• Konsultacijų ir pranešimų apie nelegalų darbą tel. (8 5) 213 9772

 

 

Potencialiai pavojingi įrenginiai

Potencialiai pavojingų įrenginių savininkai valstybės registre iki 2023 m. sausio 1 d. užregistravo 47 965 potencialiai pavojingus įrenginius, tarp jų:

 • 76 variklinės pavaros pramoginiai įrenginiai;
 • 543 degiąsias dujas naudojantys pramoniniai įrenginiai;
 • 365 eskalatorių ir judamųjų takų;
 • 985 garo ir vandens šildymo katilai;
 • 6 504 variklinės pavaros keltuvai žmonėms ir kroviniams kelti;
 • 9 764 kėlimo įrenginiai;
 • 10 964 liftai;
 • 39 lynų keliai;
 • 12 299 slėginiai indai;
 • 4 733 beslėgės pavojingų medžiagų talpyklos;
 • 1 693 pavojingų medžiagų vamzdynai ir garotiekiai.

KA - 2.1. Garo ir vandens šildymo katilai:

KA - 01
2.1.1. didesnio kaip 0,5 baro perteklinio slėgio, nustatyto atmosferos slėgio atžvilgiu, garo katilai, kurių didžiausio leidžiamojo slėgio barais (toliau – Ps) ir tūrio litrais (toliau – V) sandauga viršija 3 500

KA - 02
2.1.2. aukštesnės kaip 110 °C temperatūros vandens šildymo katilai, kurių Ps ir V sandauga viršija 10 000
________________

SI - 2.2. Slėginiai indai :

SI - 01
2.2.1. didesnio kaip 0,5 baro perteklinio slėgio, nustatyto atmosferos slėgio atžvilgiu, didesnės kaip 25 litrų talpos indai, skirti pirmos grupės takiosioms medžiagoms, kurių klasifikavimą nustato Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministras (toliau – takiosios medžiagos), kai Ps ir V sandauga viršija 500, išskyrus mažesnės kaip 250 litrų talpos gamtinių dujų, suskystintųjų dujų ir techninių dujų balionus

SI - 02
2.2.2. didesnio kaip 0,5 baro perteklinio slėgio, nustatyto atmosferos slėgio atžvilgiu, didesnės kaip 1 000 litrų talpos indai, skirti antros grupės takiosioms medžiagoms, kai Ps ir V sandauga viršija 10 000
________________

VL - 2.3. Pavojingų medžiagų slėginiai vamzdynai, slėginiai garotiekiai ir karšto vandens vamzdynai:

VL - 01
2.3.1. didesnio kaip 0,5 baro perteklinio slėgio, nustatyto atmosferos slėgio atžvilgiu, didesnio kaip 80 milimetrų vardinio skersmens (toliau – DN) vamzdynai, skirti pirmos grupės takiosioms medžiagoms, kai Ps ir DN sandauga viršija 3 500

VL - 02
2.3.2. didesnio kaip 100 barų slėgio vamzdynai, skirti pirmos grupės takiosioms medžiagoms, neatsižvelgiant į jų DN

VL - 03
2.3.3. didesnio kaip 0,5 baro perteklinio slėgio, nustatyto atmosferos slėgio atžvilgiu, vamzdynai, neatsižvelgiant į jų DN, skirti pirmos grupės takiosioms medžiagoms transportuoti į pakrantėje ar jūroje esantį įrenginį (laivą) arba iš jo, išskyrus pakrantės terminalams priklausančius vamzdynus, kuriais laivai pripildomi degalų jų reikmėms

VL - 04
2.3.4. didesnio kaip 16 barų slėgio ir didesnio kaip 100 milimetrų DN perkaitinto ir sočiojo vandens garo bei aukštesnės kaip 110 °C temperatūros karšto vandens vamzdynai
________________

TA - 2.4. Beslėgės pavojingų medžiagų talpyklos:

TA - 01
2.4.1.1. 50 kub. metrų ir didesnio tūrio beslėgės medžiagų, pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1), priskirtų prie pavojingų cheminių medžiagų ir mišinių (toliau – pavojingos medžiagos ir mišiniai), talpyklos, išskyrus degalinėse degalams saugoti naudojamas talpyklas (stacionariosios)

TA - 02
2.4.1.2. degalinėse degalams saugoti naudojamos talpyklos (stacionariosios)

