• Konsultacijų ir pranešimų apie nelegalų darbą tel. (8 5) 213 9772

 

 

Dok.data 04-04-2023

 

Ar galima vaiko priežiūros atostogomis naudotis nuo vaiko gimimo iki jam sukaks treji metai nepertraukiamai? Kokia maksimali tokių atostogų trukmė gali būti vienam asmeniui, jei tėvas/motina nepageidauja naudotis neperleidžiamais dviem atostogų mėnesiais?

Paaiškiname, kad nors Lietuvos Respublikos darbo kodekso 134 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad neperleidžiamų dviejų mėnesių trukmės atostogų vaikui prižiūrėti dalies abu tėvai (įtėviai, globėjai) negali imti tuo pačiu metu, tačiau įstatymai nenumato galimybės darbdavio ar Sodros iniciatyva atšaukti / nutraukti darbuotojui suteiktas atostogas vaikui prižiūrėti neperleidžiamais mėnesiais (tokiam darbuotojui tiesiog sutrumpėja išmokos gavimo laikas). Taigi faktiškai darbuotojas (motina (įmotė), tėvas (įtėvis), senelė, senelis arba kiti giminaičiai, faktiškai auginantys vaiką, taip pat darbuotojas, paskirtas vaiko globėju) gali naudotis vaiko priežiūros atostogomis nuo jo gimimo iki vaikui sueis treji metai nepertraukiamai. Jei vienas iš tėvų naudosis nepertraukiamais dviem mėnesiais atostogų, kitam iš tėvų ar kitų įstatyme nurodytų asmenų, turinčių teisę į šias atostogas, faktinis jų naudojimosi laikas atitinkamai sutrumpėja.
Tam, kad kitas vaiko tėvas (įtėvis) galėtų pasinaudoti neperleidžiamais atostogų vaikui prižiūrėti mėnesiais, pirmajam vaiko tėvui (įtėviui) ar kitam įstatyme nurodytam asmeniui (senelei, seneliui arba kitiems giminaičiams, faktiškai auginantiems vaiką, taip pat darbuotojui, paskirtam vaiko globėju) jos tuo metu turi būti nutrauktos. Kaip minėta, įstatymai nenumato galimybės priverstinai nutraukti atostogas vaikui prižiūrėti – tą galėtų padaryti tik atostogomis jau besinaudojantis darbuotojas, parašęs prašymą darbdaviui, pavyzdžiui, nutraukti vaiko priežiūros atostogas (tokiu atveju reikėtų grįžti į darbą) ar suteikti kasmetines / kitos rūšies tikslines atostogas (pavyzdžiui, nemokamas).