23 2,98 0 0
41...43 Statyba 376 49,15 158 223 28,92 4 29
45...47 Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas 81 10,59 33 111 14,40 0 2
45 Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas 42 5,49 16 18 2,33 0 2
452 tame skaičiuje variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas 38 4,97 14 16 2,08 0 2
46...47 Didmeninė ir mažmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais 39 5,10 17 93 12,06 0 0
473 t.t. Automobilių degalų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse 1 0,13 0 0 0,00 0 0
49...53 Transportas ir saugojimas 51 6,67 33 90 11,67 0 9
493 Kitas keleivinis sausumos transportas 5 0,65 3 6 0,78 0 1
52 Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla 5 0,65 2 2 0,26 0 1
53 Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla 0 0,00 0 0 0,00 0 0
55...56 Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla 57 7,45 37 124 16,08 0 3
55 Apgyvendinimo veikla 6 0,78 3 37 4,80 0 1
56 Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla 51 6,67 34 87 11,28 0 2
58...63 Informacija ir ryšiai 1 0,13 0 0 0,00 0 0
64...66 Finansinė ir draudimo veikla 1 0,13 1 4 0,52 4 0
68  Nekilnojamojo turto operacijos 5 0,65 3 3 0,39 0 0
69...75 Profesinė, mokslinė ir techninė veikla 3 0,39 2 3 0,39 0 0
77...82 Administracinė ir aptarnavimo veikla 17 2,22 4 29 3,76 0 0
84 Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas 0 0,00 0 0 0,00 0 0
85 Švietimas 1 0,13 1 1 0,13 0 0
86...88 Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 4 0,52 1 1 0,13 0 0
90...93 Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla 6 0,78 4 28 3,63 0 0
94...96 Kita aptarnavimo veikla 4 0,52 2 2 0,26 0 1
97...98 Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla; namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu 0 0,00 0 0 0,00 0 0
99 Ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų veikla 0 0,00 0 0 0,00 0 0
  Nenurodyta 0 0,00 0 0 0,00 0 0

NELEGALAUS DARBO KONTROLĖS CENTRINĘ KOORDINAVIMO GRUPĘ SUDARO:

  • Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos - koordinuoja institucijų vykdomus nelegalaus darbo reiškinių kontrolės veiksmus
  • Valstybinė socialinio draudimo fondo valdyba
  • Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
  • Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos
  • Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

 

Nelegalaus darbo kontrolę bei prevenciją vykdančios institucijos į Nelegalaus darbo kontrolės koordinavimo grupių apskrityse
deleguojamų atstovų sąrašas

Vilniaus apskritis

Institucija

Vardas, Pavardė

Pareigos

Kontaktai (telefonas, elektroninis paštas)

Valstybinė darbo inspekcija
Vilniaus teritorinis skyrius

Ramūnas Rakauskas (koordinatorius)

Skyriaus vedėjas

8-5-210 47 35
ramunas.rakauskas@vdi.lt

Valstybinė mokesčių inspekcija Kontrolės departamentas

Paulius Šilingas

Verslo elektroninėje erdvėje ir elektroninėmis priemonėmis kontrolės skyriaus patarėjas

8-5-268 79 37 paulius.silingas@vmi.lt

Policijos departamentas
Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

Audrius Vaskela

Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos viršininkas

8-5-271 81 40, audrius.vaskela@policija.lt

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba
Vilniaus apygardos valdyba

Edgaras Leškevičius

Nusikalstamų veikų tyrimo skyriaus viršininkas

8-5-271 74 88, edgaras.leskevicius@fntt.lt

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
Vilniaus skyrius

Ramunė Predkelienė

Įmokų išieškojimo skyriaus patarėja

8-5-252 54 11,
ramune.predkeliene@sodra.lt

Kauno apskritis

Institucija

Vardas, Pavardė

Pareigos

Kontaktai (telefonas, elektroninis paštas)

Valstybinė darbo inspekcija

Adas Baliukevičius (koordinatorius)

Skyriaus vedėjas

8-37 338507, adas.baliukevicius@vdi.lt

Valstybinė mokesčių inspekcija

Jolita Mačanienė

Operatyvios kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotoja

8-37-465625, j.macaniene@vmi.lt

Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

Ričardas Kiaulakis

VTV Prevencijos skyriaus vyr. specialistas

8-700-64421, ricardas.kiaulakis@policija.lt

Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

Juana Gudelytė

VTV Prevencijos skyriaus vyr. specialistė

8-700-64420, juana.gudelyte@policija.lt

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba           apygardos valdyba

Rolandas Urbonas

Valdybos viršininkas

8-37-354361, rolandas.urbonas@fntt.lt

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, Kauno teritorinis skyrius

Iveta Levinienė

Išmokų išieškojimo skyriaus vedėja

8-37-395207, iveta.leviniene@sodra.lt

Klaipėdos apskritis

Institucija

Vardas, Pavardė

Pareigos

Kontaktai (telefonas, elektroninis paštas)

Valstybinė darbo inspekcija

Vytautas Ročys (koordinatorius)