TA - 03
2.4.2. mobiliosios 1 kub. metro ir didesnio tūrio beslėgės pavojingų medžiagų ir mišinių talpyklos
________________

LF - 2.5. Liftai:

LF - 01
2.5.1. keleiviniai ir keleiviniai-krovininiai liftai

LF - 02
2.5.2. krovininiai lydimieji liftai

LF - 03
2.5.3. krovininiai nelydimieji liftai, kurių nors vienas kabinos matmuo didesnis už šiuos dydžius: grindų plotas – 1,00 kv. metras, gylis – 1,00 metras, aukštis – 1,20 metro
________________

KK - 2.6. Variklinės pavaros keltuvai žmonėms ir kroviniams kelti:

KK - 01
2.6.1. variklinės pavaros vertikaliojo kėlimo neįgaliųjų keltuvai, kurių kėlimo aukštis didesnis kaip 1,50 metro, išskyrus asmeniniam naudojimui įrengtus neįgaliųjų keltuvus

KK - 02
2.6.2. variklinės pavaros statybiniai keltuvai žmonėms ir kroviniams kelti

KK - 03
2.6.3. iš kabinos ar platformos valdomi variklinės pavaros kabamieji ir pastatomieji platforminiai įrenginiai, kurių kėlimo aukštis didesnis kaip 3 metrai ir kurie skirti darbuotojams į darbo vietas kelti ar nuleisti, kad jie atliktų darbą iš darbinės platformos

KK - 04
2.6.4. mobiliosios darbinės kėlimo platformos, kurių kėlimo aukštis didesnis kaip 3 metrai, skirtos darbuotojams į darbo vietas kelti, kad jie atliktų darbą iš darbinės platformos
________________

LK - 2.7. Lynų keliai:

LK - 01
2.7.1. variklinės pavaros keleiviniai kabamieji lynų keliai ir vilktuvai, skirti tinkamą įrangą turintiems keleiviams tempti išilgai įrengto tako

LK - 02
2.7.2. funikulieriai
________________

ES - 2.8. Eskalatoriai ir judamieji takai:

ES - 01
2.8.1. eskalatoriai ir judamieji takai, skirti žmonėms pervežti
________________

KR - 2.9. Kėlimo įrenginiai:

KR - 01
2.9.1. 5 tonų ir didesnės keliamosios galios tiltinio, kabelinio tipo kranai, gembiniai kranai bei kranai-rietuvai, nesvarbu, kaip jie valdomi

KR - 02
2.9.2. mažesnės kaip 5 tonų keliamosios galios tiltinio, kabelinio tipo kranai, gembiniai kranai ir kranai-rietuvai su valdymo kabina

KR - 03
2.9.3. 1 tonos ir didesnės keliamosios galios strėlinio tipo kranai su įrengtais strėlės siekio keitimo ir (arba) posūkio mechanizmais
________________

AT - 2.10. Variklinės pavaros pramoginiai įrenginiai:

AT - 01
2.10.1. pasivažinėjimo atrakcionai, kurių nors vieno judesio pagreitis didesnis kaip 1 m/s2

AT - 02
2.10.2. pasivažinėjimo atrakcionai, darantys du ir daugiau judesių apie skirtingas ašis, nesvarbu, koks jų pagreitis

AT - 03
2.10.3. apžvalgos ratai
________________

DD - 2.11. Degiąsias dujas naudojantys pramoniniai įrenginiai:

DD - 01
2.11.1. dujinį kurą deginantys technologiniai įrenginiai, kurių nominali šilumos galia didesnė kaip 400 kilovatų

Potencialiai pavojingų įrenginių, priskyrimas kategorijų parametrams, nurodytiems Potencialiai pavojingų įrenginių kategorijų parametrų sąraše, patvirtintame LRV 2020-01-29 d. nutarimu Nr. 61


Grupė-pogrupis
(pagal seną priskyrimą)

Parametras, pagal kurį iš grupės-pogrupio priskiriami nauji kategorijų parametrai

Naujas kategorijų parametrų žymėjimas

AT Pramoginiai įrenginiai

AT-01

2.10.1. pasivažinėjimo atrakcionai, kurių nors vieno judesio pagreitis didesnis kaip 1 m/s2;

AT-01

AT-02

2.10.2. pasivažinėjimo atrakcionai, darantys du ir daugiau judesių apie skirtingas ašis, nesvarbu, koks jų pagreitis;

