• Konsultacijų ir pranešimų apie nelegalų darbą tel. (8 5) 213 9772

 

 

Dok.data 05-01-2024

 

Ar įmonės, įstaigos, organizacijos vadovo pavaduotojas gali būti profesinės sąjungos nariu ir šios įmonės, įstaigos, organizacijos profesinės sąjungos pirmininko pavaduotoju?

Pagal LR profesinių sąjungų įstatymo 1 straipsnio 4 dalį, darbdavys, jo įgaliotasis atstovas negali būti jo įmonėje, įstaigoje, organizacijoje veikiančių profesinių sąjungų narys. Įmonės direktorių pavaduotojų narystės profesinėje sąjungoje klausimas nereglamentuotas teisės aktais.
VDI laikosi nuomonės, kad profesinė sąjunga savo patvirtintuose įstatuose turėtų nusistatyti, ar įmonės direktoriaus pavaduotojas gali būti profesinės sąjungos nariu, pirmininku ar pirmininko pavaduotoju. Taip pat gali nusistatyti narystės sustabdymo nuostatas, tais atvejais, kai profesinės sąjungos narys pavaduoja įmonės direktorių bei nusistatyti kitas su naryste susijusias nuostatas.
Pažymėtina, kad vadovo įgaliojimus turinčių darbuotojų veikla išimtinai darbuotojų interesus atstovaujančiame ir ginančiame subjekte galimai sukeltų interesų konfliktą ir neužtikrintų profesinės sąjungos veiklos tikslo įgyvendinimo. Todėl, kiekvienu konkrečiu atveju vertinant asmens galimybę būti profesinės sąjungos nariu, rekomenduotina atsižvelgti į tai, ar tokio asmens buvimas profesinės sąjungos nariu galimai nesukeltų kliūčių efektyviai profesinės sąjungos veiklai.