• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Paslaugos

Nuo 2020 m. lapkričio 3 d., atsižvelgiant į susiklosčiusią pandemijos situaciją šalyje ir dėl kai kuriose savivaldybėse paskelbto karantino, Valstybinės darbo inspekcija interesantų priėmimą ir konsultavimą jiems aktualiais klausimais, taip pat įvairių skundų, prašymų, paklausimų, papildomų dokumentų priėmimą vykdys tik nuotoliniu būdu. Taip pat keičiasi Valstybinės darbo inspekcijos atliekamų patikrinimų, darbo ginčų nagrinėjimo, patikrų žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tvarka.

Daugiau informacijos

E. Parašas    E. pristatymas

Prašymų ir skundų nagrinėjimo bei asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos Valstybinėje darbo inspekcijoje taisyklės

Prašymo (skundo/ pranešimo) formos pavyzdys

Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmų, kai į VDI kreipiasi neblaivūs ar nuo narkotinių ir toksinių medžiagų apsvaigę asmenys, tvarkos aprašas.

Administracinė procedūra Nr. 01
Administracinės paslaugos Nr. 01 teikimo schema
Rekomendacinė prašymo forma

Potencialiai pavojingų įrenginių registravimas ir duomenų keitimas pasikeitus savininkui Nr. 02
Administracinės paslaugos Nr. 02 teikimo schema
Potencialiai pavojingo įrenginio užregistravimo forma
Potencialiai pavojingo įrenginio įvežto iš užsienio registravimo forma
Potencialiai pavojingo įrenginio prastovos forma
Potencialiai pavojingo įrenginio išregistravimo forma

Administracinės paslaugos teikimo aprašymas Nr.04
Administracinės paslaugos Nr. 04 teikimo schema

Pažyma apie darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo teisės aktų vykdymo būklę Nr. 05
Administracinės paslaugos Nr. 05 teikimo schema.
Prašymas dėl pažymos išdavimo

Darbo santykių pasibaigimo pažymos išdavimas Nr. 06
Administracinės paslaugos Nr. 06 teikimo schema

DSS žinių tikrinimas VDI ir šį faktą patvirtinančių duomenų pateikimas Nr. 07
Administracinės paslaugos Nr. 07 teikimo schema

Išankstinio sutikimo įrengti liftą, naudojant kitas prispaudimo rizikai išvengti tinkamas priemones, išdavimas Nr. 09
Administracinės paslaugos Nr. 09 teikimo schema
Prašymas dėl išankstinio sutikimo įrengti liftą, naudojant kitas prispaudimo rizikai išvengti tinkamas priemones, išdavimo

Sprendimo įtraukti įmonę ar ne į laikinojo įdarbinimo įmonių sąrašą priėmimas ir kasmetinio atitikimo nustatytiems kriterijams tikrinimas bei sprendimo priėmimas Nr. 10
Administracinės paslaugos Nr. 10 teikimo schema