AT-02

AT-03

2.10.2. pasivažinėjimo atrakcionai, darantys du ir daugiau judesių apie skirtingas ašis, nesvarbu, koks jų pagreitis;

AT-02

AT-04

2.10.3. apžvalgos ratai

AT-03

DD Degiųjų dujų įrenginiai

DD-01

2.11.1. dujinį kurą deginantys technologiniai įrenginiai, kurių nominali šilumos galia didesnė kaip 400 kilovatų

DD-01

ES Eskalatoriai ir jų įranga

ES-01

2.8.1. eskalatoriai ir judamieji takai, skirti žmonėms pervežti

ES-01

ES-02

2.8.1. eskalatoriai ir judamieji takai, skirti žmonėms pervežti

ES-01

KA Garo katilai ir jų įranga

KA-01

2.1.1. didesnio kaip 0,5 baro perteklinio slėgio, nustatyto atmosferos slėgio atžvilgiu, garo katilai, kurių didžiausio leidžiamojo slėgio barais (toliau – Ps) ir tūrio litrais (toliau – V) sandauga viršija 3 500;

KA-01

KA-02

2.1.2. aukštesnės kaip 110 °C temperatūros vandens šildymo katilai, kurių Ps ir V sandauga viršija 10 000

KA-02

KR Kėlimo įrenginiai ir jų įranga

KR-01

2.9.1. 5 tonų ir didesnės keliamosios galios tiltinio, kabelinio tipo kranai, gembiniai kranai bei kranai-rietuvai, nesvarbu, kaip jie valdomi

KR-01

2.9.2. mažesnės kaip 5 tonų keliamosios galios tiltinio, kabelinio tipo kranai, gembiniai kranai ir kranai-rietuvai su valdymo kabina

KR-02

2.9.3. 1 tonos ir didesnės keliamosios galios strėlinio tipo kranai su įrengtais strėlės siekio keitimo ir (arba) posūkio mechanizmais

KR-03

KR-02

2.6.3. iš kabinos ar platformos valdomi variklinės pavaros kabamieji ir pastatomieji platforminiai įrenginiai, kurių kėlimo aukštis didesnis kaip 3 metrai ir kurie skirti darbuotojams į darbo vietas kelti ar nuleisti, kad jie atliktų darbą iš darbinės platformos

KK-03

2.6.4. mobiliosios darbinės kėlimo platformos, kurių kėlimo aukštis didesnis kaip 3 metrai, skirtos darbuotojams į darbo vietas kelti, kad jie atliktų darbą iš darbinės platformos

KK-04

LF Liftai

LF-01

2.5.1. keleiviniai ir keleiviniai-krovininiai liftai;

LF-01

LF-02

2.5.2. krovininiai lydimieji liftai;

LF-02

LF-03

2.5.3. krovininiai nelydimieji liftai, kurių nors vienas kabinos matmuo didesnis už šiuos dydžius: grindų plotas – 1,00 kv. metras, gylis – 1,00 metras, aukštis – 1,20 metro

LF-03

2.6.1. variklinės pavaros vertikaliojo kėlimo neįgaliųjų keltuvai, kurių kėlimo aukštis didesnis kaip 1,50 metro, išskyrus asmeniniam naudojimui įrengtus neįgaliųjų keltuvus

KK-01

2.6.2. variklinės pavaros statybiniai keltuvai žmonėms ir kroviniams kelti

KK-02

LK Lynų keliai, funikulieriai

LK-01

2.7.1. variklinės pavaros keleiviniai kabamieji lynų keliai ir vilktuvai, skirti tinkamą įrangą turintiems keleiviams tempti išilgai įrengto tako;

LK-01

LK-02

2.7.1. variklinės pavaros keleiviniai kabamieji lynų keliai ir vilktuvai, skirti tinkamą įrangą turintiems keleiviams tempti išilgai įrengto tako;

LK-01

LK-03

2.7.2. funikulieriai

LK-02

SI Slėginiai indai ir jų įranga

SI-01

2.2.1. didesnio kaip 0,5 baro perteklinio slėgio, nustatyto atmosferos slėgio atžvilgiu, didesnės kaip 25 litrų talpos indai, skirti pirmos grupės takiosioms medžiagoms, kurių klasifikavimą nustato Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministras (toliau – takiosios medžiagos), kai Ps ir V sandauga viršija 500, išskyrus mažesnės kaip 250 litrų talpos gamtinių dujų, suskystintųjų dujų ir techninių dujų balionus;

