• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Paslaugos

Nuo 2020 m. lapkričio 3 d., atsižvelgiant į susiklosčiusią pandemijos situaciją šalyje ir dėl kai kuriose savivaldybėse paskelbto karantino, Valstybinės darbo inspekcija interesantų priėmimą ir konsultavimą jiems aktualiais klausimais, taip pat įvairių skundų, prašymų, paklausimų, papildomų dokumentų priėmimą vykdys tik nuotoliniu būdu. Taip pat keičiasi Valstybinės darbo inspekcijos atliekamų patikrinimų, darbo ginčų nagrinėjimo, patikrų žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tvarka.

Daugiau informacijos

E. Parašas    E. pristatymas

Prašymų ir skundų nagrinėjimo bei asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos Valstybinėje darbo inspekcijoje taisyklės

Prašymo (skundo/ pranešimo) formos pavyzdys

Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmų, kai į VDI kreipiasi neblaivūs ar nuo narkotinių ir toksinių medžiagų apsvaigę asmenys, tvarkos aprašas.