• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Paslaugos

Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos
ADMINISTRACINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO APRAŠYMAI

Administracinė procedūra Nr. 01
Administracinės paslaugos Nr. 01 teikimo schema
Rekomendacinė prašymo forma

Potencialiai pavojingų įrenginių registravimas ir duomenų keitimas pasikeitus savininkui Nr. 02
Administracinės paslaugos Nr. 02 teikimo schema
Potencialiai pavojingo įrenginio užregistravimo forma
Potencialiai pavojingo įrenginio įvežto iš užsienio registravimo forma
Potencialiai pavojingo įrenginio prastovos forma
Potencialiai pavojingo įrenginio išregistravimo forma

Asmenų informavimas, konsultavimas žodžiu ir raštu Nr. 04
Administracinės paslaugos Nr. 04 teikimo schema


Pažyma apie darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo teisės aktų vykdymo būklę Nr. 05
Administracinės paslaugos Nr. 05 teikimo schema.
Prašymas dėl pažymos išdavimo


Darbo santykių pasibaigimo pažymos išdavimas Nr. 06
Administracinės paslaugos Nr. 06 teikimo schema

DSS žinių tikrinimas VDI ir šį faktą patvirtinančių duomenų pateikimas Nr. 07
Administracinės paslaugos Nr. 07 teikimo schema

Nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros licencijos išdavimas ir pakeitimas Nr. 08
Administracinės paslaugos Nr. 08 teikimo schema
Prašymas dėl nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros licencijos išdavimo, patikslinimo, pakeitimo, galiojimo sustabdymo, sustabdymo panaikinimo ar galiojimo panaikinimo Įrangos, prietaisų ir priemonių, reikalingų nuolatinei potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrai vykdyti, sąrašas

Išankstinio sutikimo įrengti liftą, naudojant kitas prispaudimo rizikai išvengti tinkamas priemones, išdavimas Nr. 09
Administracinės paslaugos Nr. 09 teikimo schema
Prašymas dėl išankstinio sutikimo įrengti liftą, naudojant kitas prispaudimo rizikai išvengti tinkamas priemones, išdavimo

Sprendimo įtraukti įmonę ar ne į laikinojo įdarbinimo įmonių sąrašą priėmimas ir kasmetinio atitikimo nustatytiems kriterijams tikrinimas bei sprendimo priėmimas Nr. 10
Administracinės paslaugos Nr. 10 teikimo schema

Informacijos apie VDI valdomose informacinėse sistemose tvarkomus duomenų subjektų asmens duomenis teikimas
VDI valdomose informacinėse sistemose tvarkomų asmens duomenų sąrašas
Prašymo pateikti informaciją forma
Informacijos teikimą reglamentuojantys teisės aktai:
Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje taisyklės
Asmens duomenų tvarkymo Valstybinėje darbo inspekcijoje taisyklės


Apklausa: VDI paslaugų kokybė


Pažyma apie darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo teisės aktų vykdymo būklę Nr. 05
Administracinės paslaugos Nr. 05 teikimo schema.
Prašymas dėl pažymos išdavimo


Darbo santykių pasibaigimo pažymos išdavimas Nr. 06
Administracinės paslaugos Nr. 06 teikimo schema

DSS žinių tikrinimas VDI ir šį faktą patvirtinančių duomenų pateikimas Nr. 07
Administracinės paslaugos Nr. 07 teikimo schema

Nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros licencijos išdavimas ir pakeitimas Nr. 08
Administracinės paslaugos Nr. 08 teikimo schema
Prašymas dėl nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros licencijos išdavimo, patikslinimo, pakeitimo, galiojimo sustabdymo, sustabdymo panaikinimo ar galiojimo panaikinimo Įrangos, prietaisų ir priemonių, reikalingų nuolatinei potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrai vykdyti, sąrašas

Išankstinio sutikimo įrengti liftą, naudojant kitas prispaudimo rizikai išvengti tinkamas priemones, išdavimas Nr. 09
Administracinės paslaugos Nr. 09 teikimo schema
Prašymas dėl išankstinio sutikimo įrengti liftą, naudojant kitas prispaudimo rizikai išvengti tinkamas priemones, išdavimo

Sprendimo įtraukti įmonę ar ne į laikinojo įdarbinimo įmonių sąrašą priėmimas ir kasmetinio atitikimo nustatytiems kriterijams tikrinimas bei sprendimo priėmimas Nr. 10
Administracinės paslaugos Nr. 10 teikimo schema

Informacijos apie VDI valdomose informacinėse sistemose tvarkomus duomenų subjektų asmens duomenis teikimas
VDI valdomose informacinėse sistemose tvarkomų asmens duomenų sąrašas
Prašymo pateikti informaciją forma
Informacijos teikimą reglamentuojantys teisės aktai:
Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje taisyklės
Asmens duomenų tvarkymo Valstybinėje darbo inspekcijoje taisyklės


Apklausa: VDI paslaugų kokybė