SI-01

SI-02

2.2.2. didesnio kaip 0,5 baro perteklinio slėgio, nustatyto atmosferos slėgio atžvilgiu, didesnės kaip 1 000 litrų talpos indai, skirti antros grupės takiosioms medžiagoms, kai Ps ir V sandauga viršija 10 000

SI-02

TA Talpyklos

TA-01

2.4.1.1. 50 kub. metrų ir didesnio tūrio beslėgės medžiagų, pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1), priskirtų prie pavojingų cheminių medžiagų ir mišinių (toliau – pavojingos medžiagos ir mišiniai), talpyklos, išskyrus degalinėse degalams saugoti naudojamas talpyklas (stacionariosios)

TA-01

2.4.1.2. degalinėse degalams saugoti naudojamos talpyklos (stacionariosios)

TA-02

TA-02

2.4.2. mobiliosios 1 kub. metro ir didesnio tūrio beslėgės pavojingų medžiagų ir mišinių talpyklos

TA-03

VL Vamzdynai ir garotiekiai

VL-01

2.3.1. didesnio kaip 0,5 baro perteklinio slėgio, nustatyto atmosferos slėgio atžvilgiu, didesnio kaip 80 milimetrų vardinio skersmens (toliau – DN) vamzdynai, skirti pirmos grupės takiosioms medžiagoms, kai Ps ir DN sandauga viršija 3 500;

VL-01

VL-02

2.3.2. didesnio kaip 100 barų slėgio vamzdynai, skirti pirmos grupės takiosioms medžiagoms, neatsižvelgiant į jų DN;

VL-02

VL-03

2.3.4. didesnio kaip 16 barų slėgio ir didesnio kaip 100 milimetrų DN perkaitinto ir sočiojo vandens garo bei aukštesnės kaip 110 °C temperatūros karšto vandens vamzdynai

VL-04

VL-04

2.3.3. didesnio kaip 0,5 baro perteklinio slėgio, nustatyto atmosferos slėgio atžvilgiu, vamzdynai, neatsižvelgiant į jų DN, skirti pirmos grupės takiosioms medžiagoms transportuoti į pakrantėje ar jūroje esantį įrenginį (laivą) arba iš jo, išskyrus pakrantės terminalams priklausančius vamzdynus, kuriais laivai pripildomi degalų jų reikmėms;

VL-03

Registro valdytojas ir tvarkytojas yra Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Registro paskirtis – registruoti registro Nuostatuose nurodytus registro objektus ir tvarkyti registro duomenis.

Registro objektas – potencialiai pavojingi įrenginiai, įrenginiai, kurie atitinka Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatyme nurodytas kategorijas ir Vyriausybės patvirtintus šių įrenginių kategorijų parametrus ir kuriuos naudojant dėl juose susikaupusios energijos ir vykstančių procesų kyla pavojus (galima grėsmė) žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai.

Registro objektui apibūdinti naudojami Juridinių asmenų registro duomenys (pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas) ir Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenys (vardas ir pavardė, asmens kodas (gimimo data, jeigu nėra asmens kodo), deklaruotos gyvenamosios vietos adresas), gaunami automatiniu būdu.

INFORMACIJA

Juridiniais registro naudojimo ir duomenų teikimo klausimais:
Raimonda Sneigienė, tel.: +37052375843; el. paštas:[email protected]
Gabrielius Sereika, tel.: +37052139771; el. paštas: [email protected][email protected]

Prieigos prie registro klausimais:
Raimondas Barkauskas, tel.: +37052104410; el. paštas: [email protected] 
Valerija Mačiulienė, tel.:+37052139763; el. paštas: [email protected]
Potencialiai pavojingų įrenginių registravimo, jų duomenų tikslinimo, išregistravimo procedūrų aprašymas ir prašymų formos yra pateiktos Valstybinės darbo inspekcijos tinklalapyje rubrikoje: Paslaugos/Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos administracinių paslaugų teikimo aprašymai/Potencialiai pavojingų įrenginių registravimas ir duomenų keitimas pasikeitus savininkui Nr.2

Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro duomenų teikėjai ir gavėjai (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 9 d. nutarimu Nr. 645 patvirtinti Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro nuostatai (toliau – Nuostatai)

 Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro duomenų teikėjai yra:
1. įrenginių savininkai arba jų įgalioti atstovai;
2. akredituotosios įstaigos.

Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro duomenų gavėjai yra:
1. registro duomenų teikėjai;
2. viešojo administravimo subjektai;
3. fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys teisę gauti registro duomenis.
Registro duomenys, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų ir (arba) Europos Sąjungos teisės aktų reguliuojančių duomenų teikimą, nustatytus duomenų teikimo apribojimo atvejus, yra vieši ir teikiami neatlygintinai vadovaujantis Reglamentu (ES) 2016/679, Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu ir Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.
Registro duomenys teikiami laikantis šios tvarkos:
1. savininkai arba jų įgalioti atstovai, paštu arba Nuostatų 17 punkte nustatytais būdais pateikę prašymą (vienkartinio duomenų teikimo atveju) registro tvarkytojui arba sudarę su registro tvarkytoju registro duomenų teikimo sutartį (daugkartinio duomenų teikimo atveju), registro duomenis apie jų vardu užregistruotus įrenginius gauna išrašo ar pažymos forma arba pagal registro duomenis parengtos, apibendrintos, susistemintos ar kitaip apdorotos informacijos forma (toliau – suvestinės); kitų registro objektų duomenis savininkai arba jų įgalioti atstovai gauna pateikę prašymą, kaip nurodyta Nuostatų 42.4 papunktyje;
2. akredituotosios įstaigos sudaro su registro tvarkytoju registro duomenų teikimo sutartį ir registro duomenis apie įrenginius, su kurių savininkais sudarytos techninės būklės tikrinimo sutartys, gauna registro duomenų teikimo sutartyje nustatyta tvarka; kitų registro objektų duomenis akredituotosios įstaigos gauna pateikusios prašymą, kaip nurodyta Nuostatų 42.4 papunktyje;
3. viešojo administravimo subjektai, paštu arba Nuostatų 17 punkte nustatytais būdais pateikę prašymus (vienkartinio duomenų teikimo atveju) registro tvarkytojui ar sudarę su registro tvarkytoju registro duomenų teikimo sutartį (daugkartinio duomenų teikimo atveju), gauna registro duomenis suvestinės forma arba, jeigu to reikia jų kompetencijai priskirtoms funkcijoms atlikti, registro duomenis, apibūdinančius konkretų registro objektą, išrašo ar pažymos forma;
4. kiti fiziniai ir juridiniai asmenys, paštu arba Nuostatų 17 punkte nustatytais būdais pateikę registro tvarkytojui prašymus, gauna registro duomenis suvestinės forma arba, jeigu yra teisinis pagrindas, registro duomenis, apibūdinančius konkretų registro objektą, išrašo ar pažymos forma;
5. registro tvarkytojas per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos turi pateikti reikiamus registro duomenis arba atsisakyti teikti registro duomenis, nurodydamas atsisakymo teisinį pagrindą; duomenų gavėjas turi teisę apskųsti atsisakymą teikti registro duomenis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka;
6. duomenų gavėjo pasirinkimu registro duomenys teikiami raštu, žodžiu ir (arba) elektroninių ryšių priemonėmis.

Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro registratoriai:

Vilniuje:
Honorata Česlava Kolodinskaja, el. paštas [email protected], tel., +3705 265 2608;
Liana Starkevičiūtė, el.paštas: [email protected], tel.:+37052652608
Kaune:
Simona Čekauskienė, el. paštas [email protected], tel., +37037338506;
Renata Balnionytė, el. paštas [email protected], tel., +37037338506
Klaipėdoje:
Jūratė Mineikienė, el. paštas [email protected], tel., +37046495 064;
Alvida Grigutienė, el. paštas [email protected], tel., +37046495064;
Šiauliuose:
Jūratė Sitnikienė, el. paštas [email protected], tel., +37041524635;
Panevėžyje:
Sonata Cicilionienė, el. paštas [email protected], tel., +37045430195;
Edita Grigaliūnienė, el. paštas [email protected],  tel., (8 45) 436 391;
Utenoje:
Valda Bičiūnienė, el. paštas [email protected], tel.,+37038961226;
Alytuje:
Irma Adžgauskienė, el. paštas [email protected], tel., +37031573 370;
Telšiuose:
Rita Mušauskienė, el. paštas [email protected], tel., +37044460 269;
Tauragėje:
Renata Kontautienė:, el. paštas  [email protected] , tel.,+ 37044661085