• Konsultacijų ir pranešimų apie nelegalų darbą tel. (8 5) 213 9772

 

 

Dok.data 27-06-2023

 

Kokio dydžio netesybas turi mokėti darbdavys, jei jis pavėluotai atsiskaito su atleidžiamu darbuotoju?

Kai uždelsiama atsiskaityti su atleidžiamu iš darbo darbuotoju, vadovaujantis DK 147 straipsnio 2 dalimi, darbdavys privalo mokėti darbuotojui netesybas – vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laikotarpį, bet ne daugiau kaip už šešis mėnesius.
Darbuotojo vidutinis (dieninis arba valandinis) darbo užmokestis apskaičiuojamas pagal Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496, normas. Apskaičiuotas vidutinis dieninis arba vidutinis valandinis darbo užmokestis dauginamas iš metinio vidutinio mėnesio darbo dienų arba vidutinio mėnesio darbo valandų skaičiaus pagal darbuotojo ar įmonės darbo (pamainos) grafiką, kasmet tvirtinamo socialinės apsaugos ir darbo ministro.
Tuo atveju, kai uždelsta suma yra mažesnė negu darbuotojo vieno mėnesio vidutinis darbo užmokestis, netesybų skaičiavimo pagrindu imamas ne darbuotojo vidutinis darbo užmokestis, o konkreti suma, kurią darbdavys uždelsė sumokėti. Tokiu atveju, kai uždelsta atsiskaityti trumpiau negu vieną mėnesį, uždelsta sumokėti suma turėtų būti apskaičiuojama proporcingai uždelstam atsiskaitymo laikotarpiui. DK nereglamentuoja konkrečios netesybų skaičiavimo tvarkos tokiu atveju, tačiau, VDI Darbo teisės skyriaus specialistų nuomone, užtikrinant teisingą apmokėjimą, netesybos galėtų būti skaičiuojamos uždelstą sumą dalinant iš patvirtinto metinio vidutinio mėnesio darbo dienų arba vidutinio mėnesio darbo valandų skaičiaus, pvz., esant penkių darbo dienų savaitei.
Netesybos skaičiuojamos neatskaičius mokesčių.