Skyriaus vedėjas

(8 46) 494 415, vytautas.rocys@vdi.lt

Valstybinė darbo inspekcija

Virginija Leškauskienė

Skyriaus patarėja

(8 46) 495 064, virginija.leskauskiene@vdi.lt

Valstybinė mokesčių inspekcija

Robertas Pocius

Operatyvios kontrolės skyriaus vedėjas

(8 46) 469 264, r.pocius@vmi.lt

Policijos departamentas

Andrius Leliuga

Klaipėdos AVPK Viešosios tvarkos tarnybos viršininkas

(8-700) 61040,
andrius.leliuga@policija.lt

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba

Raimundas Kulikauskas

Vyriausiasis tyrėjas

(8 46) 310 652,  raimundas.kulikauskas@fntt.lt

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, Klaipėdos skyrius

Rūta Žuolienė

Registro skyriaus vedėja

(8 46) 393 383, ruta.zuoliene@sodra.lt

Panevėžio apskritis

Institucija

Vardas, Pavardė

Pareigos

Kontaktai (telefonas, elektroninis paštas)

Valstybinė darbo inspekcija

Sniegina Povilonienė (koordinatorius)

Skyriaus vedėja

(8 45) 43 95 48, 8-618-78231 sniegina.poviloniene@vdi.lt

Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

Ligita Gotautė-Vaišvilė

Operatyvios kontrolės skyriaus vedėja

8-45-501160, 8-616-22966; l.gotaute@vmi.lt

Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

Mindaugas Ambraziūnas

Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotojas

8-45-503223, 8-686-00535
mindaugas.ambraziunas@policija.lt

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba Panevėžio apygardos valdyba

Mindaugas Brazdžionis

FNTT Panevėžio apygardos valdybos viršininkas

8-5-21-98002, 8-682-69057 mindaugas.brazdzionis@fntt.lt

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, Panevėžio teritorinis skyrius

Alfonsas Petrauskas

Direktorius

8-45-445511, alfonsas.petrauskas@sodra.lt

Šiaulių apskritis

Institucija

Vardas, Pavardė

Pareigos

Kontaktai (telefonas, elektroninis paštas)

Valstybinė darbo inspekcija (Šiaulių teritorinis skyrius)

Zenonas Griguola (koordinatorius)

Skyriaus vedėjas

8-41-420931
zenonas.griguola@vdi.lt

Valstybinė darbo inspekcija (Šiaulių teritorinis skyrius)

Stasys Joneikis

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

8-41-524637
stasys.joneikis@vdi.lt

Valstybinė mokesčių inspekcija (Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija)

Stasys Sadauskas

Kontrolės departamento operatyvios kontrolės skyriaus vedėjas

8-41-592330
stasys.sadauskas@vmi.lt

Policijos departamentas (Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas)

Gediminas Čekas

Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos viršininkas

8-657-72250
gediminas.cekas@policija.lt

Policijos departamentas (Telšių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas)

Karolis Šulcas

Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriaus viršininkas

8-700-61235,
karolis.sulcas@policja.lt

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (Šiaulių ir Panevėžio apygardos valdyba)

Nerijus Macys

Šiaulių nusikalstamų veikų tyrimo skyriaus vyriausiasis tyrėjas

8-41-520678 , 8-618-38611
nerijus.macys@fntt.lt

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Šiaulių teritorinis skyrius)

Dainius Račkys

Direktoriaus pavaduotojas

8-41-525430, 8-620-79912
dainius.rackys@sodra.lt

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Šiaulių teritorinis skyrius)

Eugenija Neverdauskienė

Registro skyriaus vedėja

8-41-523933, 8-620-79907
eugenija.neverdauskiene@sodra.lt

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Mažeikių teritorinis skyrius)

Asta Tupikienė

Registro skyriaus vyriausioji specialistė

8-443-26659, 8-600-03479
asta.tupikiene@sodra.lt

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Mažeikių teritorinis skyrius)

Virgenija Kryžienė

Registro skyriaus vyriausioji specialistė

8-425-56827, 8-687-23342  
Virgenija.Kryziene@sodra.lt

 

2020-01-07

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 1407 ,,Dėl nelegalaus darbo reiškinių kontrolės koordinavimo“ 1 punktu Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius 2018 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. EV-5 patvirtino nelegalaus darbo reiškinių atsiradimo sąlygų nagrinėjimo ir jo kontrolės centrinės koordinavimo grupės (toliau – CKG) personalinę sudėtį:

1.1. CKG pirmininkas – Jonas Gricius, Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius;
1.2. CKG pirmininko pavaduotojas – Dalius Čeponas, Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotojas;
1.3. nariai:
1.3.1. Artūras Klerauskas, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko pavaduotojas;
1.3.2. Edvardas Šileris, policijos generalinio komisaro pavaduotojas;
1.3.3. Žaneta Rudaitienė, Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Veiklos analizės ir kontrolės valdybos viršininkė;
1.3.4. Kęstutis Dirsė, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Veiklos analizės ir planavimo skyriaus vedėjas;
1.3.5. Laimonas Rudys, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įmokų administravimo skyriaus vedėjas;
1.3.6. Ričardas Tamašauskas, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įmokų administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas.