• Konsultacijų ir pranešimų apie nelegalų darbą tel. (8 5) 213 9772

 

 

Dok.data 17-05-2023

 

Ar darbuotojui naudojantis 10 darbo dienų nepertraukiamomis atostogomis ir į šį laiką įsiterpus nedarbingumui laikoma, kad darbuotojas išnaudojo nepertraukiamą atostogų dalį?

Ne, išskyrus atvejį, jeigu darbuotojui bus suteikiama neišnaudotų atostogų dalis iškarto po nedarbingumo.