• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

 

Nelegalaus darbo kontrolė

  2021 m. 01-12 mėn. 2022 m. 01-12 mėn.
Veiklos sektorius Atlikta ND kontrolės inspektavimų (surašyta ND tyrimo aktų) iš viso Nustatyta dirbusių nelegaliai, nedekl. darbą, įdarbintų nesilaikant užsieniečių įdarbinimo tvarkos Atlikta ND kontrolės inspektavimų (surašyta ND tyrimo aktų) iš viso Nustatyta dirbusių nelegaliai, nedekl. darbą, įdarbintų nesilaikant užsieniečių įdarbinimo tvarkos
ūkio subjektų asmenų ūkio subjektų asmenų
iš viso iš viso asm. iki 18 metų užsie-niečių iš viso iš viso asm. iki 18 metų užsie-niečių
sk. % sk. % sk. % sk. %
0 Iš viso 3881   1442 3390   27 883 4217   1673 3833   40 ###
01...03 Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė 276 7,11 64 183 5,40 11 3 222 5,26 109 320 8,35 27 19
01 Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla 174 4,48 43 146 4,31 11 2 173 4,10 78 258 6,73 27 16
02 Miškininkystė ir medienos ruoša 98 2,53 21 37 1,09 0 1 48 1,14 30 60 1,57 0 2
022 tame skaičiuje medienos ruoša 60 1,55 12 26 0,77 0 1 35 0,83 23 37 0,97 0 0
05...09 Kasyba ir karjerų eksploatavimas 2 0,05 1 17 0,50 0 0 2 0,05 0 0 0,00 0 0
10...33 Apdirbamoji gamyba 333 8,58 87 330 9,73 2 96 173 4,10 87 429 11,19 0 97
10 Maisto produktų gamyba 34 0,88 9 24 0,71 2 1 32 0,76 16 54 1,41 0 12
11 Gėrimų gamyba 2 0,05 1 11 0,32 0 0 1 0,02 0 0 0,00 0 0
14 Drabužių siuvimas (gamyba) 19 0,49 8 93 2,74 0 1 6 0,14 3 6 0,16 0 2
16 Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba 103 2,65 27 67 1,98 0 6 44 1,04 27 94 2,45 0 9
22 Guminių ir plastikinių gaminių gamyba 12 0,31 6 12 0,35 0 6 3 0,07 1 10 0,26 0 0
23 Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba 8 0,21 3 4 0,12 0 3 2 0,05 1 1 0,03 0 1
25 Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba 31 0,80 12 34 1,00 0 18 23 0,55 11 170 4,44 0 18
31 Baldų gamyba 77 1,98 7 47 1,39 0 44 14 0,33 7 26 0,68 0 8
  Kiti apdirbamosios gamybos veiklos sektoriai 47 1,21 14 38 1,12 0 17 48 1,14 21 68 1,77 0 47
35 Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas 3 0,08 2 2 0,06 0 1 2 0,05 2 17 0,44 0 17
36...39 Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas 5 0,13 2 3 0,09 0 0 11 0,26 2 3 0,08 0 0
41...43 Statyba 2184 56,27 886 1453 42,86 5 523 2677 63,48 968 1601 41,77 5 692
45...47 Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas 383 9,87 118 268 7,91 5 36 254 6,02 112 188 4,90 1 33
45 Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas 230 5,93 57 102 3,01 3 13 113 2,68 40 62 1,62 0 5
452 tame skaičiuje variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas 184 4,74 45 61 1,80 0 2 72 1,71 25 27 0,70 0 3
46...47 Didmeninė ir mažmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais 153 3,94 61 166 4,90 2 23 141 3,34 72 126 3,29 1 28
473 t.t. Automobilių degalų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse 2 0,05 0 0 0,00 0 0 2 0,05 1 1 0,03 0 0
49...53 Transportas ir saugojimas 175 4,51 93 525 15,49 0 149 287 6,81 165 755 19,70 2 489
493 Kitas keleivinis sausumos transportas 15 0,39 5 42 1,24 0 0 10 0,24 8 8 0,21 0 2
52 Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla 29 0,75 13 57 1,68 0 41 32 0,76 19 83 2,17 2 63
53 Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla 3 0,08 0 0 0,00 0 0 5 0,12 4 7 0,18 0 0
55...56 Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla 283 7,29 91 363 10,71 3 35 358 8,49 121 249 6,50 4 49
55 Apgyvendinimo veikla 31 0,80 7 47 1,39 0 3 41 0,97 16 27 0,70 1 5
56 Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla 252 6,49 84 316 9,32 3 32 317 7,52 105 222 5,79 3 44
58...63 Informacija ir ryšiai 4 0,10 1 1 0,03 0 0 12 0,28 1 1 0,03 0 0
64...66 Finansinė ir draudimo veikla 1 0,03 0 0 0,00 0 0 1 0,02 1 1 0,03 0 0
68  Nekilnojamojo turto operacijos 18 0,46 4 6 0,18 0 2 5 0,12 2 5 0,13 0 0
69...75 Profesinė, mokslinė ir techninė veikla 28 0,72 10 17 0,50 0 7 21 0,50 9 28 0,73 0 18
77...82 Administracinė ir aptarnavimo veikla 81 2,09 39 100 2,95 0 21 74 1,75 36 87 2,27 1 23
84 Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas 1 0,03 1 5 0,15 0 0 2 0,05 1 4 0,10 0 4
85 Švietimas 15 0,39 4 7 0,21 0 0 10 0,24 6 7 0,18 0 2
86...88 Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 16 0,41 11 51 1,50 0 4 23 0,55 11 47 1,23 0 0
90...93 Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla 24 0,62 9 30 0,88 0 6 29 0,69 16 64 1,67 0 14
94...96 Kita aptarnavimo veikla 49 1,26 19 29 0,86 1 0 54 1,28 24 27 0,70 0 6
97...98 Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla; namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0
99 Ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų veikla 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0
  Nenurodyta 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 1407 ,,Dėl nelegalaus darbo reiškinių kontrolės koordinavimo“ 1 punktu Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius 2021 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. EV-95 ,,Dėl reiškinių atsiradimo sąlygų nagrinėjimo ir jo kontrolės centrinės koordinavimo grupės patvirtinimo“ patvirtino nelegalaus darbo reiškinių atsiradimo sąlygų nagrinėjimo ir jo kontrolės centrinės koordinavimo grupės (toliau – CKG) personalinę sudėtį:
1. CKG pirmininkas – Jonas Gricius, Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius;
2. CKG pirmininko pavaduotojas – Dalius Čeponas, Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo
inspektoriaus pavaduotojas;
3. nariai:
3.1. Artūras Klerauskas, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko pavaduotojas;
3.2 Valdas Buginskis, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Atrankos ir paramos auditui departamento direktorius;
3.3. Mindaugas Akelaitis, Policijos departamento Viešosios policijos valdybos viršininkas;
3.4. Mindaugas Stravinskas, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus pavaduotojas;
3.5. Laimonas Rudys, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įmokų administravimo skyriaus vedėjas;
3.6. Ričardas Tamošauskas, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įmokų administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas.

NELEGALAUS DARBO KONTROLĖS CENTRINĘ KOORDINAVIMO GRUPĘ SUDARO:

  • Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos - koordinuoja institucijų vykdomus nelegalaus darbo reiškinių kontrolės veiksmus
  • Valstybinė socialinio draudimo fondo valdyba
  • Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
  • Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos
  • Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

 

Nelegalaus darbo kontrolę bei prevenciją vykdančios institucijos į Nelegalaus darbo kontrolės koordinavimo grupių apskrityse
deleguojamų atstovų sąrašas

Vilniaus apskritis

Institucija

Vardas, Pavardė

Pareigos

Kontaktai (telefonas, elektroninis paštas)

Valstybinė darbo inspekcija
Vilniaus teritorinis skyrius

Ramūnas Rakauskas (koordinatorius)

Skyriaus vedėjas

8-5-210 47 35
[email protected]

Valstybinė mokesčių inspekcija Kontrolės departamentas

Paulius Šilingas

Verslo elektroninėje erdvėje ir elektroninėmis priemonėmis kontrolės skyriaus patarėjas

8-5-268 79 37 [email protected]

Policijos departamentas
Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

Audrius Vaskela

Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos viršininkas

8-5-271 81 40, audrius.vaskela@policija.lt

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba
Vilniaus apygardos valdyba

Edgaras Leškevičius

Nusikalstamų veikų tyrimo skyriaus viršininkas

8-5-271 74 88, [email protected]

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
Vilniaus skyrius

Ramunė Predkelienė

Įmokų išieškojimo skyriaus patarėja

8-5-252 54 11,
[email protected]

Kauno apskritis

Institucija

Vardas, Pavardė

Pareigos

Kontaktai (telefonas, elektroninis paštas)

Valstybinė darbo inspekcija

Adas Baliukevičius (koordinatorius)

Skyriaus vedėjas

8-37 338507, [email protected]

Valstybinė mokesčių inspekcija

Jolita Mačanienė

Operatyvios kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotoja

8-37-465625, [email protected]

Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

Ričardas Kiaulakis

VTV Prevencijos skyriaus vyr. specialistas

8-700-64421, [email protected]

Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

Juana Gudelytė

VTV Prevencijos skyriaus vyr. specialistė

8-700-64420, [email protected]

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba           apygardos valdyba

Rolandas Urbonas

Valdybos viršininkas

8-37-354361, [email protected]

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, Kauno teritorinis skyrius

Iveta Levinienė

Išmokų išieškojimo skyriaus vedėja

8-37-395207, [email protected]

Klaipėdos apskritis

Institucija

Vardas, Pavardė

Pareigos

Kontaktai (telefonas, elektroninis paštas)

Valstybinė darbo inspekcija

Vytautas Ročys (koordinatorius)

Skyriaus vedėjas

(8 46) 494 415, [email protected]

Valstybinė darbo inspekcija

Virginija Leškauskienė

Skyriaus patarėja

(8 46) 495 064, [email protected]

Valstybinė mokesčių inspekcija

Robertas Pocius

Operatyvios kontrolės skyriaus vedėjas

(8 46) 469 264, [email protected]

Policijos departamentas

Andrius Leliuga

Klaipėdos AVPK Viešosios tvarkos tarnybos viršininkas

(8-700) 61040,
[email protected]

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba

Raimundas Kulikauskas

Vyriausiasis tyrėjas

(8 46) 310 652,  [email protected]

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, Klaipėdos skyrius

Rūta Žuolienė

Registro skyriaus vedėja

(8 46) 393 383, [email protected]

Panevėžio apskritis

Institucija

Vardas, Pavardė

Pareigos

Kontaktai (telefonas, elektroninis paštas)

Valstybinė darbo inspekcija

Sniegina Povilonienė (koordinatorius)

Skyriaus vedėja

(8 45) 43 95 48, 8-618-78231 [email protected]

Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

Ligita Gotautė-Vaišvilė

Operatyvios kontrolės skyriaus vedėja

8-45-501160, 8-616-22966; [email protected]

Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

Mindaugas Ambraziūnas

Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotojas

8-45-503223, 8-686-00535
[email protected]

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba Panevėžio apygardos valdyba

Mindaugas Brazdžionis

FNTT Panevėžio apygardos valdybos viršininkas

8-5-21-98002, 8-682-69057 [email protected]

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, Panevėžio teritorinis skyrius

Alfonsas Petrauskas

Direktorius

8-45-445511, [email protected]

Šiaulių apskritis

Institucija

Vardas, Pavardė

Pareigos

Kontaktai (telefonas, elektroninis paštas)

Valstybinė darbo inspekcija (Šiaulių teritorinis skyrius)

Zenonas Griguola (koordinatorius)

Skyriaus vedėjas

8-41-420931
[email protected]

Valstybinė darbo inspekcija (Šiaulių teritorinis skyrius)

Stasys Joneikis

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

8-41-524637
[email protected]

Valstybinė mokesčių inspekcija (Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija)

Stasys Sadauskas

Kontrolės departamento operatyvios kontrolės skyriaus vedėjas

8-41-592330
[email protected]

Policijos departamentas (Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas)

Gediminas Čekas

Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos viršininkas

8-657-72250
[email protected]

Policijos departamentas (Telšių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas)

Karolis Šulcas

Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriaus viršininkas

8-700-61235,
[email protected]

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (Šiaulių ir Panevėžio apygardos valdyba)

Nerijus Macys

Šiaulių nusikalstamų veikų tyrimo skyriaus vyriausiasis tyrėjas

8-41-520678 , 8-618-38611
[email protected]

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Šiaulių teritorinis skyrius)

Dainius Račkys

Direktoriaus pavaduotojas

8-41-525430, 8-620-79912
[email protected]

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Šiaulių teritorinis skyrius)

Eugenija Neverdauskienė

Registro skyriaus vedėja

8-41-523933, 8-620-79907
[email protected]

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Mažeikių teritorinis skyrius)

Asta Tupikienė

Registro skyriaus vyriausioji specialistė

8-443-26659, 8-600-03479
[email protected]

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Mažeikių teritorinis skyrius)

Virgenija Kryžienė

Registro skyriaus vyriausioji specialistė

8-425-56827, 8-687-23342  
[email protected]

 

2020-01-07