• Konsultacijų ir pranešimų apie nelegalų darbą tel. (8 5) 213 9772

 

 

Dok.data 05-01-2024

 

Jei įmonės ar įstaigos darbo taryboje viso yra trys nariai, o vienam iš jų suteikiamos vaiko priežiūros atostogos, ar tokia darbo taryba yra teisėta ir ar vaiką auginantis narys gali vykdyti darbo tarybos nario funkcijas?

Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 176 straipsnio 1 dalies 3 punktas reglamentuoja, kad darbo tarybos veikla pasibaigia kai darbo taryboje lieka mažiau kaip trys jos nariai ir atsarginių darbo tarybos narių sąraše nėra nė vieno kandidato, turinčio teisę tapti darbo tarybos nariu. Pagal šio straipsnio 2 dalį, naujos darbo tarybos rinkimo procedūra pradedama <...> per mėnesį nuo šio straipsnio 1 dalies 3 <...> punkte nustatytų aplinkybių atsiradimo. Naujos darbo tarybos rinkimus privalo inicijuoti darbo taryba, pasiūlydama darbdaviui sudaryti rinkimų komisiją DK nustatyta tvarka. DK nereglamentuoja darbo tarybos veiklos, tais atvejais kai vienas iš darbo tarybos narių pasinaudoja vaiko priežiūros, kitomis tikslinėmis atostogomis ar yra nedarbingas. Darbuotojui suteiktos atostogos nėra narystės darbo taryboje pasibaigimo pagrindas. Taigi, VDI specialistų nuomone, darbo tarybos veikla neturėtų pasibaigti vienam iš darbo tarybos narių naudojantis tikslinėmis atostogomis, darbo tarybos veikla toliau turėtų vykti su likusiais darbo tarybos nariais. Tokius atvejus galėtų nusimatyti pati darbo taryba savo reglamente.